Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Skúška sirén bude v piatok na poludnie. Poznáte varovné signály?

Skúška sirén bude v piatok na poludnie. Poznáte varovné signály?

  09.07.2020   |   Tlačové správy

Miestne ovládané elektromotorické sirény budú preskúšané dvojminútovým stálym tónom v piatok 10. júla 2020 o 12:00 hodine.
 
Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom sirén každý druhý piatok v mesiaci o 12:00 hod.
Preskúšavanie elektronických sirén je dvakrát ročne, spravidla v júni a decembri.
 
Čo by sme mali vedieť...
VAROVNÉ SIGNÁLY CIVILNEJ OCHRANY:
 
➡️VŠEOBECNÉ OHROZENIE
Tón sirén: 2–minútový kolísavý tón sirén
Varovanie obyvateľstva pri ohrození alebo vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.
 
➡️OHROZENIE VODOU
Tón sirén: 6–minútový stály tón sirén
Varovanie obyvateľstva pred ničivými účinkami vody.
 
➡️KONIEC OHROZENIA
Tón sirén: 2–minútový stály tón sirén bez opakovania
Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.
Varovný signál sa ihneď po jeho skončení dopĺňa slovnou informáciou vo vysielaní rozhlasových a televíznych staníc alebo miestnych informačných prostriedkoch obce.

❓ČO UROBIŤ, KEĎ ZAZNIE SIRÉNA (mimo doby pravidelného preskúšania)❓

1. okamžite sa ukryte
 
▶️pri pobyte mimo budovu – vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, prípadne vstúpte do najbližšej budovy a požiadajte majiteľa o dočasné ukrytie (úkrytom môže byť napr. výrobný závod, úrad, kancelária, obchod, verejná budova, súkromný byt, dom a pod.),
▶️ak sa nachádzate v domácnosti – zhromaždite celú rodinu a byt neopúšťajte,
ak máte deti v školách – nesnažte sa ich vyzdvihnúť, bude o ne postarané,
▶️v prípade, že cestujete automobilom a počujete varovný signál – zaparkujte a vyhľadajte úkryt v najbližšej budove.
▶️Ukrytie neuskutočňujte, keď zaznie varovný signál ohrozenie vodou.
 
2. zatvorte okná a dvere
 
▶️vytvorte izolovaný uzavretý priestor – uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkaninami namočenými vo vode s rozpustnými saponátmi, penovou hmotou, tmelom a pod.),
▶️uzavretím priestoru znížite pravdepodobnosť vlastného ohrozenia.
 
3. zapnite rádio alebo televíziu
 
▶️sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov - dozviete sa informácie o tom, čo sa stalo, prečo bola spustená siréna a varovanie obyvateľstva a čo sa bude ďalej robiť,
▶️v prípade výpadku elektrického prúdu využite rádioprijímač na batérie,
▶️telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, najmä nevolajte čísla tiesňového volania. Ťažko sa dovoláte a zbytočne tým komplikujete činnosť záchranárov, ktorí telefónnu sieť prednostne potrebujú.
 

Príloha k tlačovej správe