Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Návštevník   /   INFORMAČNÉ CENTRUM   /   Štátne rybárske lístky

Rybolov

Na Liptove je najideálnejším miestom lovu rýb LIPTOVSKÁ MARA ale aj rieky VÁH a BELÁ, ktoré sú vhodné aj pre muškárov. Široký výskyt kaprov, lieňov, bohaté zastúpenie lososovitých rýb ako aj dravcov - šťuka, ostriež, zubáč, sumec.

K LOVU POTREBUJETE:

ŠTÁTNY RYBÁRSKY LÍSTOK - PREDAJ:
INFORMAČNÉ CENTRUM  mesta Liptovský Mikuláš, adresa: Námestie mieru 1, Liptovský Mikuláš
Tel.: +421/44 16 186, +421/44 552 24 18

Cena štátneho rybárskeho lístku:

týždenný   1,50 €
mesačný   3,00 €
ročný   7,00 €
trojročný      17,00 €

HOSŤOVACIU POVOLENKU - PREDAJ:
Rybárske potreby ESOX, adresa: Kamenné pole 4557/12 (pri OC Tesco), Liptovský Mikuláš
Tel.: + 421/44 552 22 26  www.esox.eu

Rybárske potreby STARFISH, adresa: 1. mája 941/118 (pri LIDL-i), Liptovský Mikuláš 
Tel.: +421/44 324 02 97, +421/908 937 612    www.starfish.sk

VILA BOBRIK - Bobrovník 
Tel.: +421/908 220 213, +421/907 410 603  www.bobrik.sk

ATC Borová Sihoť - Liptovský Hrádok
Tel.: +421/44 522 40 31, +421/44 522 40 39  www.borovasihot.sk

Marina Liptov - Bobrovník
Tel: +421/948 620 002, www.marinaliptov.sk

Cena hosťovacej povolenky:

členovia SRZ - denná   10 € /vody pstruhové, lipňové, kaprové/
členovia SRZ - týždenná /3 dni lovu/        25 € /vody pstruhové/
členovia SRZ - týždenná /5 dní lovu/  30 € /vody lipňové/
Nečlenovia SRZ a cudzinci: 20 €  
denná     20 €  
týždenná 80 € (iba na kaprové vody! Deti do 6 rokov majú povolenky zdarma na kaprové vody - miestne aj zväzové

PODROBNEJŠIE O PSTRUHOVÝCH VODÁCH

Lovné revíry:
rieka Váh č. 20 RČ 3 – 4710 – 4 – 4 (MsO SRZ Lipt. Mikuláš) (rieka Váh od mosta pri hoteli Jánošík po železničný most – ústie do vodnej nádrže Liptovská Mara) – revír s režimom bez privlastnenia úlovku!
rieka Váh č. 21 RČ 3 – 4720 – 4 - 1 (MsO SRZ Lipt. Mikuláš) (rieka Váh od mosta pri hoteli Jánošík po sútok s riekou Belá pri Liptovskom Hrádku)
Spôsob lovu: lov je povolený 3 x v týždni od 16. 04. do 30. 09.
-lov prívlačou na mŕtvu rybku alebo jej umelé napodobeniny
-lov muškárením (s použitím najviac 3 mušiek na náväzci)
! Iné spôsoby lovu sú zakázané !

Loviaci je povinný: zapísať dátum lovu do záznamu o úlovkoch pred začatím lovu
- ulovenú rybu zapísať ihneď po jej privlastnení
- za 1 deň si loviaci môže ponechať najviac 4 ks lososových rýb, vrátane lipňa a podustvy a najviac 7 kg rýb
- dodržiavať predpísané lovné miery, denný čas doby lovu 

Lovné miery    Povolená doba lovu    
Pstruh potočný - 28 cm      16.04. – 31.08.   
Pstruh dúhový - 25 cm           16.04. – 30.09. 
Pstruh jazerný - 45 cm  16.04. – 31.08. 
Sivoň potočný - 25 cm 16.04. – 30.09. 
Lipeň - 32 cm 01.06. – 30.09.
Podustva - 30cm 01.06. – 30.09. 
Denný čas lovu rýb na pstruhových vodách
apríl, september 6.00 – 19.00
máj, august 5.00 – 21.00 
jún, júl 4.00 – 22.00
PODROBNEJŠIE O KAPROVÝCH VODÁCH

Lovné revíry
Vodná nádrž Liptovská Mara RČ 3 – 5340 – 1 – 1 (SRZ - rada Žilina)
Spôsob lovu: lov je povolený od 01. 06. do 15.03. lov prívlačou a  lov na rybku je povolený od 15.06. lov najviac na 2 udice - pri love na ťažko a na plávanú lov iba na 1 udicu – pri love prívlačou a muškárení

Zásady lovu: 
loviaci si môže v jednom dni ponechať najviac:
- 2 kusy kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého alebo lieňa sliznatého, prípadne kombináciu dvoch kusov týchto druhov,
- 4 kusy lososovitých druhov rýb, lipňa tymiánového, podustvy severnej alebo mreny severnej, prípadne kombináciu týchto druhov, alebo
- taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 7 kg
- loviaci je povinný zapísať dátum lovu do prehľadu o úlovkoch pred začatím lovu a ulovenú rybu zapísať do prehľadu ihneď po jej privlastnení 


Na Liptovskej Mare platí kaprový režim a základný rybársky poriadok bez úprav. Vzhľadom k tomu, že nádrž je napájaná Váhom horného toku a podhorskými potokmi je jej teplota nižšia, než ako tomu býva u nížinných nádrží. Na nádrži je možno s úspechom loviť kapra, podustvu severnú, jalca hlavatého a ďalšie kaprovité ryby. Z dravých rýb je veľmi početný ostriež zelenkastý, šťuka holarktická, zubáč veľkoústy a východný, pstruh dúhový a  jazerný a úhor európsky. Vzácnejší je záber sumca západného. Aj cez hojnú navštevnosť je možné  stále uloviť i rybu trofejnej veľkosti.
Na nádrži je možný lov z loďky i za použitia spaľovacieho motoru. Pred zahájením lovu je dovolené použitie echolotu, čo pri členitosti dna významne zvýši Vaše šance. S použitím tohto prístroja Vám odporúčame hlbinné vláčenie plandavky alebo twistra a streamerovanie. Domáci úspešne používajú lov na hrebenačku, ostrieža alebo ploticu s priebežným plavákom. Pri love kaprov je možno použiť boilies, alebo i „domáce nástrahy“ ako kukuricu, zemiak, rožok a pod. Pri použití loďky odporúčame dbať na zvýšenú opatrnosť, najmä pri vyššom vetre a s ním súvisiacim vlnobitím, ktoré na nádrži nebýva zriedkavé.
      

Lovné miery Povolená doba lovu
Kapor rybničný - 40 cm  01.06. - 14.03. nasledujúceho roka        
Lieň sliznatý - 25 cm      01.06. - 14.03. nasledujúceho roka
Šťuka severná - 60 cm  16.06. - 31.12.      
Zubáč veľkoústy - 50 cm   16.06. - 14.03. nasledujúceho roka 
Boleň dravý - 40 cm         01.06. - 14.03. nasledujúceho roka   
Sumec veľký - 70 cm      16.06. - 14.03. nasledujúceho roka
Pstruh dúhový - 25 cm     16.04. - 31.12
Pstruh potočný - 28 cm    16.04. - 31.08.
Pstruh jazerný - 45 cm        16.04. - 31.08.
Jalec hlavatý - 20 cm        01.06. - 14.03. nasledujúceho roka 
Denný čas lovu rýb        
január, február      7.00 - 17.00   
marec, apríl           5.00 - 21.00
máj, jún, október       4.00 - 24.00 
júl, august, september 0.00 - 24.00 
november, december 7.00 - 20.00

Povolená doba lovu:                                     16.04. – 31.08.Spracované: INFORMAČNÉ CENTRUM mesta Liptovský Mikuláš 

Slovenský rybársky zväz
Kmeťova 7
031 01 Liptovský Mikuláš
web: www.srzlm.sk
e-mail: srzlm@srzlm.sk
tel.č.: +421 44 552 4023
stránkové dni : každá streda 16:00-18:00 hod.
Rybársky poriadok platný od 1.1.2018
- kaprové vody