Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Návštevník   /   divadlo   /   Mikulášsky divadelný fenomén 2020

Mikulášsky divadelný fenomén 2020

S divadlom sa v Liptovskom Mikuláši v roku 2020 stretnete často!

 

Mesto Liptovský Mikuláš si v priebehu celého roka pripomína 190. výročie založenia prvého slovenského ochotníckeho divadla. Toto výročie, spolu so 100. výročím Slovenského národného divadla, sú takými dôležitými kultúrnymi medzníkmi, že vláda Slovenskej republiky vyhlásila rok 2020 Rokom slovenského divadla.
 
Históriu slovenského  ochotníckeho  divadla  začal  písať  Gašpar  Fejérpataky-Belopotocký  uvedením veselohry Kocúrkovo  v  auguste  1830 v budove 
Čierneho orla. Pod jeho vedením mikulášski ochotníci za dve desaťročia pôsobnosti nacvičili 47 divadelných hier. Ziskom z predstavení podporovali vzdelávanie žiakov a študentov.

Gašpar Fejérpataky-Belopotocký (1794-1874) bol knihár, kníhkupec, kultúrny a osvetový pracovník. Bol zakladateľom nielen slovenského divadla, ale aj prvej verejnej slovenskej knižnice (1829). Za vlastné financie nakúpil knihy a požičiaval ich všetkým, ktorí chceli a vedeli čítať. Prekážkou v šírení kníh a vzdelanosti bola aj vysoká negramotnosť obyvateľstva, a tak Belopotocký zakladal nedeľné školy pre dospelých. Vydával aj v tom čase najrozšírenejšiu knihu na Slovensku – Starý a nový vlastenecký kalendár. V kalendári uverejňoval rady, ktoré uľahčovali každodenný život obyčajných ľudí, neskôr tiež články povzbudzujúce národné cítenie. Vďaka spolupráci a bohatej korešpondencii so slovenskými a českými vlastencami, mal aktuálne správy z kultúrneho, hospodárskeho aj politického života. Pre slovenských študentov zabezpečoval študijné pobyty v Čechách, stál pri zrode prvého slovenského kultúrneho spolku Tatrín, 4-tisícami zlatých podporil vydávanie Štúrových Slovenských národných novín, začal tradíciu národných výstupov na Kriváň, ... Poctou Belopockému je jeho socha pri Kostole sv. Mikuláša v historickom centre mesta.
 
Osobnosť Gašpara Fejérpataky-Belopotockého aj dôležité míľniky slovenského ochotníckeho divadla si pripomenieme mnohými podujatiami počas celého roka 2020. Ich prehľad nájdete pod spoločným názvom Mikulášsky divadelný fenomén v Centrálnom kalendári podujatí. 

Pri tejto príležitosti vznikli viaceré zaujímavé výstavy:
OCHOTNÍCKE DIVADLO V LIPTOVE VO FOTOGRAFII - mapuje históriu liptovského ochotníckeho divadla, môžete si ju pozrieť v Dome kultúry alebo ONLINE
POCTA BELOPOTOCKÉMU -  banerová výstava o živote Belopotockého v historickom centre
ŽIVOT V DIVADLE, DIVADLO V ŽIVOTE - výstava takmer storočných divadelných kulís, kostýmov a rekvizít
STO ROKOV SLOVENSKÉHO DIVADLA - o vzniku a histórii slovenského profesionálneho divadla