Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Začíname s obnovou pietneho miesta na Háji

Začíname s obnovou pietneho miesta na Háji

  10.07.2020   |   Tlačové správy


V pondelok zverí mesto Liptovský Mikuláš do rúk robotníkov cintorín na Háji Nicovô. Začnú s obnovou hrobových polí a trávnatej pláne, na ktorú získala radnica od ministerstva kultúry dotáciu vo výške 500 tisíc eur. Zhotoviteľom sú Verejnoprospešné služby mesta Liptovský Mikuláš (VPS). Po obnove by mal mať areál charakter parkovej úpravy s prevahou trávnatej plochy. Podoba vojnového cintorína zostane zachovaná.

Ručná robota zaistí dôstojnosť

Práce na obnove cintorína sa chystajú pracovníci z VPS vykonávať prevažne ručne, aby nenarúšali pietu obnovovaného priestranstva. Použitie ľahkých mechanizmov a ich pohyb výlučne pomedzi hrobové miesta zabezpečí, aby stroje nezasahovali do samotných hrobov.
„Vzhľadom na pietne miesto budeme práce vykonávať veľmi citlivo za mininálneho použitia mechanizmov. Najskôr si z dvoch strán vybudujeme prístupové komunikácie k hrobom. Obnovou prejdú polia v smere zhora nadol, teda od hlavného pylónu k parkovisku. Postupovať budeme po jednotlivých blokoch, presný postup však budeme vedieť určiť až po tom, ako reálne začneme s prácami. Na viacerých miestach už totiž cintorín prešiel rôznymi úpravami, niektoré z hrobov už boli rekonštruované a nie je nám zrejmé, či sú všetky podbetónované,“ priblížil Martin Kögel z VPS a ubezpečil, že obnova bude prebiehať len na povrchu. „Budeme vykonávať len práce s obrubami, náhrobnými kameňmi a trávnikom, v žiadnom prípade nebudeme zasahovať do hrobov a nebudeme nijako manipulovať s pozostatkami.“

Náhrobné kamene zabezpečia proti grafitom

Rozoberanie travertínových obrúb budú robiť zamestnanci VPS ručne. Kamene vyvezú na zberný dvor v Okoličnom, aby ich očistili od machu a usadenín. „Časť z týchto blokov použijeme na vytvorenie suchých oporných múrikov a zvyšnú časť pri ďalších etapách rekonštrukčných prác na pietnom mieste,“ priblížil vedúci z oddelenia výstavby na mestskom úrade Matej Petran. Náhrobné kamene zo šedého grafitu budú robotníci voziť ku kamenárovi. Ten ich očistí a upraví špeciálnou technológiou. Starý typ písma obnoví farbou, zakonzervuje a na kamene aplikuje aj antigrafitovú úpravu, aby ich vandali neničili sprejovaním. „Obnovené náhrobné kamene budeme kotviť do betónové pilóty. Veľa práce s presným zameriavaním bude mať aj geodet kvôli presnému umiestneniu náhrobných kameňov na pôvodné miesta a do pravidelného radu,“ priblížil Petran. Každé pole si pritom pracovníci nafotia a zaznamenajú, aby nedošlo k zámene náhrobných kameňov s jednotlivými menami.

Obruby sa rozpadávajú

Spôsob obnovy vojnového cintorína ovplyvnili najmä klimatické podmienky, materiál použitý na hrobové miesta a náročná údržba prostredia. „Pôvodný spôsob založenia cintorína je veľmi chúlostivý na náročné klimatické podmienky nášho regiónu. Rozdielna reakcia na tepelnoobjemové zmeny travertínu a spojovacieho materiálu už pri prvotnej realizácii areálu pred 59 rokmi nebola zohľadnená. Klimatické podmienky spôsobujú degradáciu jednotlivých obrúb a to napriek starostlivosti, keď opakovane nechávame realizovať ručné čistenie jednotlivých travertínových blokov od machov, lišajníkov a grafitov,“ uviedla Dana Guráňová z oddelenia kultúry na mestskom úrade.

Trávnik zjednoduší údržbu

Priestor medzi jednotlivými hrobmi tvorí trávnatá plocha , ktorá má rôznu kvalitu a skladbu. Zložito konfigurované plochy sa udržiavajú veľmi náročné. Kosenie nie je možné realizovať štandardnými technickými prostriedkami, ako sú kosačky. „Robotníci musia pri kosení používať vyžínače a samostatne obkosiť každý jeden hrob, to znamená 1 368 hrobových miest,“ priblížila Guráňová. Preto budú súčasťou obnovy pietneho miesta aj práce na zeleni. Dôjde k ošetreniu a prekrytiu koreňového systému stromov, ktoré sú nad úrovňou zeme. Obnova bude finalizovať navážaním zeminy, úpravami pláne a vysiatím trávy. Odstránením zvetraných obrúb sa zjednoduší aj údržba trávnika. Na Háji Nicovô je 1368 hrobov s padlými príslušníkmi 1. československého armádneho zboru. Upravené však budú aj miesta, ktoré sú prázdne. Spolu tak obnovou prejde 1406 hrobových miest.

Doprava na Háj nebude zastavená

Cintorín bude aj počas prác verejnosti stále prístupný. Doprava v okolí Národnej kultúrnej pamiatky Háj Nicovô nebude v čase výstavby zásadne obmedzená, napriek tomu je potrebné, aby si návštevníci vrchoviny dávali pozor. „Prosíme, aby boli motoristi, cyklisti aj peší na ceste na Háj opatrní, nakoľko tu bude zvýšený pohyb stavebnej techniky. O tom bude informovať aj dočasné výstražné dopravné značenie. Peším odporúčame určite využiť náučný chodník lesom v smere ku pamätníku,“ upozornil Gabriel Lengyel, vedúci odboru dopravy na mestskom úrade.

Zrekonštruujú aj prístupovú cestu

Súčasťou obnovy pietneho miesta bude aj rekonštrukcia prístupovej komunikácie na Háj Nicovô – ulica. kpt. Nálepku. V úseku od ul. Družstevnej po železničnú trať dostane komunikácia nový povrch, mesto tu opraví odvodnenie a priestorovo ju oddelí od existujúcich parkovacích, miest ktoré sú umiestnené popri ceste. „Predpokladáme, že práce budeme realizovať až na prelome septembra a októbra, aby sme novú cestu zbytočne nezaťažovali stavebnou technikou, ktorá bude jazdiť na háj kvôli obnove cintorína.“ Úsek cesty od železničnej trate na Háj mesto komplexne zrekonštruovalo pred piatimi rokmi.

Blíži sa výročie založenia vojnového cintorína

Obnovu cintorína by chcela radnica ukončiť v októbri 2020. Financie z dotácie však mesto môže čerpať aj v priebehu roku 2021. „Nasledujúci rok to bude 60. rokov od založenia pietneho miesta na Háji Nicovô. Preto chceme všetky práce zrealizovať ešte v tomto roku, aby sa cintorín dočkal dôstojnej obnovy pri príležitosti svojho výročia. V budúcnosti chceme určite zháňať financie aj na obnovu súsošia pri vstupe na cintorín, zreštaurovať treba aj 18 vencov, ktoré lemujú prístupové schodisko. Opraviť je potrebné aj tribúnu pod pylónom. Všetko smerujeme k tomu, aby náš cintorín na Háji nadobudol status Národný vojnový cintorín," prezradil primátor Ján Blcháč.