Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Zabezpečte nádoby na odpad pred medveďom

Zabezpečte nádoby na odpad pred medveďom

  05.06.2020   |   Tlačové správy

Obyvatelia Demänovej, Bodíc, Iľanova a Ploštína sú povinní zabezpečiť si odpad pred prístupom medveďa hnedého. Na základe zákona o odpadoch číslo 79/2015 si ľudia z týchto mestských častí musia zabezpečiť zmesový komunálny, biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad. V Demänovej a v Bodiciach platí táto povinnosť v celom území mestskej časti. V Iľanove a v Ploštíne sú ľudia povinní umiestniť kontajnery do uzatvoreného priestoru (za plot, alebo do objektu) vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od zastavanej časti územia.
Kontajner stačí vyložiť na voľné priestranstvo len v deň vývozu odpadu. Na zber odpadu je vhodné použiť uzamykateľnú nádobu alebo nádobu, ktorej spôsob uzatvorenia znemožňuje prístup medveďa. „Uzamykateľná nádoba musí vyhovovať systému zberu odpadov v meste. Je potrebné nahlásiť zberovej spoločnosti spôsob odomykania, ak si obyvateľ nebude odomykanie zabezpečovať sám,“ vyzvala Mária Lošonská z oddelenia životného prostredia mestského úradu.
Dôvodom zabezpečovania odpadových nádob je zabránenie styku medveďov s obyvateľmi. Medvede prichádzajú k obydliam, vedľa ktorých sú koše, ktoré sa stávajú zdrojom ich potravy. „Vyhodnotenie plnenia tejto povinnosti obyvateľov je zároveň jednou z príloh žiadosti na odstrel medveďa. Zodpovedný prístup ku komunálnemu odpadu je najlepšou cestou, ako predísť stretnutiam a incidentom s medveďmi,“ podotkla Mária Lošonská.
Povinnosť zabezpečenia kontajnerov s odpadom kontroluje Slovenská inšpekcia životného prostredia.