Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Návštevník   /   PROGRAMY NA MIERU   /   PRE ŽIAKOV A ŠTUDENTOV   /   Liptovský Mikuláš v učebniciach

Liptovský Mikuláš v učebniciach

Belopotocký, Hodža, Štúr, Kráľ, súrodenci Rázusovci, ... Určite tieto mená poznáte. Každé sa zapísalo do slovenských dejín. Pátranie po ich pôsobení v Liptovskom Mikuláši vás presvedčí, že sa do učebníc dostali právom. 
 
Gašpar Fejérpataky-Belopotocký (1794 – 1874) 
V Liptovskom Mikuláši pôsobil ako knihár, vydavateľ aj kníhkupec, ktorý rozširoval slovenské a české knihy, časopisy a kalendáre po celom slovensky hovoriacom území Uhorska. V meste otvoril prvú verejnú knižnicu na Slovensku (1829)  a uvedením veselohry Jána Chalupku Kocúrkovo v budove Čierneho orla (1830) položil základy slovenského ochotníckeho divadla. Dnes výnimočnú osobnosť Belopotockého pripomína socha pri Kostole sv. Mikuláša aj tunajšia knižnica, ktorá nesie jeho meno.
 
                                              
 
                                   
 
Janko Kráľ (1822 – 1876) 
Geniálny básnik, rebel, najrevolučnejší zo všetkých štúrovcov! Ako jeden z prvých začal písať básne v slovenčine hneď po jej uzákonení. Keďže sa nerád fotil a maľoval, jeho skutočná podoba ostáva tajomstvom! Jeho portréty sú fantáziou umelcov. Alebo je na fotografii v Múzeu Janka Kráľa, v izbe zariadenej jeho nábytkom, naozaj zachytený tento umelec? Príďte sa pozrieť a dozviete sa tu aj  zaujímavosti z jeho života. Oproti múzeu, na fasáde rodného domu Janka Kráľa, nájdete pamätnú tabuľu a reliéf s imaginárnym portrétom a pri Kostole sv. Mikuláša jeho sochu v nadživotnej veľkosti. 

Foto vľavo: Portrét Janka Kráľa od maliara Janka Alexyho

Tatrín a Žiadosti slovenského národa (Námestie Žiadostí slovenského národa)
Štyridsiate roky 19. storočia boli v Liptovskom Mikuláši búrlivé. Najväčšie osobnosti štúrovskej generácie sa stretávali u Michala Miloslava Hodžu na starej evanjelickej fare. Práve tu sa odohrali kľúčové momenty udalostí, kedy Slováci bojovali za svoje sebaurčenie, národnostné práva a jazyk. V auguste 1844 tu bol založený prvý celonárodný kultúrny spolok Tatrín a o 4 roky neskôr spísaný prvý politický program Slovákov Žiadosti slovenského národa. V autentických priestoroch starej fary sa nachvíľu staňte Hodžom, Štúrom či Hurbanom!

                                   
Pamätník Žiadostí slovenského národa (Revolučná ulica 162)
10. mája 1848 boli v Liptovskom Mikuláši sformulované Žiadosti slovenského národa. Na druhý deň prechádzali mestom slovenskí vlastenci na čele s Ľudovítom Štúrom súčasnou Štúrovou ulicou do blízkej Ondrašovej. V dvorane už neexistujúcich Ondrašovských kúpeľov Žiadosti verejne prečítal Jozef Miloslav Hurban. Od roku 1928 tu nájdete Pamätník Žiadostí slovenského národa. 

                                   
 
Rodný dom súrodencov Rázusovcov 
(Vrbická ulica 312)
Kto z vás si nespomenie na pôvabné knihy Zatúlané húsa alebo Môj macík. Napísala ich známa spisovateľka pre deti Mária Rázusová-Martáková. Jej starší brat Martin Rázus deťom venoval knihu Maroško a Maroško študuje. V knihách, ktoré napísali, si môžete zalistovať v knižnici v ich rodnom dome. 

                                  
Spracované: INFORMAČNÉ CENTRUM mesta Liptovský Mikuláš 
BLIŽŠIE INFORMÁCIE:

Námestie mieru 1
031 01  Liptovský Mikuláš         
Tel.: +421/44 16 186, +421/44 552 24 18      
E-mail: info@mikulas.sk  
Web:
 www.mikulas.travel
GPS: 49°05´09.4´´N, 19°36´40.3´´E  
Prevádzková doba:  
15.09.-30.06.: Po-So: 9.00-17.00, Ne: zatvorené
01.07.-14.09.: Po-Pi: 9.00-18.00, So-Ne: 9.00-17.00