Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy

Oznam

  20.11.2019   |   Tlačové správy

Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, centra podpory Žilina zo dňa 19.11.2019 o súhlas na výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 909 v k.ú. Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 27.11.2019 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk. Predmetom žiadosti je výrub 1 ks smrekovca opadavého z dôvodu možného ohrozenia chodcov.