Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Uvoľňovanie opatrení COVID-19: Príbuzní môžu navštíviť seniorov v mestskom zariadení

Uvoľňovanie opatrení COVID-19: Príbuzní môžu navštíviť seniorov v mestskom zariadení

  03.06.2020   |   Tlačové správy

Po trojmesačnej prestávke môžu od dneška navštíviť rodinní príslušníci svojich príbuzných v Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš (ZPS a DSS). 

Zatiaľ je riaditeľka mestského zariadenia  opatrná a návštevy obmedzuje na vonkajšie priestory v altánku pred zariadením. Podľa usmernenia môžu klienta navštíviť maximálne dve osoby naraz. „Niektorí príbuzní si už určili deň a čas stretnutia so svojím blízkym. Pred návštevou budú podpisovať čestné vyhlásenie o svojom zdravotnom stave a dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia,“ povedala riaditeľka ZPS a DSS Zuzana Šlauková.
Keďže v popoludňajších hodinách využívajú vonkajšie priestory okolia mikulášskeho zariadenia v areáli nemocnice opatrovateľky na vychádzky s klientmi, riaditeľka odporúča navštevovať príbuzných v dopoludňajších hodinách, a to maximálne na 30 minút. „Chceme byť ešte opatrní, ide o najrizikovejšiu skupinu. Postupne budeme robiť ďalšie uvoľňujúce kroky,“ podotkla riaditeľka.
Od 8. júna sa môžu rodinní príslušníci stretnúť aj s klientmi, ktorí sú pripútaní na lôžko. Stretnutia sa budú konať vo vyhradených vnútorných priestoroch zariadenia.