Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Návštevník   /   Región   /   REGIÓN LIPTOV   /   Jaskyne a podzemie Liptova

Jaskyne a podzemie Liptova

Liptov je na krásy podzemných jaskýň mimoriadne bohatý a región sa pýši aj pomenovaním Liptovský kras. Na území Liptova sú štyri sprístupnené jaskyne. Na severnej strane Nízkych Tatier, v Demänovskej doline sa nachádza Demänovský kras, v ktorom dominuje Demänovský jaskynný systém dlhý 43 km. V Demänovskej doline sú sprístupnené dve jaskyne Demänovská jaskyňa Slobody Demänovská ľadová jaskyňa. V tesnom susedstve Demänovskej doliny sa krasové javy vyskytujú aj v Jánskej doline napríklad Stanišovská jaskyňa. Ďalšou jaskyňou Liptova je Važecká jaskyňa, ktorá svojou krásou pripomína rozprávkovú krajinu. Okrem veľkého množstva nesprístupnených jaskýň sa v Liptovskom krase nachádzajú aj priepasti a iné krasové útvary. V Žiarskej doline môžete navštíviť jediné banské dielo na Liptove Medvediu štôlňu a v Liptovskom Jáne expozíciu Podzemie pod vežami. 

Vstupný poriadok a cenník sprístupnených jaskýň na Slovensku (1.1. - 31.12.2020)

1. Demänovská jaskyňa Slobody

Jaskyňa sa nachádza v Demänovskej doline na severnej strane Nízkych Tatier. Objavená bola v roku 1921, sprístupnená je od roku 1924. Dnešný vstupný otvor, umelo prekopaný, leží v nadmorskej výške 870 m. Prístup k nemu je pohodlným chodníkom s náučnými panelmi. Podzemné priestory vytvorili ponorné vody riečky Demänovky a Zadnej vody v komplexe vápencových hornín. Má zaujímavý systém chodieb (bočné klesajúce chodby ústia na horizontálne jaskynné úrovne), podzemných siení a dómov, ako aj pestrú a bohatú kvapľovú výzdobu. Okrem stalagmitov, stalaktitov a veľkolepých kamenných vodopádov sa tu nachádzajú charakteristické, bohato zdobené malé jazierka s kvapľovými leknami na hladine, jaskynnými perlami a inými útvarmi na dne. Vedľa bielych kvapľov sa vyskytujú aj kvaple sfarbené do ružova až červena. Najnižšími časťami preteká podzemný tok Demänovky. Z celkovej dĺžky 8 126 m je sprístupnených 1 800 m. Jaskyňa je súčasťou Demänovského jaskynného systému, ktorý je vyhlásený za národnú prírodnú pamiatku. Prehliadka jaskyne je rozdelená na malý - tradičný okruh: 1,2 km - 60 min a veľký okruh: 2,2 km - 100 min. 

Prehliadková trasa       Trvanie, Dĺžka      Priemerná teplota      
Tradičný okruh 60 min., 1150 m. 6,1 - 7,0 °C
Veľký okruh 100 min., 2150 m.         6,1 - 7,0 °C

Demänovská jaskyňa Slobody, 032 51 Demänovská dolina
Tel.: +421 44 559 16 73
  
Vzdialenosť Liptovský Mikuláš  » Demänovská jaskyňa Slobody 11 km 

2. Demänovská ľadová jaskyňa

Demänovská ľadová jaskyňa sa nachádza v Národnej prírodnej rezervácii Demänovská dolina na území Národného parku  Nízke Tatry. Táto národná prírodná pamiatka je vytvorená v sivomodrých strednotriasových vápencoch v štyroch pod sebou sa tiahnucích poschodiach. Na jej vytváraní sa v najväčšej miere zúčastnila podzemná riečka Demänovka, dôkazom sú oválne tvary jaskynných chodieb so zvyškami žulových štrkov. Ľadová výplň sa vyskytuje v spodných častiach jaskyne. Od vchodu návštevníci zostupujú do nižšieho poschodia - do Medvedej chodby a odtiaľ do Belovho a Halašovho dómu, do Čiernej galérie a z Dómu pagot sa vracajú späť. Na spiatočnej ceste si prehliadnu zaľadnené časti Kmeťovho a Veľkého dómu, kde teplota ani v lete nevystúpi na 0 °C, a z neho serpentínovým chodníkom cez nový východ sa dostanú na povrch. Celková dĺžka jaskyne je 1975 m, z čoho sa sprístupnilo len 650 m. Zaľadnenie jaskyne umožnil vertikálny charakter jej vstupných i výstupných častí s povrchovými otvormi v jej najvyšších miestach. Ochladený vonkajší vzduch v zimnom období sem vniká horskými otvormi a klesá  do  najnižších priestorov (- 40 m), ktoré ochladí pod 0 °C. Voda presakujúca cez vápence ihneď zmrzne na ľad a vytvárajú sa ľadové stalaktity, stalagmity a na dne podlahový ľad. Ostatné vyšie položené priestory (Belov dóm, Halašov dóm, Čierna galéria, Medvedia chodba) sa neochladzujú a ostávajú tak bez ľadových útvarov. Majú už odumretú a čiastočne aj vylámanú kvapľovú výzdobu. Demänovská ľadová jaskyňa je jednou z prvých známych jaskýň sveta.

Dĺžka prehliadkovej trasy: 650 m
Trvanie prehliadky: 45 min.

Demänovská ľadová jaskyňa, 032 51 Demänovská dolina
Tel.:  +421 44 554 81 70
  
Otváracie hodiny     Cenník 

Vzdialenosť Liptovský Mikuláš  » Demänovská ľadová jaskyňa 9 km

3. Važecká jaskyňa

Nachádza sa vo Važeckom krase na  západnom okraji obce Važec v doline Bieleho Váhu v priestore nazývanom Pod vŕškami.Vytvorená je v strednotriasových vápencoch bývalými ponornými vodami Bieleho Váhu. Pozostáva z horizontálne sa tiahnúcich chodieb a siení vytvorených bočnou eróziou riečky Biely Váh, čoho dôkazom sú riečne nánosy žulových štrkov. Vrchné nánosy tvoria vápencové a dolomitické štrky pokryté hlinou. Podzemné priestory zahŕňajú chodby, dómy a siene, ktoré vznikali na miestach tektonických puklín a mnohé majú rútivý charakter. Priestory jaskyne skrášľuje pestrofarebná, sklovito-modrá, modro-biela alebo voskovo žltá sintrová výplň. Zo stropu visia tenké brčká, stalaktity, záclony, na podlahe sú hrubšie stalagmity a podlahové náteky. Nájdeme tu zátišia bohato zdobené sintrovými nátekmi a mladými kvapľami rôznych tvarov a farieb. Podzemné  priestory dekorujú najmä stalaktity, stalagmity a sintrové jazierka. Važecká jaskyňa je zaujímavá čisto bielou farbou stalagmitov a stalaktitov, ich tvar pripomína rozprávkovú krajinu.  Dĺžka jaskyne je 530 m.
Medzi najpozoruhodnejšie patrí 2 m vysoký a 80 cm široký kvapľový stĺp a Biele záclony v Húskovej sieni, Koralové jazierko v Jazierkovej sieni, Galéria a Zbojnícka komora. Jaskyňa je do značnej výšky vyplnená riečnymi usadeninami (Kostnica, Hlinená chodba, Čarovná záhradka), v ktorých sa zachovali kosti jaskynného medveďa (Ursus speleus). Objavil ju študent Ondrej Húska, rodák z Važca v roku 1922. Jaskyňu provizórne sprístupnili v roku 1928. Po rekonštrukcii v roku 1954 je pre verejnosť sprístupnených 235 m. V roku 1968 bola jaskyňa vyhlásená za chránený prírodný výtvor.

Dĺžka prehliadkovej trasy: 325 m
Trvanie prehliadky:  25 min.


Važecká jaskyňa, 032 61 Važec
Tel.: +421 44 529 41 71
  
Otváracie hodiny    Cenník  

Vzdialenosť Liptovský Mikuláš » Važecká jaskyňa 33 km 


4. Stanišovská jaskyňa

Jaskyňa sa nachádza v severnej časti Jánskej doliny v juhozápadných svahoch masívu Smrekovice v nadmorskej výške 766 metrov nad morom. Lokalita je známa od nepamäti a spolu s Veľkou Stanišovskou jaskyňou patria k najznámejším historickým lokalitám Jánskej doliny. Jaskyňou v súčasnosti nepreteká aktívny vodný tok. V závere jaskyne sa nachádza jazero, ktoré bolo vyčerpané jaskyniarmi v 80. rokoch 20. storočia. Veľká a Malá Stanišovská jaskyňa sa nachádzajú v južnom svahu Smrekovice a oveľa neskôr objavená Nová Stanišovská na protiľahlom svahu dolinky. Hoci topograficky ide o samostatné jaskyne, geneticky tvoria jeden celok, oddelený od seba Stanišovskou dolinkou. A hoci je Malá Stanišovská jaskyňa rovnako stará ako jej všeobecne známa a uznávaná veľká sestra, neužíva si rovnakej slávy. Napriek tomu ju navštevovalo a navštevuje množstvo ľudí, ktorí po sebe zanechali veľký počet nápisov....

Príďte zažiť skutočnú atmosféru jaskynného podzemia - žiadne osvetlenie - len záblesky svetla z "čeloviek", ktoré Vám sprievodca odovzdá pri vstupe do jaskyne a potom sa už len započúvajte do zaujímavého výkladu.

Dĺžka prehliadkovej trasy: 410 m
Trvanie prehliadky: 45 - 60 min.

  

Stanišovská jaskyňa, Jánska dolina 182, 032 03 Liptovský Ján
Tel.: +421 908 640 061
  
Otváracie hodiny  Cenník 
 Zľavy s Liptov region card

Vzdialenosť Liptovský Mikuláš » Stanišovská jaskyňa 13 km

5. Medvedia štôlňa

Hoci je Medvedia štôlňa najdlhšou v celom masíve Západných Tatier, o jej pôvode neexistuje žiadna písomná zmienka, dokonca nebola zapísaná ani v zozname starých baní a štôlní.  Prehliadka jedinej prístupnej štôlne v Liptove trvá približne tridsať minút. Návštevníci sa oboznámia s nástrahami, ktoré pre baníkov predstavovala voda, ukážkami prepravy materiálu a pôvodnej banskej práce, ku ktorej neodmysliteľne patrili permoníci - strážcovia baní. Hoci vidieť permoníka znamenalo nešťastie, návštevníci sa nemusia báť, škriatkovia v Medvedej štôlni sú zo sadry. Permoníci boli tí, ktorí baníkom pomáhali, ale ich aj trestali, keď nedodržiavali pravidlá bane.
Prvý úsek expozície je umelo osvetlený, potom návštevníci dostanú čelové lampy a v poslednej časti klasické kahance, aby zažili nefalšovanú atmosféru starej bane. Názov Medvedia diera je medzi miestnymi ľuďmi pomerne rozšírený. Niektorí pripisujú názov tomu, že v jej útrobách sa našli kosti medveďa, iní zas, že v nej zimujú medvede. Ani jedna z týchto teórií nie je správna. Pred štôlňou bola kedysi tabuľa, ktorá upozorňovala návštevníkov, že vstupujú do územia, kde v hojnom počte žijú medvede. Zhodou okolností bola pár metrov pred vstupom do bane a názov medvedia, jej teda prischol úplnou náhodou.

Dĺžka prehliadkovej trasy: 400 m
Trvanie prehliadky: 30 min.
  

Medvedia štôlňa, Žiarska dolina
Tel.: +421 908 640 061
  
Otváracie hodiny   Cenník 
 Zľavy s Liptov region card
 
Vzdialenosť Liptovský Mikuláš » Žiarska dolina 13 km

6. Podzemie pod vežami

Prežijete príbeh života mince...jej narodenie v mincovni i počatie v zemských hĺbkach. Uvidíte ho očami, ktorými ste sa už dlho nepozerali, alebo sa budete pozerať prvý krát. Spoznáte dotyk kovu s ohňom a vodou, zostúpite do útrob zeme za zlatonosnou rudou a nakoniec zakúsite skutočnú dražbu, keď minca začína svoj nový život v jemných rukách zberateľov. 
Všetky stroje, náradie a mechy v tunajšej rekonštruovanej bani a kováčskej vyhni sú originálne, používali sa v minulosti, a dokonca i dnes sa s nimi v múzeu pracuje. Vďaka tradičným olejovým kahancom a čelovým lampám sa prehliadka podzemných priestorov nesie v typickej banskej atmosfére. Múzeum ponúka návštevníkom i možnosť sprievodcovského výkladu.

  
 
Podzemie pod vežami, Pod vežami 150, 033 02 Liptovský Ján
 Zľavy s Liptov region card

Vzdialenosť Liptovský Mikuláš » Liptovský Ján 9 km