Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Oznamy

OZNAM: Zvýšený hluk z Gelimy 6. novembra

  05.11.2018   |   Oznamy

Gelima, a.s. oznamuje:

Dovoľujeme si vás informovať o zvýšenom hluku, ktorý sa bude z nášho závodu šíriť zajtra, t.j. 6.11.2018 v dobe od 9:00 do max. 17:00 hod. Kvôli neúspešnému nábehu veľkého kotla, a to z dôvodu poruchy na odkaľovacom potrubí kotla a následnej oprave, budeme musieť kotol uviesť do prevádzky opätovne. Vopred sa ospravedlňujeme občanom dotknutých častí za nadmerný hluk. Urobíme všetko pre to, aby kotol nabehol čím skôr.
Dušan Kuchta, generálny riaditeľ Gelima a.s.

Nastavenie zobrazenia:

Všetky
  • Oznamy
  • Úradná tabuľa
  • Verejné obstarávanie
Nastaviť
29.05.2020 | Oznamy
oznámenie o zaslaní zámeru

Oznámenie o zaslaní zámeru "MVE Smrečianka"navrhovateľa "SLOR, s.r.o., Bajzova 1, 821 08 Bratislava" Otvoriť prílohu

28.05.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Zdenko Richter (2016), Petra Richterová (2007), Barbora Richterová (2008), Zdeno Richter (1988), Petra Richterová (1988), Miroslav Puška (1965), Miroslav Puška (1983), Ľubomír Čonka (1959); Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Otvoriť prílohu

28.05.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie o zaslaní správy o hodnotení navrhovanej činnosti „Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu inovatívnou technológiou v meste Liptovský Mikuláš — mestská časť Palúdzka“ navrhovateľa XO corp., s.r.o. Otvoriť prílohu

28.05.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy bytového domu" nachádzajúcej sa na ul. Žiarska na pozemku v k. ú. Okoličné, stavebníkmi ktorej sú Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Žiarska 636/3. Otvoriť prílohu

28.05.2020 | Úradná tabuľa
Pozvánka na MsZ

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 4.6.2020. Otvoriť prílohu

27.05.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "STL distribučný plynovod" nachádzajúcej sa v k. ú. Liptovská Ondrašová, stavebníkmi ktorej je SL-Trade, s.r.o. Otvoriť prílohu

27.05.2020 | Úradná tabuľa Oznamy
Vrbica-Nábrežie: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 17. 06. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 12:00 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Vrbica-Nábrežie (Poľnohospodárska, Športová – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. Otvoriť prílohu

27.05.2020 | Úradná tabuľa Oznamy
Palúdzka: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 19. 06. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 14:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Palúdzka (Baranovská, Námestie SNP, Okružná, Osadná, Palugyayho, Sone Kovačevičovej – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. Otvoriť prílohu

27.05.2020 | Úradná tabuľa Oznamy
Bodice: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 23. 06. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 14:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Bodice (Bodická, K vode, Lazná, Pod brehom – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. Otvoriť prílohu

27.05.2020 | Úradná tabuľa Oznamy
L. Ondrašová: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 23. 06. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 14:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Liptovská Ondrašová (Dušana Kováča, Hrdinov SNP, Lidická, Matúškova, Pongrácovská, Ráztocká, Ružičkova, Tatranská, Záhradná – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. Otvoriť prílohu

27.05.2020 | Oznamy
Oznam

Oznam Policajného zboru SR - Ochrana seniorov pred podvodnými konaniami, Predchádzanie domácemu násiliu. Otvoriť prílohu

27.05.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)". Otvoriť prílohu

26.05.2020 | Oznamy
Oznam

Opatrenia pre drobnochovy ošípaných - usmernenie v súvislosti s africkým morom ošípaných. Otvoriť prílohu

26.05.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Marián HURBAN, nar. 1982; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Otvoriť prílohu

26.05.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe. Otvoriť prílohu

26.05.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe. Otvoriť prílohu

25.05.2020 | Úradná tabuľa Oznamy
L. Ondrašová: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 02. 06. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 15:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Liptovská Ondrašová (Ondrášovská, Škorupovo – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. Otvoriť prílohu

25.05.2020 | Úradná tabuľa Oznamy
Demänová: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 03. 06. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 16:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Demänová (Demänovská cesta, Trávniky – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. Otvoriť prílohu

25.05.2020 | Úradná tabuľa Oznamy
Staré Mesto: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 05. 06. 2020 bude v čase od 08:30 hod do 12:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Staré Mesto (Bellova – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. Otvoriť prílohu

25.05.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Jana STANČEKOVÁ, nar. 1980; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Otvoriť prílohu