• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • Tajomstvá sakrálnych pamiatok | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš
    Úvod   /   Návštevník   /   BLOG   /   Tajomstvá sakrálnych pamiatok

  Tajomstvá sakrálnych pamiatok

  Turistické prehliadky sakrálnych pamiatok či organové koncerty?

  Každoročne v júli a auguste je v Liptovskom Mikuláši možné oboje.

  Kostoly a chrámy sú jedny zo stavieb, v ktorých sa v minulosti  najviac koncentroval život a história je tam priam hmatateľná. Ich bohatstvo a slohová rôznorodosť sú naozaj výnimočné a oplatí sa dozvedieť o nich viac. Náboženské komunity, ktoré zásadne ovplyvnili rozvoj mesta, tu boli v minulosti hneď tri a žili spolu vo vzájomnom porozumení. Na to, ako sa prejavili v kultúrnej, ale aj konfesionálnej oblasti sa pozrieme v tomto blogu. Katolícka, evanjelická židovská cirkev tu zanechali svoju nezmazateľnú stopu a tiež jedinečné architektonické pamiatky. S každou z nich je spojený významný historický medzník v dejinách mesta, u niektorých dokonca aj Slovenska. 

  STÁL PRI ZRODE MESTA

  Kostol sv. Mikuláša je úzko spojený s počiatkom mesta. Je najstaršou stavebnou pamiatkou Liptovského Mikuláša a zároveň najväčšou ranogotickou stavbou Liptova. Na mieste tejto dnešnej impozantnej stavby, bol v 11.-12. storočí postavený románsky kostolík  a okolo neho  sa začala rozrastať najskôr osada a potom  mesto L. Mikuláš.  V polovici 15. storočia bol kostol rozšírený a zaklenutý, veža bola nadstavaná a  upravená v  neskorogotickom slohu, neskôr prešiel barokovou prestavbou. 

  Kostol sv. Mikuláša  Hlavný oltár Kostola sv. Mikuláša Interiér Kostola sv. Mikuláša

  Interiér: Ústrednou sochou hlavného oltára z r. 1903 je patrón kostola – sv. Mikuláš, ktorého meno nesie nielen kostol ale samotné mesto. Naozaj unikátne sú jeho vitrážové okná. Prvú vitráž - Apoteózu Sviatosti oltárnej - zhotovila podľa návrhu národného umelca Jána Želibského firma, ktorá vytvorila aj okná Katedrály sv. Víta v Prahe. Oltár Panny Márie z rokov 1470-80 a kamenná krstiteľnica  kalichovitého tvaru z roku 1490 či sgrafitá v bočných kaplnkách sú len časťou celého radu skvostov, ktoré tento chrám ukrýva.      
  ORGANOVÉ POLHODINKY - vypočujte si chrámové skladby pre organ a violu každý štvrtok o 16.00 počas letnej turistickej sezóny. 

  VÝZNAMNÝ OBCHODNÝ ROZVOJ 

  Výnimočná je tiež história Mikulášskej synagógy, ktorá sa začala písať v 20. rokoch 18. storočia, keď sa v Liptove usadili prvé židovské rodiny. Boli do mesta zemepánmi prijaté  s očakávaním, že v Mikuláši a okolí napomôžu rozvoju obchodu. A tak sa aj stalo. Počet židovských rodín sa rozrastal a začali obchodovať s drevom, kožou, textilom, liehovinami a tabakom. Začiatkom 19. storočia dostal Mikuláš prívlastok „židovské Atény“ či „mesto plné mudrcov a znalcov Písma“. Židovská obec roku 1842 rozhodla o stavbe novej synagógy na mieste, kde stojí dodnes, aj keď v pozmenenej podobe. V roku 1846 už slúžila svojmu účelu. História mikulášskej židovskej komunity sa tragicky uzavrela počas druhej svetovej vojny. Od marca 1942 bolo z Mikuláša postupne deportovaných 885 židovských obyvateľov do koncentračných táborov. Prežiť sa podarilo len zlomku z nich. 
   
  Mikulášska synagóga  Synagóga interiér Vstupný priestor synagógy

  Interiér: Zaujímavosťou klasicistického exteriéru je až 30 okien a 9 vstupov z troch strán budovy. Nad optickým stredom synagógy architekt vo výške 17 m strop otvoril a vytvoril v ňom kupolu o priemere 10 m. Jej vrchol vypĺňa veľká farebná vitráž, ktorú tvoria dekoratívne výplne s centrálnym motívom slnka a kvetov na pozadí modrej oblohy. Vstup do samého srdca synagógy „Aron-ha-Kodeš“, kde sa uchovávala Tóra, je komponovaný ako impozantná brána.
  NOVINKOU LETA 2022 je multimediálna inštalácia s atmosférou židovských transportov.

  DUCHOVNÝ DOMOV VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ

  Mikulášske obyvateľstvo na začiatku 16. storočia  takmer celé prešlo k evanjelickému vierovyznaniu, po tom čo sa reformačné myšlienky Martina Luthera rozšírili aj na územie Liptova. Postavenie evanjelického kostola v Liptovskom Mikuláši umožnil Tolerančný patent Jozefa II. z roku 1781, na základe ktorého si už aj protestanti smeli stavať murované kostoly, aj keď mimo námestia, bez veže a zvonov. Stavba kostola, poškodenie chrámu požiarom aj jeho ďalšia obnova len časťou významných udalostí, ktoré sa odohrali.  Sformovala sa tu evanjelická štvrť, ktorá sa za pôsobenia M. M. Hodžu stala miestom dejinných udalostí, ako bolo založenie prvého celonárodného kultúrneho spolku Tatrín a zostavenie Žiadostí slovenského národa – prvého politického programu Slovákov. 

  Evanjelický kostol Interiér kostola Vzácny organ z roku 1892  

  Interiér: Trojloďový zaklenutý priestor evanjelického kostola má nad bočnými loďami rozsiahle empory – chóry, vďaka ktorým patrí kostol s 1700 miestami na sedenie k najväčším evanjelickým kostolom na Slovensku. Interiéru dominuje 6,5 metra vysoký neskorobarokový oltár, ktorý je bohato zdobený drevorezbou so zlátenými prvkami, s obrazom Ukrižovaného Krista uprostred. K ďalším zaujímavostiam patrí klasicistická kazateľnica skrášlená rastlinnými motívmi či vzácny organ z roku 1892.

  Ak sa chcete započúvať do zvuku píšťal tohto organu, sú tu pre vás ORGANOVÉ POLHODINKY, ktoré si vypočujete každý utorok o 16.00 počas letnej turistickej sezóny. Evanjelickým kostolom sa vtedy nesie monumentálna chrámová hudba v podaní  nadaných mikulášskych organistov.

  JE UNIKÁTOM GOTICKÉHO STAVITEĽSTVA NA SLOVENSKU!

  Kláštorný kostol sv. Petra z Alkantary je zároveň najväčšou sakrálnou stavbou Liptova. Vybudovali ho na brehu rieky Váh v mestskej časti Okoličné, ktoré bolo kedysi samostatnou obcou vo vlastníctve zemianskeho rodu Okoličianskych. Pravdepodobne tento rod s podporou okolitých šľachtických rodov založil kláštorný komplex okolo r. 1476 na mieste pôvodného gotického kostolíka sv. Kozmu a Damiána. Po poslednej rozsiahlej obnove v r. 2010 – 2022 a komplexnom reštaurovaní interiéru sa kostol opäť zaskvel vo svojej neskorostredovekej nádhere. Dnes je sídlom Rímskokatolíckej farnosti a kláštor Panny Márie Kráľovnej anjelov slúži farnosti a  Komunite Blahoslavenstiev.
   
  Kostol sv. Petra z Alkantary  Stredoveké maľby v klenbe Múzeum Ladislava Mattyasovszkého
   
  Interiér: Počas poslednej rekonštrukcie boli objavené a obnovené 4 stredoveké maľby označované ako "Františkánske nebo" v centrálnej časti hviezdicovej klenby. Ďalšie sa nachádzajú nad triumfálnym oblúkom, uprostred ktorých je situované „Bernardínske slnko“. Vnútorné zariadenie kostola pozostáva z hlavného barokového oltára sv. Petra z Alkantary a 6 bočných barokových oltárov, kazateľnice so sochami štyroch evanjelistov a ozdobne vyrezávaných patronátnych lavíc z r. 1721. Súčasťou komplexu je Múzeum Ladislava Mattyasovszkého, ktoré umožňuje návštevníkom nahliadnuť do duchovného života františkánov.    Kostol sv. Mikuláša, synagóga a Evanjelický kostol sú situované v historickom centre, kde si môžete prehliadnuť aj ďalšie turistické zaujímavosti, ochutnať lokálne aj medzinárodné špeciality, či posedieť si na terasách kaviarní a cukrární. Kostol sv. Petra z Alkantary sa nachádza v mestskej časti Okoličné.

  Toto je len časť dejín a turistickej ponuky mesta. Ak chcete vedieť viac, v júli a auguste sa  konajú pravidelné prehliadky historického centra so sprievodcom s názvom PRÍBEH MESTA. Vždy v pondelok o 10.00 hod so začiatkom pred INFORMAČNÝM CENTROM. Celoročne sú v ponuke sprievodcovské služby s turistickým sprievodcom alebo online. 

   Sakrálne pamiatky si môžete prezrieť celoročne počas bohoslužieb, alebo na požiadanie vo farských úradoch, synagógu na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa. 

  ⇒ Vstupné na turistické prehliadky Evanjelického kostola, Kostola sv. Mikuláša a Kostola sv. Petra z Alkantary, ale aj organové polhodinky je dobrovoľné. Príspevkom podporíte obnovu týchto pamiatok. Vstupné do Synagógy je 2 € / osoba. 

  Ak budete mať akékoľvek otázky, obráťte sa na INFORMAČNÉ CENTRUM mesta Liptovský Mikuláš. Tu vám ochotne poradíme a poskytneme bezplatné propagačné materiály.

  Dňa: 30.6.2022