Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Športoví nadšenci Liptova, POZOR

Športoví nadšenci Liptova, POZOR

  15.05.2020   |   Tlačové správy

Je tu mimoriadna príležitosť pre tých, ktorí chcú riadiť profesionálny športový klub alebo podieľať sa na jeho riadení, poprípade o ňom rozhodovať.

Väčšinový majiteľ hlasovacích práv a jediný registrovaný užívateľ konečných výhod futbalového klubu MFK Tatran Liptovský Mikuláš vyhlasuje ponukové konanie na odstúpenie svojich hlasovacích práv na fyzickú alebo právnickú osobu podľa dohody.
Podmienkou na získanie rozhodujúcej majoritnej väčšiny alebo časti hlasovacích práv je výška pomoci pri zabezpečení finančného alebo materiálneho plnenia pre fungovanie futbalového klubu a pre zachovanie všetkých súťaži jednotlivých mužstiev pre nasledujúce sezóny.
Futbalový klub disponuje mužstvom dospelých v 2. lige, dorasteneckými mužstvami účinkujúcimi v 2. lige skupiny Východ, štyrmi žiackymi mužstvami pôsobiacimi v 1. lige skupiny Stred, mužstvami prípraviek a družstvami žien a žiačok.
✅Svoje ponuky či otázky na uvedené ponukové konanie zasielajte na mailovú adresu: fktatran@imafex.sk alebo na 0903 218 041 v termíne do 15.6.2020.