Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Návštevník   /   Región   /   REGIÓN LIPTOV   /   Turistika   /   Turistické trasy   /   Nízke Tatry   /   Na Sinú a Bôr

Na Sinú a Bôr

Demänovská jaskyňa slobody – Siná – Bôr – Poľana – Jasná
Oblasť: Nízke Tatry (sever) - západná časť
Náročnosť: náročná a dlhá celodenná vysokohorská túra
Trvanie: 7 h         
Prevýšenie: 
1 030 m 
Východisko: Demänovská jaskyňa slobody, zastávka SAD, parkovisko    
Cieľ: Jasná, zastávka SAD, parkovisko 
Časový rozvrh: Demänovská jaskyňa slobody- pod Repiskami ¼ h - sedlo Sinej 1 ½ h - Siná ¾ h - sedlo Sinej ½ h - Bôr 1 h- Poľana ¾ h - Sedlo Poľany ¼ h - Tri vody 1 ¼ h - Jasná ¾  
Spolu: 7 h

Náročnosť: Náročná a dlhá celodenná vysokohorská túra s veľkým prevýšením. Pomerne dlhý úsek vedie vysokohorskou krajinou nad hornou hranicou lesa s nestálym počasím. Za zníženej viditeľnosti je nevyhnutná vyššia pozornosť, opustenie chodníka môže byť nebezpečné. Na Sinej neodporúčame pokračovať po hrebeni smerom na severovýchod, terén má miestami horolezecký charakter.
Sezónna uzávera: od 1. októbra do 30. júna je chodník uzavretý
Základná trasa: Od parkoviska pri Demänovskej jaskyni slobody (860 m) sa vydáme po zelenej turistickej značke (5426) hore Demänovskou dolinou na rázcestie pod Repiskami (831 m). Na mieste vetvenia hlavnej doliny odbočuje doprava žlto značkovaný turistický chodník (8619), ktorý vedie hore dolinou Radová. Dno bizarnej doliny s početnými skalnými útvarmi má krátke úseky stupňovitého riečiska s vymletými tzv. krútňavovými hrncami. V závere doliny je trasa výstupu strmšia. Po chodníku vystúpime do príkreho svahu, až prídeme na zalesnený plošinový chrbát, z ktorého pokračujeme cez les do sedla Sinej (1 301 m) v bočnej rázsoche Bôru. Zo sedla vedie doprava strmý chodník so žltými významovými značkami, ktorý sa  končí na ostrom skalnatom vrchu Siná (1 560 m) s veľkolepým výhľadom. Pokračovať po hrebeni ďalej na sever neodporúčame, terén v týchto miestach nadobúda horolezecký charakter. Vrátime sa do sedla Sinej (1 301 m) a vyberieme sa hore do protiľahlého svahu. Dlhým stúpaním po lesnom chodníku sa dostaneme nad hornú hranicu lesa, do pásma kosodreviny. V hôľnom pásme nad kosodrevinou sa profil zmierňuje. Vysoký hrebeň rázsochy ponúka pekné výhľady. Pomerne miernym stúpaním sa dostaneme na vrchol Bôru (1 888 m). Odtiaľ musíme prejsť cez tri priehyby a dve nevýrazné vyvýšeniny, aby sme sa dostali na vrchol Poľany (1 890 m), ktorý je súčasťou hlavného nízkotatranského hrebeňa. Na Poľane odbočíme doľava na Cestu hrdinov SNP označenú červenými turistickými značkami (E8, 0801). Hrebeňovú trasu opustíme na najbližšom rázcestí v Sedle Poľany (1 837 m), kde odbočíme doľava. Po žltej turistickej značke (8619) zostúpime do doliny Zadnej vody. V jej závere nás čaká strmý zostup po zle udržiavanom chodníku so serpentínami v hornom úseku. Prejdeme cez pásmo kosodreviny a v lokalite Tri vody (1 370 m) vstúpime do lesa. Miernejším klesaním popri potoku Zadná voda sa dostaneme k hotelom pod Otupným. Záverečný úsek vedie po asfaltovej ceste. Naľavo od nej sa nachádza Mikulášska chata a Vrbické pleso (1 120 m). Túra sa končí na parkovisku pri autobusovej zastávke poniže hotela Grand v rekreačnej oblasti Jasná (1 102 m).
Variant: Variant A skracuje základnú trasu. Po návrate z vrcholu Sinej do sedla sa cez dolinu Radová vracia do Demänovskej doliny (spolu: 4 ½ h). Základnú trasu možno absolvovať aj v opačnom smere (spolu: 6 h).


Spracované: INFORMAČNÉ CENTRUM mesta Liptovský Mikuláš