Liptovský Mikuáš

Výhľad na panorámy národných parkov

SCHODY ČASU - ČO MÁME POD NOHAMI
Najnižšie dva schody sú vytvorené zo žuly a ruly, ktoré sú základným stavebným kameňom okolitých Nízkych, Západných aj Vysokých Tatier. Počas horotvornej činnosti boli tieto najstaršie horniny postupne vyzdvihnuté a v súčasnosti tvoria hrebene najvyšších častí liptovskej panorámy. Patria tiež ku najvyhľadávanejším turistickým cieľom. Nasledujúce dva schody predstavujú obdobie pred 240 miliónmi rokov, kedy vznikali morské usadeniny vápenca a dolomitu. Tie tvoria malebné doliny a kaňony v Nízkych Tatrách a Chočských vrchoch. Zároveň sa tieto usadeniny stali vhodným materiálom pre činnosť zrážkovej vody, ktorá v nich vymodelovala množstvo jaskynných priestorov. Piaty schod reprezentuje organogénny vápenec, ktorý je bohatý na skamenelé zvyšky organizmov plytkého liptovského treťohorného mora. Šiesty a siedmy schod sú vytvorené z vrstiev pieskovca a ílovca, usadenín „Liptovského mora“, ktoré sú typické pre kopec Háj. Najvyššie sa nachádzajú štrky, piesky a zvetraliny, ktoré priplavili búrlivé vody potokov a riek z topiacich sa ľadovcov z okolitých horských dolín počas striedania sa ľadových a medziľadových dôb v štvrtohorách. Pestrú skladbu štrkových okruhliakov môžeme najlepšie pozorovať na plážach v okolí vodnej nádrže Liptovská Mara.


 
HÁJ – SKVELÝ VYHLIADKOVÝ BOD
Vrchol Hája poskytuje výhľad na najkrajšie pohoria Slovenska, ktorých hrebene presahujú 1500  m n. m. Na severovýchode sa čnejú Vysoké Tatry s typickým zakriveným štítom Kriváňa, na ne nadväzujú o niečo nižšie Západné Tatry a na severozápade uzatvárajú panorámu Chočské vrchy. Na juhu sa vypína mohutný hrebeň Nízkych Tatier, za ktorým na západe vyčnieva časť Veľkej Fatry. Neprehliadnuteľná je hladina Liptovskej Mary, ktorá je podľa objemu zadržanej vody najväčšou vodnou nádržou Slovenska.  

 
SEVERNÁ PANORÁMA 
Napravo od Kriváňa, najvýraznejšieho vrcholu Vysokých Tatier, dobre vidno hrebeň Solísk aj Gerlachovský štít, ktorý je s výškou 2655 m najvyšším štítom nielen Tatier, ale i celých Karpát. Na rozhraní Západných a Vysokých Tatier vyčnieva Krížna. Hoci najvyšším vrcholom Západných Tatier je 2248-metrov vysoká Bystrá,  panoráme z Hája dominuje Baranec a žulové vrcholy Roháčov – Salatín, Príslop, Hrubá kopy, Tri kopy a Plačlivé. V skupine Sivého vrchu vidno Babky, Ostrú, Sivý vrch a Mních. Na severozápade Liptovskú kotlinu ohraničujú vápencové a dolomitové Chočské vrchy, ktoré nemajú súvislý ústredný hrebeň.  Pozostávajú z izolovaných vrchov oddelených hlbokými dolinami. K tým najkrajším patrí Kvačianska a Prosiecka dolina. Najvyšším vrcholom Chočských vrchov je Veľký Choč s výškou 1608 metrov nad morom.   
 

JUŽNÁ PANORÁMA
Východná časť Nízkych Tatier sa volá Kráľovohoľská. Kráľova hoľa nie je v panoráme viditeľná, zaujme však hôľnatý a rozložitý Veľký Bok vypínajúci sa nad dolinou Čierneho Váhu, ktorá patrí medzi najdlhšie na Slovensku. Za diaľničným mostom nad obcou Podtureň sa nachádza Liptovský Hrádok a nad ním sa vypína vrch Capkovo. V strednej časti Nízkych Tatier dominuje zalesnená Poludnica. Naľavo od nej trochu vyčnieva Krakova hoľa. V jej masíve, nad Jánskou dolinou sa nachádzajú najhlbšie slovenské jaskyne. Napravo od Poludnice sa tiahne lesnatý hrebeň ukončený Demänovskou horou. Vpravo od nej Demänovská dolina so svetoznámymi demänovskými jaskyňami a bralnatý vrchol Sinej. V pozadí vyčnievajú žulové vrcholy hlavného hrebeňa Nízkych Tatier – Chopok, Dereše, Bôr či Chabenec. Na západe ohraničuje Liptov Veľká Fatra za mestom Ružomberok. Pri pohľade z Hája sa javí ako pás pomerne zarovnaných vrchov. Spoza Nízkych Tatier ako prvý vo Veľkej Fatre vyčnieva žulový vrchol Smrekovice, ďalej doprava Malá Smrekovica a Šiprúň. Dojmom stolovej hory za Ružomberkom pôsobí Vtáčnik a Tlstá hora.

Spracované: INFORMAČNÉ CENTRUM mesta Liptovský Mikuláš 
Odborný garant: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Háj-Nicovô
GPS: 49.088967, 19.640777
Dobrá dostupnosť autom, na bicykli aj pešo.