Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Prieskum spokojnosti s dopravcom

Prieskum spokojnosti s dopravcom

  11.02.2020   |   Tlačové správy

Dopravca, ktorý poskytuje dopravné služby aj v našom meste, realizuje prieskum spokojnosti cestujúcich, v ktorom majú cestujúci možnosť vyjadriť svoj názor na kvalitu poskytovaných služieb.

Do prieskumu spokojnosti sa môžu cestujúci zapojiť od januára do konca apríla, a to vyplnením online dotazníka. V ňom majú možnosť hodnotiť kvalitu vozového parku, dostupnosť informácií, dodržiavanie odchodov a príchodov autobusov, frekvenciu spojov, čistotu a poriadok v autobusoch, ale aj komunikáciu a správanie vodičov.
Každý respondent, ktorý vyplní dotazník, sa môže zároveň zapojiť do súťaže o smartfón.
Dotazník prieskumu spokojnosti cestujúcich a pravidlá súťaže sú dostupné na webovej stránke www.arriva.sk/prieskum.