Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Návštevník   /   BLOG   /   Aurel Stodola - génius z Liptova

Aurel Stodola - génius z Liptova

 
V roku 2019 sme si pripomenuli 160. výročie narodenia svetovo uznávaného mikulášskeho rodáka Aurela Stodolu.
 
AUREL STODOLA (1859 Liptovský Mikuláš - 1942 Zürich)

Profesor, strojný inžinier a vedec, ktorý zo všetkých slovenských vedcov dosiahol najväčšiu svetovú povesť a uznanie. Prácu zameral na oblasť teórie parných a plynových turbín. Vážil si ho samotný Albert Einstein, nielen ako svetovú kapacitu vo svojom odbore, ale aj veľkého človeka pre jeho mravné hodnoty, humanizmus a sociálne cítenie. S chirurgom Dr. Sauerbruchom zostrojil pohyblivú ruku, aby zmiernil utrpenie vojnových invalidov. Bol vyznamenaný medzinárodnou zlatou medailou Jamesa Watta, obdobou Nobelovej ceny v technike.
                   
MIESTA SPOJENÉ SO ŽIVOTOM AURELA STODOLU:
 
FONTÁNA METAMORFÓZY v historickom centre

Menu Aurela Stodolu náleží čestné miesto na umeleckom objekte Pocta tvorivému mysleniu, ktorý dominuje Fontáne Metamorfózy. Jeho horné otáčavé bloky symbolizujú neustálu premenu a pohyb, plynutie času, nových myšlienok, tiež pomyselné lopatky turbíny novodobého stroja. Práve tvorivému mysleniu a vedeckému skúmaniu dejov v turbínach zasvätil život Aurel Stodola. 

                                                                                    
                                    
EVANJELICKÝ KOSTOL na Tranovského ulici 
Rodičia Aurela Stodolu vychovali štyroch úspešných synov v láske, v mravných zásadách, s dôrazom na kvalitné vzdelanie. Vštepili im vzťah k národu aj evanjelickej viere. V tomto evanjelickom kostole Aurela Stodolu krstila ďalšia osobnosť dejín – Michal Miloslav Hodža. Neskôr tu mal sobáš s Darinou Pálkovou a boli tu pokrstené obe jeho dcéry - Helena a Oľga. V kostole občas Aurel Stodola hrával na organ. Hudba bola jeho celoživotnou láskou. 
                                                         
                                   
DOM STODOLOVCOV s pamätnou tabuľou Aurela Stodolu
Aurel Stodola sa narodil v roku 1859 v pôvodnom dome. V roku 1878 bol dom rozšírený a nadstavaný a po požiari v roku 1883 prestavaný do dnešnej podoby. Pri požiari zhorela tiež rodinná garbiareň, ktorú vybudovali nanovo a so strojným zariadením pomáhal už aj čerstvý inžinier Aurel Stodola. Hoci obnovená fabrika kedysi patrila k najväčším v Mikuláši, dnes už neexistuje a Stodolovie dom má nového majiteľa. V roku 1959 pri príležitosti stého výročia narodenia Aurela Stodolu bola na rodnom dome slávnostne odhalená Pamätná tabuľa na uctenie pamiatky Aurela Stodolu. Dom s pamätnou tabuľou sa nachádza na ulici 1. mája 138/45. 
                                     
PRACOVŇA PROFESORA AURELA STODOLU v priestoroch Múzea Janka Kráľa 
Zachytáva prelomové objavy tohto génia vedy, aj vzácne okamihy súkromného života na fotografiách rodinného albumu Stodolovcov. Uvidíte aj výtlačok jeho najvýznamnejšieho vedeckého diela Parné turbíny a vyhliadky tepelných strojov. Prvé vydanie vyšlo v roku 1903, posledné šieste v roku 1925, vždy doplnené o nové poznatky. Posledné vydanie obsahovalo vyše 1100 strán a 1100 nákresov. Preložené bolo do angličtiny, ruštiny, francúzštiny a dokonca aj čínštiny. Stalo sa učebnicou pre celé generácie strojných inžinierov. Nechajte sa aj vtiahnuť do strhujúcej laserovej projekcie o živote a diele slávneho mikulášskeho rodáka.
                                    
ZÜRICH
Ako 32-ročný dostal Aurel Stodola ponuku profesúry na Polytechnickej univerzite v Zürichu, ktorú sám pred 11 rokmi absolvoval.  Stal sa obľúbeným a váženým profesorom, ktorý vychoval stovky inžinierov z celého sveta. Mal obrovský pedagogický talent a jeho prednášky boli obohatené o najnovšie poznatky. Na univerzite vybudoval výskumné laboratórium, ktoré bolo v tom čase najmodernejšie v Európe, založil tu fond pre študentov zo sociálne slabších pomerov. Aurel Stodola prednášal na Polytechnike až do odchodu na dôchodok, hoci mu zaujímavé miesta ponúkali ďalšie univerzity a firmy.  
                                   

VRBICKÝ CINTORÍN
Aurel Stodola zomrel v Zürichu 25. decembra 1942 vo veku 83 rokov. Celý svoj majetok odkázal škole, na ktorej pôsobil. V roku 1989 boli pozostatky manželov Stodolovcov prevezené na Vrbický cintorín v Liptovskom Mikuláši. 
 

Monografia NAJVÄČŠÍ z veľkých – Aurel Bohuslav STODOLA od Milana Petráša
Ucelený pohľad na život a prácu Aurela Stodolu. Do myšlienok Aurela Stodolu sa môžete začítať aj prostredníctvom súkromnej korešpondencie. 
V predaji v INFORMAČNOM CENTRE mesta. Cena: 36 €.


 

 Ďalšie informácie o tejto významnej osobnosti nájdete na web stránke  www.aurelstodola.sk

Dňa: 10.6.2020
Foto hore: Meno Aurela Stodolu vytesané v žule Fontány Metamorfózy, fotografie: archív ICM LM, Múzea Janka Kráľa a Slovenského technického múzea.