Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Hlavná kontrolórka   /   Smernica o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní a vybavovaní oznámení súvisiacich s protispoločenskou činnosťou

Smernica o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní a vybavovaní oznámení súvisiacich s protispoločenskou činnosťou