Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Občan   /   Kultúrne organizácie   /   Kultúrne inštitúcie

Kultúrne inštitúcie

Art Gallery u Bullov
Námestie osloboditeľov 36,
Tel.: 0905 180 928

Galéria Kolomana Sokola
Námestie osloboditeľov 28,
Tel.: 044/562 00 35
Email: gpmb@vuczilina.sk   
Web: www.galerialm.sk

Diera do sveta 
Námestie osloboditeľov 1
Tel.: 0949 368 311
Email: dieradosveta@gmail.com 
Web: www.dieradosveta.sk

Dom kultúry
Hollého 4, Tel.: 044/556 40 10, 556 40 15
Email: dklm@dklm.sk   www.dklm.sk

Dom Matice slovenskej
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1918, Tel.: 0918/904 955
Email: dms.mikulas@matica.sk  www.matica.sk

Galéria P & P Petráš
Malý Rím 16, Tel.: 044/554 16 70
Email: galeria-petras@orangemail.sk    www.gallery-petras.szm.com

Galéria RUMANSKÝ ART CENTRE
E. Š. Martinčekovej 4506/4, Tel.: 0903/510 072
Email: info@rumanskyartcentre.sk  www.rumanskyartcentre.sk


Kino Nicolaus a Filmový klub Nicolaus
Hollého 4, Tel.: 044/556 40 50
Email: kinonicolaus@imafex.sk   www.kinonicolaus.imafex.sk

Liptovské múzeum NKP Čierny orol 
ul. 1. mája 28/196, Tel.: 044/551 47 85
Email: ciernyorollm@centrum.sk  www.liptovskemuzeum.sk

Liptovská galéria P. M. Bohúňa
Tranovského 3, Tel.: 044/552 27 58
Email: gpmb@vuczilina.sk   www.galerialm.sk

Liptovská knižnica G. F. Belopotockého
Štúrova 56, Tel.: 044/552 62 16, 552 01 33
Email: kniznicagfb@kniznicagfb.sk  www.kniznicagfb.sk

Liptovské kultúrne stredisko
ul. 1. mája 28/196, Tel.: 044/552 29 81
Email: osvetalm@vuczilina.sk   www.lks.sk

Múzeum Janka Kráľa
Námestie osloboditeľov 31, Tel.: 044/552 25 54
Email: info@mjk.sk   www.muzeumjankakrala.sk

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 
Školská 4
ul. 1. mája 38,  Tel.: 044/547 72 30
Email: smopaj@smopaj.sk   www.smopaj.sk

Synagóga
Hollého ulica, Tel.: 044/552 25 54
Email: info@mjk.sk   www.muzeumjankakrala.sk