Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Aké akcie realizujeme z externých zdrojov financovania?

Aké akcie realizujeme z externých zdrojov financovania?

  09.09.2020   |   Tlačové správy

Ťah na externé zdroje financovania rôznych verejnoprospešných projektov je jednou z priorít vedenia radnice aj v tomto volebnom období. Po zasadnutí riadiaceho výboru projektov na mestskom úrade primátor Ján Blcháč priniesol aktuálnu informáciu o stave a rozpracovanosti jednotlivých akcií. Prinášame vám ich prehľad.

Aké projekty sme tento rok ukončili, respektíve ukončíme?
-cyklistický mobiliár pri odpočívadle pri Vrbickom moste
-mestská oddychová zón Háj Nicovô-lavičky, interaktívne tabule, stojany na bicykle...
-obnova drevenej zvonice v Demänovej
-nové komunitné centrum Hlboké
-vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v Hlbokom
-rozšírenie kamerového systému
-zamedzenie šíreniu vírusu Covid-19
-prvá etapa stavebných úprav požiarnych zbrojníc v L. Ondrašovej a v Ploštíne

Aké projekty rozbehneme ešte v tomto, respektíve začiatkom budúceho roka?
-výstavba cyklochodníka do Liptovskej Ondrašovej po hrádzi Váhu
-tretia etapa vnútromestskej cyklotrasy - Štefánikova
-revitalizácia vnútrobloku na Nábreží
-budovanie školských dažďových záhrad
-malé zelené lokality v urbanizovanom prostredí – Salute4CE
-energetické audity v kultúrnych domoch
-obnova vojenského cintorína na Háji-Nicovô
-modernizácia učební v 5 základných školách

Na ktorých projektoch sme výrazne pokročili?
-cyklochodník L. Mikuláš – L. Trnovec
-cyklochodník na hranicu okresov L. Mikuláš a Ružomberok
-cyklochodník do L. Hrádku
-nákup vozidla na letnú a zimnú údržbu a na údržbu zelene
-nízkouhlíková stratégia mesta
-atletický ovál
-dokumentácia na rekonštrukciu detských jaslí