Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Návštevník   /   BLOG   /   Tajomstvá sakrálnych pamiatok

Tajomstvá sakrálnych pamiatok

Turistické prehliadky sakrálnych pamiatok či organové koncerty?

Každoročne v júli a auguste je v historickom centre Liptovského Mikuláša možné oboje.

Kostoly a chrámy sú jedny zo stavieb, v ktorých sa v minulosti  najviac koncentroval život a história je tam priam hmatateľná. Ich bohatstvo a slohová rôznorodosť sú naozaj výnimočné a oplatí sa dozvedieť o nich viac. Náboženské komunity, ktoré zásadne ovplyvnili rozvoj mesta tu boli v minulosti hneď tri a žili spolu vo vzájomnom porozumení. Na to, ako sa prejavili v kultúrnej ale aj konfesionálnej oblasti sa pozrieme v tomto blogu. Katolícka, evanjelická židovská cirkev tu zanechali svoju nezmazateľnú stopu a tiež jedinečné architektonické pamiatky. S každou z nich je spojený významný historický medzník v dejinách mesta, u niektorých dokonca aj Slovenska. 

STÁL PRI ZRODE MESTA

Kostol sv. Mikuláša je úzko spojený s počiatkom mesta. Je najstaršou stavebnou pamiatkou Liptovského Mikuláša a zároveň najväčšou ranogotickou stavbou Liptova. Na mieste tejto dnešnej impozantnej stavby, bol v 11.-12. storočí postavený románsky kostolík  a okolo neho  sa začala rozrastať najskôr osada a potom  mesto L. Mikuláš.  V polovici 15. storočia bol kostol rozšírený a zaklenutý, veža bola nadstavaná a  upravená v  neskorogotickom slohu, neskôr prešiel barokovou prestavbou. 

Kostol sv. Mikuláša  Hlavný oltár Kostola sv. Mikuláša Interiér Kostola sv. Mikuláša

Interiér: Ústrednou sochou hlavného oltára z r. 1903 je patrón kostola – sv. Mikuláš, ktorého meno nesie nielen kostol ale samotné mesto. Naozaj unikátne sú jeho vitrážové okná. Prvú vitráž - Apoteózu Sviatosti oltárnej - zhotovila podľa návrhu národného umelca Jána Želibského firma, ktorá vytvorila aj okná Katedrály sv. Víta v Prahe. Oltár Panny Márie z rokov 1470-80 a kamenná krstiteľnica  kalichovitého tvaru z roku 1490 či sgrafitá v bočných kaplnkách sú len časťou celého radu skvostov, ktoré tento chrám ukrýva.      

VÝZNAMNÝ OBCHODNÝ ROZVOJ 

Výnimočná je tiež história Mikulášskej synagógy, ktorá sa začala písať v 20. rokoch 18. storočia, keď sa v Liptove usadili prvé židovské rodiny. Boli do mesta zemepánmi prijaté  s očakávaním, že v Mikuláši a okolí napomôžu rozvoju obchodu. A tak sa aj stalo. Počet židovských rodín sa rozrastal a začali obchodovať s drevom, kožou, textilom, liehovinami a tabakom. Začiatkom 19. storočia dostal Mikuláš prívlastok „židovské Atény“ či „mesto plné mudrcov a znalcov Písma“. Židovská obec roku 1842 rozhodla o stavbe novej synagógy na mieste, kde stojí dodnes, aj keď v pozmenenej podobe. V roku 1846 už slúžila svojmu účelu. História mikulášskej židovskej komunity sa tragicky uzavrela počas druhej svetovej vojny. Od marca 1942 bolo z Mikuláša postupne deportovaných 885 židovských obyvateľov do koncentračných táborov. Prežiť sa podarilo len zlomku z nich. 
 
Mikulášska synagóga  Synagóga interiér Vstupný priestor synagógy

Interiér: Zaujímavosťou klasicistického exteriéru je až 30 okien a 9 vstupov z troch strán budovy. Nad optickým stredom synagógy architekt vo výške 17 m strop otvoril a vytvoril v ňom kupolu o priemere 10 m. Jej vrchol vypĺňa veľká farebná vitráž, ktorú tvoria dekoratívne výplne s centrálnym motívom slnka a kvetov na pozadí modrej oblohy. Vstup do samého srdca synagógy „Aron-ha-Kodeš“, kde sa uchovávala Tóra, je komponovaný ako impozantná brána.

DUCHOVNÝ DOMOV VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ

Mikulášske obyvateľstvo na začiatku 16. storočia  takmer celé prešlo k evanjelickému vierovyznaniu, po tom čo sa reformačné myšlienky Martina Luthera rozšírili aj na územie Liptova. Postavenie evanjelického kostola v Liptovskom Mikuláši umožnil Tolerančný patent Jozefa II. z roku 1781, na základe ktorého si už aj protestanti smeli stavať murované kostoly, aj keď mimo námestia, bez veže a zvonov. Stavba kostola, poškodenie chrámu požiarom aj jeho ďalšia obnova len časťou významných udalostí, ktoré sa odohrali.  Sformovala sa tu evanjelická štvrť, ktorá sa za pôsobenia M. M. Hodžu stala miestom dejinných udalostí, ako bolo založenie prvého celonárodného kultúrneho spolku Tatrín a zostavenie Žiadostí slovenského národa – prvého politického programu Slovákov. 

Evanjelický kostol Interiér kostola Vzácny organ z roku 1892  

Interiér: Trojloďový zaklenutý priestor evanjelického kostola má nad bočnými loďami rozsiahle empory – chóry, vďaka ktorým patrí kostol s 1700 miestami na sedenie k najväčším evanjelickým kostolom na Slovensku. Interiéru dominuje 6,5 metra vysoký neskorobarokový oltár, ktorý je bohato zdobený drevorezbou so zlátenými prvkami, s obrazom Ukrižovaného Krista uprostred. K ďalším zaujímavostiam patrí klasicistická kazateľnica skrášlená rastlinnými motívmi či vzácny organ z roku 1892.

Ak sa chcete započúvať do zvuku píšťal tohto organu, sú tu pre vás ORGANOVÉ POLHODINKY, ktoré si vypočujete každý utorok o 16.00 počas letnej turistickej sezóny. Evanjelickým kostolom sa vtedy nesie monumentálna chrámová hudba v podaní  nadaných mikulášskych organistov.

Všetky 3 pamiatky sú situované v historickom centre, kde si môžete prehliadnuť aj ďalšie turistické zaujímavosti, ochutnať lokálne aj medzinárodné špeciality, či posedieť si na terasách kaviarní a cukrární. 

Toto je len časť dejín a turistickej ponuky mesta. Ak chcete vedieť viac, v júli a auguste sa  konajú pravidelné prehliadky historického centra so sprievodcom s názvom PRÍBEH MESTA. Vždy v pondelok, stredu a piatok o 10.00 hod so začiatkom pred INFORMAČNÝM CENTROM. Celoročne sú v ponuke aj sprievodcovské služby s trasou, ktorú si vy vberiete. 

 Sakrálne pamiatky si môžete prezrieť celoročne počas bohoslužieb, alebo na požiadanie vo farských úradoch, synagógu na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa. 

⇒ Vstupné na turistické prehliadky Evanjelického kostola a Kostola sv. Mikuláša či organové polhodinky je dobrovoľné. Príspevkom podporíte obnovu týchto pamiatok. Vstupné do Synagógy je 2€ / osoba. 

Ak budete mať akékoľvek otázky, obráťte sa na INFORMAČNÉ CENTRUM mesta Liptovský Mikuláš. Tu vám ochotne poradíme a poskytneme bezplatné propagačné materiály.

Dňa: 25.5.2021