Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Ocenili osobnosti mesta

Ocenili osobnosti mesta

  05.01.2020   |   Tlačové správy

Novoročný koncert sa niesol v duchu odovzdávania ocenení osobnostiam, ktoré pôsobia či pôsobili na území Liptovského Mikuláša a robia mestu dobré meno. Cenu primátora mesta udelil prvý muž Liptovského Mikuláša Ján Blcháč trom osobnostiam, Cenu mesta Liptovský Mikuláš odovzdal do rúk siedmim ľuďom.

Cena primátora mesta Liptovský Mikuláš patrí:
*Viliamovi Dolníkovi za prínos v spoločenskej, kultúrnej a výchovnej oblasti.
*Jozefovi Kršákovi za prínos v zdravotníctve a vo verejnom živote.
*Ľudevítovi Dušanovi Žuffovi za výrazný podiel na udržiavaní ľudových tradícií v oblasti ochotníckeho divadla.
Cena mesta Liptovský Mikuláš tento rok putovala do rúk siedmich osobností (resp. pozostalým):
*Marte Voštinákovej za prínos v oblasti zdravotníctva, dobrovoľníctva a verejného života v meste.
*Zoltánovi Reiterovi – in memoriam za prínos v oblasti kultúry a duchovného rozvoja mesta.
*Pavlovi Bobákovi za prínos v oblasti architektúry, stavebníctva a verejného života v meste.
*Jozefovi Daníkovi za prínos v spoločenskej, kultúrnej a výchovnej oblasti.
*Jozefovi Oškovi za prínos v spoločenskej, kultúrnej a výchovnej oblasti.
*Jánovi Tomčíkovi za prínos v spoločenskej, kultúrnej a výchovnej oblasti.
*Jurajovi Sýkorovi za prínos v oblasti telovýchovného lekárstva.
Verejné uznanie za zásluhy odovzdal primátor Danke Šubovej, Jarmile Kucharičovej, Ľubomírovi Lisému, Jaroslavovi Tomčíkovi, Ivanovi Líškovi, Milanovi Blahovi, Dušanovi Migaľovi, Emilovi Hižnayovi, Jánovi Kováčovi, Milanovi Tlstákovi a Petrovi Vítekovi.
Slávnostný večer spestrilo vystúpenie slovenskej skupiny Fragile, ktorá je zložená z populárnych osobností. Návrhy na ocenenia zaslali obyvatelia Liptovského Mikuláša na základe výzvy radnice.