Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Ľudia nemôžu stavať, primátor apeluje na poslancov

Ľudia nemôžu stavať, primátor apeluje na poslancov

  17.07.2020   |   Tlačové správy

Ľudia nemôžu stavať a ľadová plocha je ohrozená. Primátor sa preto rozhodol apelovať na poslancov, aby sa zúčastnili na rokovaní mestského zastupiteľstva: 

 
" V pondelok 20. júla máte opäť možnosť venovať sa predaju prebytočného majetku mesta. Uplynulé neschválenie predajov prebytočného majetku má totiž dopad na ľudí žijúcich v Liptovskom Mikuláši a na firmy pôsobiace na území nášho mesta. Tým, že sa im neodpredajú resp. nedajú do nájmu pozemky, napr. za účelom doriešenia prístupu  v rámci výstavby rodinného domu, garáže či vstupov do prevádzok, nemôžu pokračovať vo svojich investičných zámeroch. Pre príklad uvediem, že jeden z obyvateľov, ktorého majetkoprávne vysporiadanie máte riešiť, nutne potrebuje zabezpečiť prístup cez pozemok mesta v rámci výstavby rodinného domu v mestskej časti Stošice a zároveň vybuduje na pozemku mesta na vlastné náklady prístupovú komunikáciu, ktorú následne odpredá mestu za 1 euro.  Ako investor nemôže pokračovať vo výstavbe, pretože sa nevie preukázať v rámci stavebného konania iným právom k pozemku a musí čakať na zasadnutie mestského zastupiteľstva. S ohľadom na to, že je letné obdobie, kedy sa najviac realizujú stavebné práce, potrebujú títo ľudia každý jeden deň k dobru a čakať do septembra je pre nich neúnosné.
 
V mene týchto obyvateľov nášho mesta Vás preto vyzývam, vážená pani poslankyňa, pán poslanec, aby ste svoju účasť na mestskom zastupiteľstve zvážili a prišli vykonať pre ľudí to, pre čo Vám odovzdali svoj hlas. 
 
Prerokovať máte aj koncesnú zmluvu k ďalšej etape rekonštrukcie zimného štadióna a na pláne je aj prediskutovanie technického stavu ľadovej plochy, ktorý je nutné urgentne riešiť. V prípade, že nedôjde bezodkladne k jej rekonštrukcii, je ohrozená činnosť klubov a mládeže na tomto ľade. 
 
Verím, že si uvedomujete závažnosť vymenovaných agend a v pondelok sa uvidíme na zasadnutí mestského zastupiteľstva," napísal primátor poslancom.
 
❗️Rokovanie neplánovaného mestského zastupiteľstva avizoval primátor poslancom už v utorok 7. júla, aby mali dostatočný časový priestor pre zabezpečenie svojej účasti na zasadnutí❗️

Príloha k tlačovej správe