Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Do lavíc mestských škôl zasadne dva a pol tisíca detí

Do lavíc mestských škôl zasadne dva a pol tisíca detí

  02.09.2020   |   Tlačové správy

Po takmer polročnom vyučovacom pôste zasadá do školských lavíc 2470 žiakov, ktorí budú navštevovať základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti nášho mesta. Prváčikov by tento rok malo byť približne 265, zaplniť by mali 14 tried. V porovnaní s minulým rokom je prvákov o 50 menej a v prevahe sú chlapci. Do nultého ročníka sa prihlásilo 13 žiakov a materské školy sa chystá navštevovať 980 detí.
Žiaci začali školský rok s rešpektovaním bezpečnostných opatrení v súvislosti s COVID-19. Mesto otvorilo všetky školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
 
📍Šesťmesačné prázdniny
Školy a školské zariadenia boli z dôvodu prvej vlny pandémie celoplošne zatvorené od 16. marca do 31. mája 2020. Deti sa mohli do škôl vrátiť po mimoriadnom prerušení vyučovania až v júni, tesne pred prázdninami. Ak však rodičia neprejavili záujem o vzdelávanie detí z obavy o ich zdravie, žiaci nastúpiť do škôl nemuseli a ich prázdniny sa predĺžili z dvoch na bezmála šesť mesiacov.
Pri príležitosti začiatku školského roka 2020/2021 vyjadrila vedúca odboru školstva mestského úradu Marta Gerbocová nádej, že nehrozí ďalšie celoplošné zatvorenie škôl. „Verím, že sa dobrovoľnej školskej dochádzke vyhneme. Riešenie situácie ohľadne koronavírusu je veľkou zodpovednosťou, ktorá leží na pleciach riaditeľov škôl. Tí musia dokázať aplikovať do praxe všetky usmernenia a pokyny tak, aby sme v prvom rade neohrozili zdravie detí a zamestnancov, a riadne fungovanie škôl.“
 
📍Príležitosť aj poučenie
Koronakrízu vnímajú pracovníci v školstve ako výzvu a príležitosť posúvať sa profesionálne a osobnostne vpred. Priority sa však po prvej vlne pandémie zmenili aj v tejto oblasti a k želaniam o šikovnosti žiakov pribudli učiteľom pri otvorení školského roka aj priania o roku bez prerušenia výuky. Vedúca odboru školstva odkázala pedagógom aj školopovinným, aby zúročili vo vzájomný prospech nové prístupy k riešeniu problémov, svoju vnútornú zodpovednosť, otvorený prístup, trpezlivosť a manažovanie času, ktorým sa naučili v čase krízy.
 
📍V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je v súčasnosti šesť základných škôl. V niektorých z nich sú umiestnené špecializované triedy. V Základnej škole s Materskou školou Okoličianska nájdete športové triedy so zameraním na futbal a gymnastiku. V Základnej škole M. R. Martákovej sú zase triedy so zameraním na hokej. Pri ZŠ Nábrežie Dr. Aurela Stodolu sú špeciálne triedy pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho znevýhodnenia.