Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Mesto stále nemá obsadenú sociálnu a bytovú komisiu

Mesto stále nemá obsadenú sociálnu a bytovú komisiu

  04.06.2020   |   Tlačové správy

Poslanci z klubov Nový Mikuláš a Skutočne nezávislí vyradili z rokovania mestského zastupiteľstva schválenie personálneho obsadenia komisie sociálnej a bytovej, ktorá je potrebná pre prideľovanie mestských bytov. Súčasne poslanec Jozef Repaský z klubu Nový Mikuláš predložili vlastný návrh na personálne zriadenie komisií, ktorý však nebol v súlade so štatútom mesta. Mesto preto stále nemôže prideľovať byty.

Primátor predložil identické personálne obsadenie komisie do mestského zastupiteľstva dnes už po jedenástykrát. Mesto požiadalo vo februári 2020 okresnú prokuratúru o preskúmanie zákonnosti nariadenia o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta určených na nájom. Okresná prokurátorka podala v tejto súvislosti upozornenie prokurátora na nečinnosť mestského zastupiteľstva, čo zobrali poslanci na vedomie. V upozornení navrhla prerokovať toto upozornenie na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Navrhla tiež bezodkladne určiť zloženie bytovej a sociálnej komisie zriadenej mestským zastupiteľstvom alebo rozhodnúť o jej zrušení. V Liptovskom Mikuláši je v súčasnosti 24 uvoľnených bytov.
Primátor opäť, už 12-tykrát, predloží na rokovanie poslancom personálne obsadenie bytovej komisie na rokovaní 25. júna.