Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Strata 400-tisíc za odpad: NKÚ odporučil zvyšovanie poplatku, pomohlo by triedenie

Strata 400-tisíc za odpad: NKÚ odporučil zvyšovanie poplatku, pomohlo by triedenie

  07.09.2020   |   Tlačové správy

📍Na odpadové hospodárstvo doplácalo mesto v minulom roku o  400 000 eur viac, ako boli príjmy z poplatku za komunálne odpady. Radnica tak obrovský rozdiel sanovala z mestskej kasy. Národný kontrolný úrad (NKU) zaviazal mesto, aby zaviedlo opatrenia na zníženie tejto straty. Poslanci budú na zasadnutí zastupiteľstva 24. septembra rokovať o zvýšení poplatku za komunálny odpad, aby mesto státisícovú stratu vykrylo.
 
📍Väčšina miest a obcí zvýšila poplatok za komunálny odpad už minulý rok, dôvodom bol nárast cien za skládkovanie a pokles podielových daní, ktoré prichádzajú od štátu do mestskej pokladnice. Kým iné mestá poplatok zvyšovali, predstavitelia toho nášho od roku 2014 zachovávali jeho rovnakú úroveň. Prioritou totiž bolo, aby sa nezaťažovali peňaženky obyvateľov.
„Stratu približne štyristotisíc, ktorá nám vzniká ako rozdiel medzi sumou vybratého poplatku a nákladmi na odpadové hospodárstvo, sa doposiaľ snažilo vedenie nášho mesta sanovať z mestskej kasy. Avšak postupne nastávali okolnosti, ktoré nás nútia pýtať od obyvateľov za odpad viac. Dôvodom sú legislatívne zmeny, ktorými štát výrazne zvýšil poplatky za skládkovanie, ďalej zníženie príjmu podielových daní od štátu a dnes už aj dopady koronakrízy, kvôli ktorej mestská pokladnica prišla o viaceré druhy príjmov a najmä s ohľadom na stanovisko NKÚ musíme aj my prijať opatrenia, ako väčšina slovenských miest, ktoré to už urobili v minulých rokoch,“ vysvetlila vedúca oddelenia daní a poplatkov z mestského úradu Anežka Makovická. 
 
 
📍Na obyvateľa o 13 eur viac
Náklady na nakladanie s komunálnym odpadom je podľa zákona obec povinná hradiť z miestneho poplatku za komunálne odpady. Radnicu na nápravu financovania odpadov vyzval aj Najvyšší kontrolný úrad, podľa ktorého je potrebné zvýšiť poplatkovú povinnosť tak, aby sa znížilo zaťaženie mesta na odpadové hospodárstvo. „Stratu vo výške 400-tisíc za odpady musíme podľa zákona rozdeliť medzi 31 000 obyvateľov, čo znamená 12,9 eur za obyvateľa,“ priblížila Makovická.
Súčasný poplatok 22,55 eur za komunálny odpad tak navrhuje oddelenie daní a poplatkov zvýšiť na 35 eur na osobu ročne. „Ani napriek tomuto zvýšeniu nebude pokrytý celý únik na odpadovom hospodárstve, čo budeme musieť riešiť úspornými opatreniami, do vyšších sadzieb však nechceme ísť. Uvedomujeme si, že koronakríza má dopady nie len na mestskú kasu, ale aj na peňaženky ľudí,“ priblížil primátor Ján Blcháč. 
 
 
📍Je to poplatok štátu, nie miest
Od januára 2019 platí nariadenie vlády, ktorým sa upravuje výška poplatkov za uloženie odpadov na skládky. Táto výška zároveň závisí od percenta vytriedenia zložiek komunálneho odpadu. Štát zvýšil poplatok za skládkovanie komunálneho odpadu (pri miere separovania od 40 percent) zo 7 eur v roku 2019 na 12 eur v roku 2020 a od roku 2021 na 18 eur za tonu. „Len v tomto je medziročný rozdiel 6 eur za tonu, čo premietnuté do reči čísel znamená, že keď Mikulášania vyprodukujú 7 800 ton odpadu, pri navýšení 6 eur za tonu už potrebujeme vyrubiť 46 800 eur. Keď štát zvyšuje ceny, mesto musí zvýšiť poplatky, ak ich už nedokáže sanovať za obyvateľov,“ vysvetlila Makovická. 
 
📍Zľavy je potrebné zaplatiť
Mesto obyvateľom z poplatku za komunálny odpad poskytuje rôzne zľavy. Vo výške 30 percent ju majú obyvatelia nad 62 rokov, čiže zaplatia 15,78 eur. Len pri týchto zľavách mesto prichádza o ďalších 47 tisíc eur. Študenti a pracujúci mimo mesto rovnako neplatia za komunálny odpad. Ide o 2 151 ľudí, kde mesto prichádza pri súčasnom poplatku 22,55 eur o ďalších 48 tisíc eur. 
 
📍Triedenie by výrazne pomohlo 
Obyvatelia Liptovského Mikuláša vytvoria ročne až 7 800 ton komunálneho odpadu. Poplatky za zneškodnenie odpadov na skládke  budú kvôli prijatiu nariadenia v najbližších rokoch ďalej rásť. „Momentálne triedime približne 50 percent odpadov. Ak sa nezlepšíme a zostaneme na tejto úrovni, nevyhneme sa ani ďalšiemu zvyšovaniu poplatkov, pretože v tomto prípade platí – čím vyššie percento vytriedenia odpadov, tým je poplatok za uloženie  odpadu na skládku nižší, teda čím viac vytriedime, tým menej za zneškodnenie komunálu zaplatíme,“ dala návod Mária Lošonská z oddelenia životného prostredia na mestskom úrade.
 
📍Dane sa zvyšovať nebudú
Zvýšenie poplatku za komunálny odpad neznamená, že mesto pristúpi v blízkej dobe aj k zvyšovaniu daní. „Až v roku 2024 musí radnica dodržať zákonné podmienky nastavenia sadzieb na daniach zo stavieb,“ ukončila Makovická z oddelenia miestnych daní a poplatkov.
Zvýšenie poplatku na 35 eur čaká na schválenie v mestskom zastupiteľstve. Poplatok by sa v prípade schválenia mal zvýšiť od budúceho roka.