Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Ľudia nemôžu stavať ani bývať v mestských bytoch, poslanci neprišli na zasadnutie zastupiteľstva

Ľudia nemôžu stavať ani bývať v mestských bytoch, poslanci neprišli na zasadnutie zastupiteľstva

  20.07.2020   |   Tlačové správy

Je to desiate z 26 rokovaní, ktoré zmarili svojou neprítomnosťou.
Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši sa dnes neuskutočnilo. Poslanci dvoch poslaneckých klubov zo štyroch neprišli a zastupiteľstvo nebolo uznášaniaschopné. Volení zástupcovia Mikulášanov tak neprerokovali predaje prebytočného majetku, bez ktorých ľudia či firmy nemôžu stavať. V programe mali tiež návrh na personálne obsadenie bytovej a sociálnej komisie, bez ktorej nemôže mesto prideľovať mestské nájomné byty a prerokovať mali aj rekonštrukciu ľadovej plochy na zimnom štadióne, bez ktorej bude ohrozená činnosť klubov a mládeže a dokonca mesto bude platiť za nefunkčnú plochu koncesionárovi ročne 320-tisíc eur.
„Tým, že sa ľuďom opäť neodpredali alebo nedali do nájmu prebytočné pozemky, napríklad za účelom doriešenia prístupu v rámci výstavby rodinného domu alebo garáže či vstupov do prevádzok, nemôžu títo ľudia pokračovať vo svojich investičných zámeroch. Je leto, ľudia chcú stavať a poslanci im v tom svojimi obštrukciami výslovne bránia,“ reagoval primátor Ján Blcháč.
Z rokovania sa dnes ospravedlnilo 14 poslancov z celkového počtu 25. Išlo o všetkých poslancov klubu Nový Mikuláš (OĽANO, SaS, KDH, NOVA, Šanca), ktorý vedie Vincent Kultan a všetkých poslancov z klubu Skutočne nezávislí poslanci, na čele ktorého je aktuálne Lucia Cukerová.
Od začiatku tohto volebného obdobia ide dnes už o desiate z 26 zasadnutí, ktoré zmarili poslanci z týchto dvoch klubov svojou neprítomnosťou alebo svojím odchodom zo zasadnutia.
Všetci ostatní poslanci z klubu SMER-SD, SNS, NK a z klubu Nezávislí poslanci na rokovanie dnešného zastupiteľstva prišli.
„Dôvody na ospravedlnenie boli rôzne. Uviedli osobné, pracovné, iní ani svoju neprítomnosť neodôvodnili. Vo väčšine však išlo o výhovorky, pretože máme informáciu, že poslanci, ktorí sa ospravedlnili z dôvodu dovolenky, boli napríklad v práci. Ide o evidentne organizovanú a dopredu dohodnutú neúčasť tak, aby rokovanie zmarili. Žiaľ, neuvedomujú si, že tým neškodia vedeniu mesta, ale práve ľuďom a vo veľkej miere aj svojim vlastným voličom,“ ukončil primátor, ktorý rokovanie o neodkladných agendách avizoval poslancom už 7. júla 2020. Skoré avízo im podľa jeho slov zaslal z dôvodu, aby mali dostatočný časový priestor na zabezpečenie svojej účasti na zasadnutí.
Najbližšie plánované zasadnutie poslancov Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši by sa malo konať v septembri.
Poslanci, ktorí sa nezúčastnili na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva: Jaroslav Barok, Jozef Bobák, Peter Cibák, Lucia Cukerová, Jaroslav Čefo, Anna Dvorščáková, Vincent Kultan, Michal Luníček, Ľubomír Raši, Jozef Repaský, Ján Smieško, Alžbeta Smiešna, Ľubica Staroňová, Tatiana Šufliarska.