Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Opäť prázdne poslanecké lavice

Opäť prázdne poslanecké lavice

  04.07.2019   |   Tlačové správy

Ani dnešné rokovanie mestského zastupiteľstva nie je uznášaniaschopné. V poslaneckých laviciach sedí z 25 poslancov len 11, poslanci z klubu Nový Mikuláš ani Skutočne nezávislí poslanci sa na rokovanie nedostavili. Primátor musí rokovanie opäť prerušiť po tom, ako musel prerušiť pre neúčasť poslancov zo spomínaných klubov minulotýždňové rokovanie (27.6.)
Nečinnosť a neúčasť poslancov má za dôsledok hrozbu 33 tisícovej pokuty mestu za neprerokovanie záverečného účtu, zároveň mesto prichádza o investície v hodnote štyri milióny eur. 
Zamestnávateľ je povinný uvoľňovať poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva.
"Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas na výkon verejných funkcií, ak túto činnosť nemožno vykonať mimo pracovného času." Zákonník práce, § 136 ods. 1.