Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
COVID-19: Čo je oranžová fáza

COVID-19: Čo je oranžová fáza

  11.09.2020   |   Tlačové správy

Na radnici sa od obyvateľov hromadia oprávnené otázky, čo pre ľudí znamená, že náš okres a s ním aj naše mesto vstúpilo do „oranžovej fázy“ v pomyselnom COVID semafore.

 
O odpovede sme požiadali regionálnu hygieničku RUVZ Liptovský Mikuláš MUDr. Gabrielu Guráňovú:
 
❓Na základe čoho rozhodlo RÚVZ LM o vstupe okresu do oranžovej fázy? 
 
👉RÚVZ nerozhoduje o vstupe okresu do  príslušných  farieb semaforu - tento sa spracováva na úrovni Ministerstva zdravotníctva SR na základe  epidemiologických údajov za príslušné okresy, ktoré do epidemiologického informačného systému  vkladajú  jednotlivé RÚVZ. 
Hodnotenie  chorobnosti na COVID-19  podľa semaforov je na týždennej báze. Posledné údaje  sú zo včera, t.j. 10.9.2020.
 
❓Aké sú kritériá pre oranžovú fázu, v akom prípade nastáva oranžová fáza?
 
👉Kritériá sú nastavené v epidemiologickom  informačnom systéme a jedným z dôležitých ukazovateľov je počet novo zistených prípadov za posledných 14 dní, vyjadrené  v relatívnom čísle s prepočtom na 100 tis. obyvateľov. 
 
❓Aké sú opatrenia odporúčané pre verejnosť v oranžovej fáze, čo znamená pre obyvateľov mesta LM „oranžová fáza“,  aké opatrenia RUVZ LM obyvateľom odporúča, ako by sa ľudia mali správať a čomu by sa mali vyhnúť?
 
👉Stále platia  opatrenia, ktoré určuje ÚVZ SR, najnovšie ide o opatrenie č.  OLP/7092/2020, zo dňa 9.9.2020. Pre  obyvateľov  platí zásada  používanie  ochranných rúšok všade tam, kde tieto musia byť používané, častá dezinfekcia rúk, dodržiavenie  dištančných  opatrení (odstupov medzi osobami) 2 m.  Každá osoba vo vlastnom záujme  by sa mala vyhýbať  priestorom,kde  dochádza k zhromažďovaniu  väčšieho počtu ľudí a mať na pamäti zásady  dodržiavania  účinných preventívnych opatrení (tzv. R-O-R:  rúška, odstupy, ruky). Regionálne opatrenia t.č. RÚVZ pripravuje, v ktorých sa počíta aj  obmedzením prevádzky barov do 23.00 hod.
 
Aké sú kritériá pre červenú fázu, kedy nastáva, aký je rozdiel medzi oranžovou a červenou fázou a v akom prípade bude hroziť prechod nášho okresu do červenej fázy?
 
👉Ukazovatele pre červený semafor závisia  od vývoja  epidemiologickej situácie , najnovšie vyhodnotenie  epidemiologickej situácie bude  budúci štvrtok, t.j. 17.9.2020. 
 
Odpovedala: 
riaditeľka RÚVZ Liptovský Mikuláš, MUDr. Gabriela Guráňová - regionálna hygienička.