• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • Podmienky súťaže | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš
    Úvod   /   Samospráva   /   Architektonická súťaž   /   Podmienky súťaže

  Podmienky súťaže

  Mesto Liptovský Mikuláš a Region Liptov OOCR vyhlasujú architektonickú súťaž na návrhy „Vyhliadkového bodu Háj-Nicovô“


  Predmetom súťaže je návrh kreatívneho, architektonického a funkčného riešenia vyhliadkového bodu v lokalite Háj-Nicovô na pozemku č. KN-E 5643/2 k. ú. Liptovský Mikuláš.

  Jednou z našich priorít je udržateľný rozvoj lokality Háj-Nicovô ako prírodného priestoru pre oddych a rekreáciu, ako ďalšej funkcie tohto priestoru s  bohatou vojenskou históriou. Pre potreby zvýšenia atraktivity priestoru je žiadané vytvorenie vyhliadkového bodu v tejto lokalite.

  Vyhlasovateľ má ambíciu, aby súťaž priniesla návrh  kvalitného riešenia, ktorý bude adekvátny dnešným technickým, ekologickým a finančným možnostiam a aby jej výsledok bol následne po častiach realizovaný od roku 2023.
   
  Predpokladaná hodnota vrátane všetkých cien a odmien je 7250,- €, z čoho:
  1. cena 1500,- €  a následné spracovanie projektovej štúdie za 4000,- € s DPH
  2. cena 1000 ,- € 
  3. cena 750,- € 
  POZOR ZMENA TERMÍNU NA ZASLANIE NÁVRHOV
  Koncový termín na zaslanie návrhov je do 02.11.2021, najneskôr do 15:00 hod.
   
   
  Viac o súťaži a jej pravidlách sa dozviete v prílohách:

  Výzva na predkladanie návrhov