Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Oznam LVS: Mimoriadny odpočet vodomerov

Oznam LVS: Mimoriadny odpočet vodomerov

  24.06.2019   |   Tlačové správy

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš oznamuje svojim odberateľom a producentom, že v priebehu mesiaca jún a júl 2019 budú vykonané mimoriadne odpočty vodomerov u všetkých odberateľov a producentov v obci z dôvodu zmeny ceny stočného. Mimoriadne odpočty budú pracovníci Liptovskej vodárenskej spoločnosti vykonávať postupne podľa svojich prevádzkových možností. 
 
Žiadame všetkých občanov, aby počas odpočtov sprístupnili vodomerné šachty a priestory, v ktorých je umiestnený vodomer a odstránili prekážky, ktoré znemožňujú odčítanie vodomeru. Ide hlavne o vyčistenie zasypaných a zatopených šachiet, prípadne o zabezpečenie domácich zvierat proti napadnutiu pracovníkov Liptovskej vodárenskej spoločnosti.
         
Stav vodomeru môžete nahlásiť aj telefonicky na číslo telefónu 5437 754 alebo na bezplatnej linke 0800 162 334.
 
Bližšie informácie Vám poskytnú pracovníci LVS, a.s. osobne alebo telefonicky.
Ing. Jaroslava Vyšná
vedúca obchodného oddelenia