Liptovský Mikuáš

Rybolov

Na Liptove je ideálnym miestom lovu rýb LIPTOVSKÁ MARArieky VÁH a BELÁ, ktoré sú vhodné aj pre muškárov. Široký výskyt kaprov, lieňov, bohaté zastúpenie lososovitých rýb ako aj dravcov - šťuka, ostriež, zubáč, sumec.

K LOVU POTREBUJETE:

1./ ŠTÁTNY RYBÁRSKY LÍSTOK, ktorý vybavíte v:
INFORMAČNÉ CENTRUM  mesta Liptovský Mikuláš
Námestie mieru 1, Liptovský Mikuláš
Tel.: +421/44 16 186, +421/44 552 24 18

Cena štátneho rybárskeho lístku:

týždenný   1,50 €
mesačný   3,00 €
ročný   7,00 €
trojročný      17,00 €

2./ HOSŤOVACIU POVOLENKU, ktorú vybavíte v nasledovných prevádzkach:
Rybárske potreby ESOX, Kamenné pole 4557/12 (pri OC Tesco), Liptovský Mikuláš, Tel.:+421/44 552 22 26, www.esox.eu
Rybárske potreby STARFISH, 1. mája 941/118 (pri LIDL-i), Liptovský Mikuláš, Tel.: +421/908 937 612, www.starfish.sk
VILA BOBRIK, Bobrovník, Tel.: +421/908220213, +421/907 410 603, www.bobrik.sk
ATC Borová Sihoť, Liptovský Hrádok, Tel.: 421/44 522 40 31, +421/44 522 40 39, www.borovasihot.sk

Cena hosťovacej povolenky:

Členovia SRZ - denná   10 € /vody pstruhové, lipňové, kaprové
členovia SRZ - týždenná /3 dni lovu/        25 € /vody pstruhové
členovia SRZ - týždenná /5 dní lovu/  30 € /vody lipňové

Nečlenovia SRZ a cudzinci:
 
denná     40 €  
týždenná 150 € /iba na kaprové vody

Deti do 6 rokov majú povolenky zdarma na kaprové vody - miestne aj zväzové. 

Podrobnejšie o pstruhových a kaprových vodách. 


Slovenský rybársky zväz

Kmeťova 7
031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: +421 44 552 4023
E-mail: srzlm@srzlm.sk
Web: www.srzlm.sk
GPS: 49°04'56.2"N 19°36'27.6"E
Stránkové dni: každá streda 16:00-18:00 hod.
Rybársky poriadok platný od 1.1.2019