Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Sezóna pre cyklistov sa začala: ponuka je pestrá

Sezóna pre cyklistov sa začala: ponuka je pestrá

  12.05.2020   |   Tlačové správy

Liptovský Mikuláš patrí infraštruktúrou pre cyklistov k jedným z najrozvinutejších na Slovensku.

Ponúkame vám prehľad niektorých informácií, noviniek a možností v tejto oblasti. 
Pri odpočívadle vedľa Vrbického mosta pribudne cyklistický mobiliár v podobe fontánky na pitie. K namontovaniu by malo dôjsť v letných mesiacoch, aktuálne sa mesto pripravuje na podpísanie zmluvy na získané financie. 
V rámci vnútromestskej cyklotrasy a cyklochodníka doplní radnica cyklostojany a lavičky. 
„V spolupráci s oblastnou organizáciou cestovného ruchu Region Liptov inštalujeme nabíjaciu stanicu na elektrobicykle v centre mesta. Bicyklujúca verejnosť môže využiť štyri nabíjacie body pre elektrobicykle v centre, elektronickú cyklopumpu pri Múzeu Janka Kráľa a tiež cyklopumpu pri Vrbickom moste. Súčasťou cyklochodníka sú tri odpočívadlá s lavičkami. Cyklochodník je už pozametaný a pripravený na všestranné vyžitie,“ prezradil Gabriel Lengyel z odboru dopravy mikulášskej radnice.
 
Stále si môžete prenajať cyklobox
V parku na Rachmaninovom námestí je od jesene k dispozícii ďalšia časť vnútromestskej cyklotrasy, ktorá zahŕňa aj oddychovú zónu. Stále zostáva voľných aj niekoľko cykloboxov, ktoré slúžia na odloženie bicykla v čase, keď potrebujete ísť napríklad na vlak, za prácou alebo nákupmi. „Na oddelení dopravy môžu obyvatelia podať žiadosť o prenájom, ktorú nájdu na webe mesta, alebo budú kotkatovať odbor dopravy na mestskom úrade,“ priblížil Lengyel. Voľné cykloboxy sa nachádzajú pri autobusovej stanici a v centre mesta v Rohonciho záhrade.
 
Podujatie Do práce na bicykli je nejasné
Radnica má v spolupráci s rôznymi inštitúciami počas sezóny pripravené aktivity pre cyklistov, ich realizácia však závisí na ďalšom vývoji situácie okolo koronavírusu. „Už teraz je jasné, že bol zrušený májový termín kampane Do práce na bicykli a nateraz nie je známy náhradný termín. Od toho sa budú odvíjať aj ďalšie podujatia, ako napríklad obľúbené Cykloraňajky. Ďalšie akcie chceme robiť v septembri počas Európskeho týždňa mobility,“ načrtol zámery vedúci odboru dopravy.
 
Cyklochodník do Liptovskej Ondrašovej
V tomto roku mesto začne aj s výstavbou pokračovania cyklochodníka do Liptovskej Ondrašovej. Trasa bude viesť popri rieke Váh, popod železničný most, tam zmení smer popri brehu Jalovčianky do Liptovskej Ondrašovej. Súčasťou stavby bude aj most ponad kanál potoka Mútnik. „Štartujeme na jeseň, kedy je najskorší možný termín odstránenia drevín v trase cyklochodníka. Dokončenie by malo byť v roku 2021,“ poznamenal zástupca primátora Ľuboš Trizna, ktorý vidí v cyklochodníku pozitívum v prepojení najväčšieho sídliska Podbreziny s mestskou časťou Liptovská Ondrašová. Chodník bude riešený ako cyklo-peší, svoj priestor teda na ňom nájdu aj chodci.
 
Iniciatíva aj za hranicami mesta
Predstavitelia radnice už dlhodobo vyvíjajú iniciatívu k pokračovaniu cyklochodníka aj za hranice mestského katastra. Plánujú vznik cyklochodníka na západ aj na východ, čiže po severnom brehu Liptovskej Mary k Ružomberku a na východ k Liptovskému Hrádku.
„Pre tieto projekty je nutná spolupráca všetkých obcí na trase. Na ich zapojení sme pracovali ešte v minulom roku. Podarilo sa nám presvedčiť všetky dotknuté obce, aby sa stali členmi združenia, ktoré bude ako právnická osoba následne konať v prípravách a realizáciách projektov,“ pripomenul aktivity primátor Ján Blcháč, ktorý iniciuje toto prepojenie cyklochodníka s okolitými obcami.
V tomto roku je plánovaná príprava projektovej dokumentácie cyklochodníka od Liptovskej Ondrašovej po koniec Liptovského Trnovca. „Momentálne pracujeme na získaní financií na projektovú dokumentáciu tohto dlhého a náročného úseku v spolupráci s oblastnou organizáciou. Tento úsek považujeme za prioritný,“ vyjadril sa šéf radnice.
 
Náročná vízia
Cyklotrasy na západ aj východ od Liptovského Mikuláša sa už podarilo začleniť do projektu Vážskej cyklomagistrály. Tá bude prechádzať celým Žilinským krajom od jeho hranice s Trenčianskym až po hranicu s Prešovským krajom. „Na túto trasu ako celok sa spracováva štúdia a tým, že sme presadili jej vedenie po severnej strane Liptovskej Mary, sme si otvorili cestu pre následné financovanie tohto úseku cyklochodníka. Samozrejme, tieto projekty sú dlhodobé a nedá sa čakať ich okamžitá realizácia. Okrem získania potrebných financií očakávame náročné prípravné procesy – tvorbu projektových dokumentácií, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, vybavenie povolení. Zložité bude aj majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov kvôli ich vysokej rozdrobenosti,“ ukončil vedúci dopravy Gabriel Lengyel, podľa ktorého slov ide o projekt na najbližších niekoľko rokov.