Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Architektonická súťaž

Architektonická súťaž

Mesto Liptovský Mikuláš a Region Liptov OOCR vyhlasujú architektonickú súťaž na návrhy „Vyhliadkového bodu Háj-Nicovô“


Predmetom súťaže je návrh kreatívneho, architektonického a funkčného riešenia vyhliadkového bodu v lokalite Háj-Nicovô na pozemku č. KN-E 5643/2 k. ú. Liptovský Mikuláš.

Jednou z našich priorít je udržateľný rozvoj lokality Háj-Nicovô ako prírodného priestoru pre oddych a rekreáciu, ako ďalšej funkcie tohto priestoru s  bohatou vojenskou históriou. Pre potreby zvýšenia atraktivity priestoru je žiadané vytvorenie vyhliadkového bodu v tejto lokalite.

Vyhlasovateľ má ambíciu, aby súťaž priniesla návrh  kvalitného riešenia, ktorý bude adekvátny dnešným technickým, ekologickým a finančným možnostiam a aby jej výsledok bol následne po častiach realizovaný od roku 2023.
 
Predpokladaná hodnota vrátane všetkých cien a odmien je 7250,- €, z čoho:
1. cena 1500,- €  a následné spracovanie projektovej štúdie za 4000,- € s DPH
2. cena 1000 ,- € 
3. cena 750,- € 
Koncový termín na zaslanie návrhov je do 31.10.2021, najneskôr do 15:00 hod.
 
Viac o súťaži a jej pravidlách sa dozviete v prílohách:

Výzva na predkladanie návrhov