Rezervačný systém predajných miest

Postup rezervácie predajných miest

PRIHLASOVACIE ÚDAJE

Po úspešnej registráciií budete môcť používať Váš prístup do rezervačného systému opakovane, bez nutnosti ďaľšej registrácie. Prístupové údaje si preto uchovajte. Pre prihlásenie do rezervačného systému je vyžadovaný Váš email a heslo. Preto starostlivo skontrolujte správnosť týchto údajov pri zadávaní.
Generuj

Heslo musí mať aspoň 6 znakov.
Best place to buy Replica rolex - watches with delivery Worldwide and the largest collection online

PRÍLOHY

  1. Kópia výpisu z obchodného registra / kópia živnostenského listu.
  2. Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (stánky s občerstvením).
  3. Kópia strany Záznamy daňového úradu z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej j