Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Návštevník   /   BLOG   /   Historický kompas

Historický kompas


Jedinečná forma prehliadky mesta, ktorá modernou formou priblíži jeho históriu


Poďte sa túlať  ulicami  Liptovského Mikuláša  a pri tom spoznávať  takmer 3 desiatky historických budov,  osobností a významných udalostí mesta. Nepotrebujete k tomu nič, len mobilný telefón. Telefón Vás bude prostredníctvom google máp navigovať od jednej zaujímavosti k druhej. Pri každej nájdete informačnú tabuľu, alebo stojan s krátkym popisom a QR kódom.
 
Prvá slovenská verejná knižnica a Kino Tatra - tabuľka s QR kódom      Mäasiarsky dom - stojan      Nasnímanie QR kódu mobilom 
 
Nasnímaním QR kódu sa dostanete k obsiahlejším textom, fotografiám a v 13 prípadoch aj k audionahrávkam podfarbených dobovými zvukmi, ktoré vás virtuálne prenesú do histórie.
 
Historický kompas v mobile        Historický kompas v mobile        Historický kompas v mobile  


 Niektoré z budov, v ktorých sa nachádzajú múzeá a galérie môžete aj navštíviť


Pongrácovská kúria v ktorej sídli Galéria Kolomana Sokola 
 
Prezentuje najväčšiu zbierku diel vynikajúceho grafika, mikulášskeho rodáka Kolomana Sokola, ktorého tvorbu si vážil aj Pablo Picasso. 
“Koloman Sokol nepotrebuje Picassa na to, aby bol veľký,“ Pablo Picasso
Základom stálej expozície je  48 špičkových diel, ktoré umelec venoval svojej rodnej krajine. Sokol siahal po sociálnych motívoch, vykresľoval hlad, biedu, vychudnutých tulákov, strápené matky, časté boli motívy koňov, jazdcov či psov. Jeho pôsobivé diela sú zvyčajne čierno biele, neskôr aj oživené farbou, no s výraznou čiernou kontúrou.  Súbor grafík a kresieb dopĺňa Sokolova biografia, osobné predmety a snímky renomovaného slovenského fotografa Tibora Huszára, ktoré vznikli počas jeho návštevy u majstra Sokola v Spojených štátoch amerických. 
Budova Pongrácovskej kúrie- dnes sídlo Galérie Kolomana Sokola Diela Kolomana Sokola Galéria Kolomana Sokola - interiér

Jezuitský a františkánsky kláštor v ktorom sídli Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
 
Jediné múzeum svojho druhu na Slovensku s interaktívnymi expozíciami Kras a jaskyne Slovenska a Chránená príroda Slovenska s časťami Zem miesto pre život a Človek, hory, NATURA 2000.
Na  veľkú výpravu za krásou, rozmanitosťou a záhadami prírody sa môžete vydať dvoma stálymi expozíciami na ploche 1400 m2. Expozícia Kras a jaskyne predstavuje fenomén krasu vo všetkých jeho súvislostiach. Od vzniku a vývoja jaskyne, jaskynnej výzdoby, archeologických nálezov až po prácu jaskyniara. Druhá časť expozície Chránená príroda Slovenska – Človek, hory, NATURA 2000 mapuje vplyv hospodárskych a voľnočasových aktivít človeka na krajinu a okolitú prírodu. Návštevu múzea môžete ukončiť na rozhľadni múzea, odkiaľ  sa vám naskytne pohľad na panorámu okolitých hôr aj starobylé dominanty mesta. 
Expozícia Kras a jaskyne Slovenska Pôvodná budova Jezuistkého kláštora, v ktorom dnes sídli múzeum Expozícia o vzniku Zeme


Prvý župný dom v ktorom sídli Múzeum Janka Kráľa 

Najviac zaujímavostí z bohatej 735-ročnej histórie Liptovského Mikuláša.
Hlavnú expozíciu Kapitoly z histórie mesta a Jánošíkovu mučiareň a súdnu sieň hostia starobylé priestory prvého stoličného domu a straussovského domu v historickom centre. Pod správu múzea patria ďalšie zaujímavé expozície: Tatrín a Žiadosti slovenského národa, Rodný dom súrodencov Rázusovcov, Synagóga, Poštové holubárstvo. 
Expozícia Kapitoly z histórie mesta vás prevedie dejinami Liptovského Mikuláša, ktoré dokumentuje od prvej písomnej zmienky o meste v roku 1286 až po obdobie 2. svetovej vojny. Prezrite si repliku Ondrašovského bronzového pokladu z 9. st. pred n.l., barokové drevené plastiky, kedysi tvoriace súčasť hlavného oltára Kostola sv. Mikuláša či vzácny obraz šľachtica Pongráca II., jedného z najvplyvnejších ľudí Uhorska v 15. storočí. Nahliadnite do izby romantického básnika Janka Kráľa aj života svetoznámeho vynálezcu Aurela Stodolu, ktorého  si vážil samotný Einstein! Spoznajte popredné miestne rodiny a garbiarstvo, ktoré preslávilo Mikuláš ďaleko za hranicami krajiny. Určite sa zastavte aj v historickej knižnici múzea so 4500 vzácnymi titulmi.
Prvý stoličný dom, dnes sídlo Múzea Janka Kráľa Izba Janka Kráľa  Expozícia venovaná Druhej svetovej vojne a oslobodeniu mesta

Prehliadku HISTORICKÝ KOMPAS môžete začať pri ktorejkoľvek z 29 zaujímavostí a pokračovať v ľubovoľnom poradí. 

 
PS: projekt Historický kompas je určený na prechádzku mestom s mobilným telefónom a preto si zvukovú nahrávku môžete vypočuť len na mobile, na PC ju budete hľadať márne.

Ak budete mať akékoľvek otázky, obráťte sa na INFORMAČNÉ CENTRUM mesta Liptovský Mikuláš. Tu vám ochotne poradíme a poskytneme bezplatné propagačné materiály.
 
Dňa 10.10.2022