Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Oznamy

Oznamy

Vážení občania,

v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní. Pomocou nastavenia zobrazenia môžete zmeniť typ správ a jednoduchšie nájsť čo hľadáte. Staršie správy a oznamy potom nájdete vo všeobecnom archíve správ.

Nastavenie zobrazenia:

Všetky
  • Oznamy
  • Úradná tabuľa
  • Verejné obstarávanie
Nastaviť
03.07.2020 | Úradná tabuľa
Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Žilina

Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Žilina. Otvoriť prílohu

03.07.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 10" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš (ul. Štefánikova), stavebníkom ktorej je Ivan Brezina, Liptovský Mikuláš. Otvoriť prílohu

02.07.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oprava rozhodnutia - "Bytové domy - Nová Palúdzka, II. etapa". Otvoriť prílohu

02.07.2020 | Úradná tabuľa
Oznam o výberovom konaní

Oznam o výberovom konaní - garant komunitného centa "Nový svet" Hlboké. Otvoriť prílohu

01.07.2020 | Úradná tabuľa
VZN mesta Liptovský Mikuláš

VZN mesta Liptovský Mikuláš č. 6/2020/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2017/VZN Otvoriť prílohu

01.07.2020 | Úradná tabuľa
VZN mesta Liptovský Mikuláš

VZN mesta Liptovský Mikuáš č. 5/2020/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2016/VZN Otvoriť prílohu

01.07.2020 | Oznamy
Oznámenie o zrušení pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Viera Hadová Otvoriť prílohu

30.06.2020 | Úradná tabuľa
Zámer mesta Liptovský Mikuláš

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nebytový priestor o výmere 35 m2 v k. ú. Okoličné (ul. Smrečianska). Otvoriť prílohu

29.06.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe. Otvoriť prílohu

29.06.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania vo veci umiestnenia stavby "Rozšírenie distribučnej siete a pripojovací plynovod" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovská Ondrašová, navrhovateľom ktorej je Gabriela Gombová. Otvoriť prílohu

26.06.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "12875 - Liptovský Mikuláš - Palúdzka - Rozšírenie NNK" na pozemkoch v k. ú. Palúdzka, stavebníkom ktorej je Stredoslovenská distribučná, a.s. Otvoriť prílohu

23.06.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie Poľovníckeho združenia Baníkov.

Oznámenie Poľovníckeho združenia Baníkov. Otvoriť prílohu

22.06.2020 | Úradná tabuľa
Rozhodnutie mesta ako zriaďovateľa materských a základných škôl

Rozhodnutie mesta ako zriaďovateľa materských a základných škôl. Otvoriť prílohu

22.06.2020 | Úradná tabuľa
Zverejnenie žiadosti

Zverejnenie žiadosti - Stavebné úpravy a nadstavba priemyselnej budovy na polyfunkčnú budovu. Otvoriť prílohu

17.06.2020 | Úradná tabuľa Oznamy
Vitálišovce, Stošice, Okoličné, Podbreziny: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 10. 07. 2020 bude v čase od 08:00 hod do 13:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Vitálišovce, Okoličné, Stošice, Podbreziny (v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. Otvoriť prílohu

16.06.2020 | Úradná tabuľa Oznamy
Staré Mesto, Okoličné: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 09. 07. 2020 bude v čase od 08:00 hod do 13:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Staré Mesto, Okoličné (v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. Otvoriť prílohu

15.06.2020 | Úradná tabuľa
Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš ako zríaďovateľa materských a základných škôl, centra voľného času a základnej umeleckej školy. Otvoriť prílohu

09.06.2020 | Úradná tabuľa
Zámer mesta

Zámer mesta odpredať pozemky (ul. Tehliarska) Ing. Štefanovi Repovi. Otvoriť prílohu

09.06.2020 | Úradná tabuľa
Zámer mesta

Zámer mesta odpredať pozemok (ul. Garbiarska) spoločnosti Tatraspol Slovakia, s.r.o. Otvoriť prílohu

09.06.2020 | Úradná tabuľa
Zámer mesta

Zámer mesta odpredať pozemok (Vitálišovce) Dušanovi Húskovi. Otvoriť prílohu