Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Návštevník   /   Región   /   REGIÓN LIPTOV   /   Turistika   /   Národné parky   /   Tatranský národný park

Tatranský národný park

Tatranský národný park je najstarším národným parkom na Slovensku. Tvorí ho najvyššia horská skupina v karpatskom oblúku s najvyšším vrcholom - Gerlachovským štítom (2655 m.n.m.).

Člení sa na 2 základné podcelky - Východné Tatry (Vysoké a Belianske) a Západné Tatry. Dĺžka Vysokých Tatier je 26 km, Belianskych Tatier 14 km a Západných Tatier 37 km. Územie národného parku zaberá rozlohu 73 800 ha, jeho ochranné pásmo - 30 703 ha. Rozprestiera sa na území Žilinského a Prešovského kraja v okresoch Tvrdošín, Liptovský Mikuláš a Poprad.

Tatranský národný park susedí na severe s poľským Tatrzaňskim parkom narodowym, s ktorým tvorí bilaterálne cezhraničné chránené územie. Krása tatranskej prírody a jej neoceniteľná hodnota bola dôvodom pre zaradenie územia národného parku v roku 1993 rozhodnutím UNESCO do siete biosférických rezervácií v rámci programu MaB (Človek a biosféra).

Najväčšie hodnoty tvoria sieť maloplošných chránených území, ktorú predstavuje:
27 národných prírodných rezervácií,
23 prírodných rezervácií,
2 chránené areály,
1 národná prírodná pamiatka a
2 prírodné pamiatky
s celkovou výmerou 37 551,53 ha čo je 50,7% územia Národného parku.


Spracované: INFORMAČNÉ CENTRUM mesta Liptovský Mikuláš 
 


SPRÁVA TANAP-u

059 41 Tatranská Štrba 75
Tel./fax: +421/52/448 42 17
tanap@tanap.org   
www.tanap.org
www.spravatanap.sk


Pracovisko Liptovský Mikuláš 
Hodžova 11, 031 01 L. Mikuláš
Tel./fax: +421/44/551 41 25, 552 45 51