Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Oznamy

Oznamy

Vážení občania,

v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní. Pomocou nastavenia zobrazenia môžete zmeniť typ správ a jednoduchšie nájsť čo hľadáte. Staršie správy a oznamy potom nájdete vo všeobecnom archíve správ.

Nastavenie zobrazenia:

Všetky
  • Oznamy
  • Úradná tabuľa
  • Verejné obstarávanie
Nastaviť
09.10.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Rozhodnutie Obce Bobrovec vo veci stavby "Stavebné úpravy ul. Majerská II. etapa" ... Otvoriť prílohu

09.10.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Zverejnenie žiadosti - "Stavebné úpravy ul. Majerská II. etapa" ... Otvoriť prílohu

09.10.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy ul. Majerská II. etapa" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Mesto Liptovský Mikuláš ... Otvoriť prílohu

08.10.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Daňový úrad Žilina, oznamuje JT Trade SK, s.r.o., miesto uloženia písomnosti, ktorým je: Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš ... Otvoriť prílohu

08.10.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 06. 11 ... Otvoriť prílohu

08.10.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí dodatočného stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Spevnené plochy" na pozemkoch v k. ú. Demänová, stavebníkom ktorej je Tatra SPC8, s.r.o ... Otvoriť prílohu

04.10.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Zverejnenie žiadosti - "IBV Stošice Liptovský Mikuláš - SO13 - Vonkajšie osvetlenie prístupovej komunikácie" ... Otvoriť prílohu

03.10.2019 | Úradná tabuľa
Zverejnenie výsledku petície

Petícia číslo: 6/2019 Petícia za schválenie uznesenia k správe Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši „Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií na rok 2019“ ... Otvoriť prílohu

03.10.2019 | Úradná tabuľa
Zverejnenie výsledku petície

Popis petície: 7/2019 „Petícia za odstránenie kontajnerového mobilného domu typu Arktik na kolesovom podvozku z pozemku KN-C 1819/1a2 a KN-E 1823/2 v k.ú. Liptovský Mikuláš“ ... Otvoriť prílohu

03.10.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 05. 11 ... Otvoriť prílohu

03.10.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 06. 11 ... Otvoriť prílohu

01.10.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Zverejnenie projektu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Benice ... Otvoriť prílohu

27.09.2019 | Úradná tabuľa
Výberové konanie

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Centra voľného času Liptovský Mikuláš ... Otvoriť prílohu

27.09.2019 | Oznamy
Usmernenie k africkému moru ošípaných, registrácii chovu a potrebe nahlasovať domácu zabíjačku

Usmernenie k africkému moru ošípaných, registrácii chovu a potrebe nahlasovať domácu zabíjačku ... Otvoriť prílohu

27.09.2019 | Oznamy
Oznam

Orálna vakcinácia líšok proti besnote - jesenná kampaň - oznámenie a poučenie ... Otvoriť prílohu

25.09.2019 | Oznamy
Jesenná deratizácia 2019

Mesto Liptovský Mikuláš vyzýva občanov, právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov pôsobiacich na území mesta Liptovský Mikuláš na vykonanie jesennej deratizácie budov, objektov, priestorov a teplovodných potrubí v ich vlastníctve, resp. v správe ... Čítať viac

25.09.2019 | Úradná tabuľa
Dražobná vyhláška

Dražobná vyhláška o dražbe nehnuteľnosti - nehnuteľnosti vo vlastníctve Dušana Konečného ... Otvoriť prílohu

24.09.2019 | Úradná tabuľa
Obchodná verejná súťaž

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž, predmetom ktorej je výber najvhodnejšej ponuky na predaj stavby "železničná vlečka" v dĺžke 867,70 m ... Otvoriť prílohu

24.09.2019 | Úradná tabuľa
Všeobecne záväzné nariadenie

Všeobecne záväzné nariadenie 9/2019 mesta Liptovský Mikuláš o miestnych daniach ... Otvoriť prílohu

24.09.2019 | Úradná tabuľa
Všeobecne záväzné nariadenie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 10/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ... Otvoriť prílohu