Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Oznamy

Nominácie na športovcov mesta Liptovský Mikuláš

  15.10.2019   |   Oznamy

Stalo sa už tradíciou, že mesto Liptovský Mikuláš, každoročne uskutočňuje vyhodnotenie najlepších športovcov mesta za predchádzajúci kalendárny rok. Slávnostný akt sa uskutoční 17. januára 2020. Ocenených bude desať jednotlivcov do 18 rokov, desať jednotlivcov nad 18 rokov, jeden mládežnícky kolektív, jeden seniorsky kolektív, osobnosť v športe za dlhoročné aktivity a talent roka do 18 rokov.
 
Z uvedeného dôvodu žiadame všetky telovýchovné jednoty, športové kluby a občianske združenia  pôsobiace v oblasti športu na území mesta Liptovský Mikuláš, aby nominovali svojich športovcov na ocenenie „Najlepší športovec mesta za rok 2019“.
 
Nominácie môžu okrem športových združení posielať i občania mesta, pričom nominovaný môže byť iba ten športovec, ktorý reprezentuje klub so sídlom na území mesta Liptovský Mikuláš.
 
V prílohe sa nachádzajú tlačivá s potrebnými údajmi k nominácii, ktoré je potrebné poslať poštou na odd. mládeže, športu a kultúry mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, alebo e-mailom na zuzana.kozolkova@mikulas.sk, najneskôr do 13. decembra 2019. 

Nastavenie zobrazenia:

Všetky
  • Oznamy
  • Úradná tabuľa
  • Verejné obstarávanie
Nastaviť
29.01.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

29.01.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 20. 02 ... Otvoriť prílohu

28.01.2020 | Úradná tabuľa
Výzva na predkladanie projektov financovaných z participatívneho rozpočtu mesta na rok 2020

Výzva na predkladanie projektov financovaných z participatívneho rozpočtu mesta na rok 2020 ... Otvoriť prílohu

28.01.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy miestnej komunikácie ul. Majerská II. etapa Liptovský Mikuláš" na pozemkoch v k. ú ... Otvoriť prílohu

28.01.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie Obce Liptovský Trnovec na stavbu "12087 — Liptovský Mikuláš — Trnovecká zátoka — Rekonštrukcia TS" v k. ú. Liptovský Trnovec a Ráztoky ... Otvoriť prílohu

27.01.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Margita Modrovská, nar. 1981; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ... Otvoriť prílohu

27.01.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

27.01.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)" ... Otvoriť prílohu

27.01.2020 | Úradná tabuľa
Informácia k vykonaniu voľby do NR SR 2020

Informácia k vykonaniu voľby do NR SR 2020 pre občanov s TRVALÝM POBYTOM EVIDOVANÝM NA MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ... Otvoriť prílohu

27.01.2020 | Oznamy
Oznam

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 2099/225, KN-C 2099/221, v k.ú. Palúdzka ... Čítať viac

24.01.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Milan KOLKUS, nar. 1963; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ... Otvoriť prílohu

23.01.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie Mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Bytový dom H s polyfunkčným parterom" v k. ú. Demänová, stavebníkom ktorej je Tatra SPC8, s.r.o ... Otvoriť prílohu

22.01.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Sláva Lakatošová, nar.1983; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ... Otvoriť prílohu

22.01.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Martin Petráš, nar.1976; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ... Otvoriť prílohu

22.01.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Verejná vyhláška Okresného úradu Liptovský Mikuláš, ktorou sa zverejňuje nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v k. ú. Benice ... Otvoriť prílohu

22.01.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Daňový úrad Žilina, oznamuje Jánovi Melekovi, miesto uloženia písomnosti, ktorým je: Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš ... Otvoriť prílohu

21.01.2020 | Oznamy
Oznam

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 923/5, 930/30, 930/4, 9582/7, 9582/5 v k.ú. Liptovský Mikuláš ... Čítať viac

21.01.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Nové Vitálišovce - SO 01 Prístupová komunikácia" na pozemkoch v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je Bohdanik, s.r.o ... Otvoriť prílohu

21.01.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 24. 02 ... Otvoriť prílohu

21.01.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 25. 02 ... Otvoriť prílohu