Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Drobný stavebný odpad už môžete odovzdať na zbernom dvore aj v sobotu

Drobný stavebný odpad už môžete odovzdať na zbernom dvore aj v sobotu

  19.06.2020   |   Tlačové správy

Od soboty 20. júna bude možné odovzdávať drobný stavebný odpad na Zbernom dvore v Okoličnom aj v soboty v dobe od 7.30 h do 18.30 h.

Prevádzka Zberného dvora v Okoličnom v ostatné dni: pondelok, utorok, štvrtok, piatok; 7.30 -14.00 h, streda 7.30 - 18.30 h.
Maximálny objem odovzdaného odpadu na osobu na rok je 250 kg. Množstvá nad 250 kg sa už nepovažujú za drobný stavebný odpad. Tento odpad je možné odovzdať na prekládkovej stanici počas pracovných dní od 7.30 h do 14.00 h.