Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Návštevník   /   2022   /   30 rokov INFORMAČNÉHO CENTRA mesta

30 rokov INFORMAČNÉHO CENTRA mesta

Milí naši návštevníci a priaznivci,
INFORMAČNÉ CENTRUM mesta Liptovský Mikuláš (ICM) si v roku 2022 pripomenulo 30 ROKOV svojej činnosti. Organizácia bola zriadená Mestom ako samostatné oddelenie v roku 1992 s cieľom poskytovať turistické informácie a servis návštevníkom Liptova. Za tri desaťročia vybavila požiadavky cca 1 300 000 klientov a môžeme povedať, že sa za neustálej podpory svojho zriaďovateľa významne pričinila o rozvoj cestovného ruchu v meste a  Liptove. 
Dnes je ICM príspevkovou organizáciou  Mesta Liptovský Mikuláš a  jeho hlavnou marketingovou organizáciou v oblasti domáceho a aktívneho cestovného ruchu. Zabezpečuje informačný servis služieb cestovného ruchu smerom k návštevníkom mesta a miestnemu obyvateľstvu, marketing a komunikáciu mesta v oblasti cestovného ruchu, tvorbu a realizáciu vlastných produktovkomerčné doplnkové služby.
Ako sa činnosť organizácie formovala a čo všetko priniesla od doby krátko po revolúcii, kedy sa turizmus začal rozvíjať a rásť novým smerom a tempom? Aké boli začiatky, kde bolo možné získať informácie v tej dobe bez internetu, akí boli návštevníci Liptova a o čo bol najväčší záujem? 
Pri príležitosti tohto výročia chceme rekapitulovať a radi by sme sa s vami formou článkov, fotografií a videí podelili o pár míľnikov z  našej práce a výsledkov toho čo organizácia za tri desaťročia vytvorila. Sledovať ich môžete na sociálnych sieťach organizácie facebook a instagram.

1. NA ÚPLNOM ZAČIATKU A DNES

Všetko začína a končí informáciou
INFORMAČNÉ CENTRUM spustilo svoju prevádzku 3. 12. 1992 s tromi zamestnancami. Zriaďovateľom boli stanovené okruhy informácií, ktoré bude zbierať, spracúvať a poskytovať verejnosti. Patrili medzi ne turistické informácie o Liptove a informácie o inštitúciách, firmách  a službách v meste, ktoré sa v tom čase rýchlo rozrastali a menili svoje miesto, alebo oblasť pôsobenia. Skompletizovať tak širokú databázu a udržiavať ju neustále aktuálnu v tej dobe nebolo vôbec jednoduché.  Internet neexistoval a tak  bolo potrebné zisťovať telefonicky a prvotný „zber“ urobiť priamo v teréne. Jednoducho zobrať mapu a chodiť „od dverí k dverám“, pátrať čo sa kde nachádza a následne všetko evidovať v textovom editore a rôznych katalógoch. Postupne sa podnikatelia do našej evidencie zahlasovali aj sami a to akú rozsiahlu informačnú databázu musíme mať k dispozícii nás naučili hlavne samotní návštevníci. Jedno ale môžeme povedať – veta „Nevieme Vám poradiť“ bola pre nás od začiatku tabu. 
Keďže informačné centrá boli v tej dobe na Slovensku novinkou a my sme vznikli ako druhí hneď po Bratislave, nemali sme veľa možností na získavanie skúseností. Neskôr sa ale aj v iných regiónoch rozrástli turistické informačné centrá s ktorými sme začali spolupracovať a v roku 1994 sme sa stali spoluzakladateľmi Asociácie informačných centier Slovenska, ktorá má dodnes sídlo v Liptovskom Mikuláši. 
Domáci i návštevníci nám hneď od začiatku kládli rôzne otázky (aké ubytovanie máme v ponuke a za akú cenu, čo robiť vo voľnom čase s deťmi, kam ísť na túru,  kde sa okúpať, kde sa nachádza tá a tá inštitúcia či firma, alebo kto poskytuje určitú službu...).
 
Pridávame pár otázok od zahraničných turistov v rokoch 1993-1995, ktoré nás pobavili 😊

2. PREVÁDZKOVÉ PRIESTORY

Pôvodné aj nové priestory na rovnakej adrese
INFORMAČNÉ CENTRUM sídli 30 rokov na rovnakej adrese na Námestí mieru 1, v tej istej budove (kedysi Dom služieb – v súčasnosti OC Central), len bolo presťahované z jednej časti do druhej. Prvé priestory boli otvorené 3. decembra 1992, tie súčasné 31. januára 2017. K dispozícii vždy bol a je veľký vstupný priestor pre návštevníkov, kde poskytujeme informácie a všetky naše služby. Spočiatku bolo v tomto priestore vystavených len pár turistických máp a pohľadníc, ktoré ponúkal trh.  Neskôr sme ho zapĺňali vlastnými propagačnými materiálmi a letákmi  hotelov, múzeí, galérií a ďalších atraktivít ktoré postupne vznikali. 
 
Informačné centrum v roku 1992 Interiér Informačného centra pri otvorení v roku 1992 Prvé priestory po rekonštrukcii     
Dnes sa môžu návštevníci s ponukou oboznámiť nielen prostredníctvom množstva tlačovín a propagačných panelov vo výkladoch ICM, ktoré prezentujú hlavnú turistickú ponuku mesta, ale aj pomocou veľkej interiérovej dotykovej obrazovky, či tabletov, ktoré používame pri práci s klientom. Súčasťou priestorov je aj zázemie, kde pripravujeme všetko potrebné ku  komplexnému fungovaniu Informačného centra (zber informácií, tvorba textov a úprava fotogafií, aktualizácie web stránky, tvorba newslettrov, obsahu sociálnych sietí, príprava propagačných letákov, tvorba vlastných produktov, ekonomika, ....).

 Práca s klientom Interiérová dotyková obrazovka Propagačné panely vo výklade Informačného centra V moderných priestoroch Informačné centrum sídli od roku 2017 Dnešné priestory  Exteriérový pohľad na Informačné centrum v OC Central

3. MARKETING A KOMUNIKÁCIA 

Na začiatku sme mali len obmedzené možnosti komunikácie. Ústnu s klientmi priamo v ICM, telefonickú alebo písomnú. Klasickou poštou prišla napríklad požiadavka z Nemecka ohľadom ubytovania, my sme spracovali ponuku a listom odpovedali späť. Celý proces až po záväznú objednávku trval približne 2-3 týždne. Po príchode prišiel hosť priamo k nám,  zaplatil za ubytovanie v hotovosti, dali sme mu mapu a inštrukcie ako sa dostane do ubytovacieho zariadenia a vysvetlili mu aký program si môže v meste a okolí počas svojho pobytu naplánovať. Postupne komunikačné prostriedky pribúdali a prvým z nich boli tlačoviny.


TLAČOVINY 

Prvý propagačný materiál 
Ako sme sa dostávali do povedomia, navštevovalo nás čoraz viac turistov. Nezabudnuteľné sú pre nás hlavne vtedajšie nedele, keď sme otvárali presne na poludnie (chvíľu nám trvalo, kým sme našli optimálnu prevádzkovú dobu). Otvorili sme vstupné dvere a v tej chvíli bola naša veľká kancelária plná návštevníkov, ktorí sa pýtali na turistické zaujímavosti, ich prevádzkovú dobu, možnosti ubytovania a stravovania, dopravné spojenia,... Spočiatku sme všetky informácie písali na poznámkové bloky s hlavičkou IC (špeciálne na to vytlačené), čo bolo neskutočne prácne. Preto sme začali vydávať propagačné letáky s týmito informáciami. Na začiatku boli absolútne jednoduché, ale praktické a v dobe bez internetu, alebo len veľmi obmedzeného prístupu, hodne nápomocné

 
Od jednoduchých letákov až k bedekrom
Postupne sme tlačovinám dodávali nový obsah aj kvalitu. Počas 30 rokov sme ich vytvorili cez 100 druhov a okrem slovenčiny takmer všetky  v minimálne dvoch ďalších jazykových verziách. Viaceré z nich boli aj ocenené. Ich prehľad si môžete pozrieť v GALÉRII a možno si na niektoré z nich spomeniete alebo ich snáď nájdete u seba v šuplíku. Medzi perličku dnes už patria napr. „Cenník lyžiarskych vlekov a požičovní športových potrieb v Liptove“, ktorý sme vydávali  každú zimu celé roky, alebo materiál „Vitajte v regióne Liptov“ (obidva boli financované zo združených prostriedkov od miest, obcí a podnikateľov Liptova).
V roku 1999 sme sa so súkromným vydavateľstvom pustili do realizácie prvého turistického bedekra Liptov a o 10 rokov neskôr sme zas s Mestom L. Mikuláš spolupracovali na vydaní  bedekra Liptovský  Mikuláš a okolie. V roku 2021 sme s Oblastnou organizáciou CR Región Liptov podieľali na tvorbe obsahu úplne nového bedekra Liptov.

              

Citylighty
Komunikujeme aj prostredníctvom citylightov v historickom centre, na ktorých je prezentovaná top turistická ponuka a mapa mesta, program pre rodiny s deťmi, prehliadky sakrálnych pamiatok, tiež prehliadky mesta s turistickým sprievodcom, ale napríklad aj osobnosť Aurela Stodolu. S touto ponukou sa môžete stretnúť aj na digitálnych CLV plochách v nákupnom centre StopShop, či pri hlavnom vchode do RGB Liptov.

Citylight s top turistickou ponukou a mapou  Citylight s letnými sprievodcovskými službami  Citylight o významnom rodákovi Aurelovi Stodolovi  Citylight s pozvánkou na turistické prehliadky sakrálnych pamiatok mesta  Citylight s programom pre rodiny s deťmi Dobrodružstvá s Mikulášom

VÝSTAVY, KONFERENCIE, PREZENTÁCIE

Výstavy 
Každoročne sme prezentovali mesto a región na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu. Z domácich to bola v počiatkoch Žilina a Bratislava, v zahraničí Praha, Brno, Varšava, Vroclav, Krakov, Poznaň, Budapešť, Berlín, Viedeň.  
 
Výstava cestovného ruchu  Výstava cestovného ruchu Výstava cestovného ruchu        
Konferencie a prezentácie
V spolupráci so zriaďovateľom sme v rokoch 2015-2017 organizovali tiež vzdelávacie odborné konferencie s workshopmi „Mestský cestovný ruch“. Ich cieľom bolo upevnenie spolupráce s partnermi, stanovenie stratégie, vzdelávanie inštitúcií tvoriacich produkt cestovného ruchu a informovanie odbornej verejnosti o aktuálnej ponuke CR v meste. Výsledkom bolo napr. vytvorenie Centrálneho kalendára podujatí  v meste alebo vytvorenie programu pre rodiny s deťmi Dobrodružstvá s Mikulášom
Mesto a región sme prezentovali aj na desiatkach odborných podujatí v spolupráci napr. s Euroregiónom Tatry, Regiónom Liptov, Asociáciou informačných centier Slovenska a ďalšími partnermi. 
 
Konferencia mestský cestovný ruch Prezentácia mesta na stretnutí Euroregiónu Tatry Konferencia mestský cestovný ruch    
 

ONLINE KOMUNIKÁCIA

Dnes z viacerých dôvodov preferujeme online komunikáciu a propagačné materiály vydávame len so základnými informáciami o ponuke a odkazom na web stránku, ktorú si každý jednoducho načíta aj vo svojom mobilnom telefóne. Vedú nás k tomu predovšetkým stále širšie možnosti v online priestore, environmentálna zodpovednosť, možnosť rýchlej aktualizácie a rovnako snaha šetriť finančné prostriedky.
Prvá web stránka a prezentácia mesta dnes
Ponuku cestovného ruchu sme približne od roku 1998 spracúvali na oficiálnej mestskej web stránke www.liptovskymikulas.sk v samostatnej sekcii pre návštevníkov. Základom boli turistické atraktivity, múzeá, galérie, športové možnosti, ubytovanie, gastronómia a podujatia, ktoré sa v meste konali. 
Dnes je ponuka v meste niekoľkonásobne širšia a pracúvame ju do rôznych ponukových celkov (tematicky, lokalitne i podľa cieľových skupín) s efektívnym vyhľadávaním a taktiež pod špecifickou doménou www.liptovskymikulas.travel.
 
Centrálny KALENDÁR PODUJATÍ mesta
Spracovanie a ponuka podujatí prebiehala až do roku 1997 v tlačenej forme. Jednou z tlačovín bol ročný prehľad podujatí, ktorý zobrazoval tradičné podujatia, alebo tie, ktoré boli v dobe vydania známe. Neskôr sme prešli rôznymi formami zverejňovania podujatí na web stránke. Vzhľadom k tomu že ich bolo organizovaných  stále viac a  spracúvanie dát vyžadovalo množstvo času, dospeli sme k potrebe úzkej spolupráce pri ich spracúvaní a zverejňovaní priamo s ich usporiadateľmi.  Od roku 2016 sme spoločne začali tvoriť Centrálny kalendár podujatí mesta. Dnes je v ňom partnersky zapojených 36 usporiadateľov z rôznych inštitúcií,  a na jednom mieste vytvárame databázu koncertov, výstav, divadiel, kín a všetkého čo sa v meste na tejto pôde deje. Databáza je denne aktualizovaná a ročne vypublikujeme okrem programov kín cca 700 podujatí. Podujatia s celoregionálnym charakterom publikujeme zároveň na regionálnych stránkach  www.visitliptov.skwww.zilinskyturistickykraj.sk a časť mestských podujatí spracúvame aj pre mesačník Mikuláš.
 
Úvodná stránka Centrálneho kalendára podujatí  Centrálny kalendár podujatí - mesačný prehľad  Detail podujatia Centrálneho kalendára podujatí
Sociálne siete 
Facebookovú stránku sme založili začiatkom roku 2010. Sledovatelia dnes v tejto sieti nájdu takmer denne príspevky o aktuálnom dianí a novinkách v oblasti cestovného ruchu a najbližšie konaných podujatiach. Pár rokov neskôr pribudla do komunikácie aj  instagramová prezentácia. Obidva kanály sú prezentované  pod doménou liptovskymikulas.travel.
 
Elektronický spravodaj
Od roku 2014 pravidelne pripravujeme a distribuujeme newsletter s novinkami v ponuke a  dodnes sme záujemcom odoslali viac ako 100 týchto elektronických spravodajov. Každý záujemca sa môže k jeho odberu prihlásiť TU.
 
Smart city
V januári 2016 sme v spolupráci s Mestom spustili bezplatnú wifi zónu v historickom centre, ktorá je k dispozícii verejnosti dodnes. V nadväznosti na túto aktivitu sme vytvorili mobilnú turistickú aplikáciu mesta Liptovský Mikuláš a prevádzkovali ju 4 roky. Obsahovala turistickú ponuku mesta a prostredníctvom google máp navigovala návštevníkov k jednotlivým atraktivitám. Jej obsahom boli aj audiosprievodcovia v sakrálnych pamiatkach. Neskôr sme sa priklonili k ceste poskytovania informácií predovšetkým cez web stránky a sociálne siete, a to aj z dôvodu maximálnej optimalizácie nákladov. 

       Ocenenie turistickej aplikácie - 3. miesto na TURIST PROPAG 2018   Bezplatná wifi zóna v historickom centre

4. TVORBA VLASTNÝCH PRODUKTOV

Mesto svoju ponuku v oblasti cestovného ruchu neustále rozširovalo a stávalo sa pre návštevníkov čoraz atraktívnejšie. Ako organizácia sme okrem spracúvania a prezentácie tejto ponuky verejnosti  tiež postupne hľadali možnosti ako do ponuky prispieť vlastnými produktami.


SPRIEVODCOVSKÉ SLUŽBY

Boli sme presvedčení, že zaujímavosti z bohatej histórie i súčasnosti mesta, tiež života významných osobností oslovia návštevníkov aj domácich obyvateľov túžiacich po poznaní. V roku 2009 sme zorganizovali prvú prehliadku historického centra so sprievodcom. Od tej doby  sme postupne pripravili 15 prehliadkových trás, uskutočnili takmer 700 prehliadok s 18-tis. návštevníkmi. Jednotlivé trasy a podklady pre sprievodcov pripravujeme priamo v INFORMAČNOM CENTRE, konzultujeme ich s kolegami z Múzea Janka Kráľa a taktiež zabezpečujeme školenia sprievodcov. K najúspešnejším patrili Príbeh mesta, Mikulášski židia, Jánošíkova cesta či Mikulášski umelci. Nemenej navštevované boli aj Mikulášske tradície, Tajomstvá ukryté za múrmi domov v historickom centre, Šesť zastavení v srdci L. Mikuláša, Prvenstvá mikulášskeho turizmu, Míľniky mikulášskej histórie, 12 NAJ historického centra, Pocta Belopotockému,  alebo trasy venované rodákom  Aurel Stodola – život génia a Prvé slovenské tango – venované Dušanovi Pálkovi. Tohtoročnou novinkou je Mesto v učebniciach, ktorú absolvovali nielen žiaci z Liptovského Mikuláša, ale aj ďalších slovenských miest. Sprievodcovské služby organizujeme počas celého roka na objednávku a v lete zabezpečujeme pravidelné prehliadky historického centra. Niektoré trasy sme presunuli do online priestoru a návštevníci ich môžu absolvovať sami s mobilným telefónom. A viete, podľa čoho naisto spoznáte sprievodcu Informačného centra? Okrem toho, že sype jednu zaujímavú informáciu za druhou, je oblečený v zelenom tričku alebo bunde a v ruke drží zelený dáždnik.
V minulosti sme sa sprievodcovskou službou zapájali aj do večerných programov Nechaj sa zlákať, Večery géniov či Večery s divadlom. 
 
      Prvá prehliadka s turistickými sprievodcami v roku 2009 Turistického sprievodcu v Liptovskom Mikuláši spoznáte aj podľa zeleného trička Začiatky sprievodcovských služieb v Liptovskom Mikuláši       Top prehliadková trasa Príbeh mesta Prehliadková trasa Mesto v učebniciach Uprostred pútavého výkladu

SAKRÁLNE PAMIATKY 

V čase, keď boli sprievodcovské služby mestom dobre zabehnuté, začali sme rokovať s miestnymi cirkvami o sprístupnení interiérov sakrálnych pamiatok na turistické prehliadky. Po dohode s Katolíckym farským úradom v roku 2016 bol prvýkrát na turistické prehliadky otvorený Kostol sv. Mikuláša. O tejto neprehliadnuteľnej dominante mesta sme pripravili propagačný materiál, zvukové nahrávky o jeho najväčších zaujímavostiach a vyškolili turistických sprievodcov. V ďalšom roku sme tento systém prehliadok spracovali pre už roky fungujúcu Synagógu. V roku 2018 sa pridal Evanjelický kostol na Tranovského ulici a v roku 2022 po rozsiahlej dlhoročnej rekonštrukcii aj Kostol sv. Petra z Alkantary. V roku 2020 sme sa so zástupcami cirkví zhodli na ďalšej myšlienke – usporiadania pravidelných koncertov vážnej hudby, najskôr v Evanjelickom kostole a o 2 roky neskôr aj v Kostole sv. Mikuláša, ktoré sa konajú 2x týždenne počas letných mesiacov a tešia sa  veľkej obľube. Možnosť prehliadnuť si mestské sakrálne pamiatky sa stretla so skvelým ohlasom a dodnes ich navštívilo viac ako 60-tis. hostí nielen zo Slovenska a Európy, ale aj  z Izraela, ďalekej Etiópie, Thajska, Nigérie či Cypru. 
 
Počas Organovej polhodinky v Evanjelickom kostole Múzeum Ladislava Mattyasovszkého v Kostole sv. Petra z Alkantary
 Kostol sv. Petra z Alkantary Mikulášska synagóga Kostol sv. Mikuláša  


DOBRODRUŽSTVÁ S MIKULÁŠOM – program pre rodiny s deťmi

Program pre rodiny s deťmi sme mali v ponuke od začiatku. V roku 2016 sme sa však rozhodli posunúť ho na novú úroveň, vytvorili sme ucelenú ponuku mesta pre túto cieľovú skupinu a prezetujeme Liptovský Mikuláš ako  miesto atraktívnej rodinnej dovolenky. Nadviazali sme spoluprácu zameranú na detského návštevníka so subjektami cestovného ruchu, motivovali sme ich k inovácii a tvorbe novej ponuky a následne sme vytvorili komplex z už existujúcich aj nových produktov, v ktorých sa spája poznanie, zábava, dobrodružstvo, oddych i aktívne strávenie voľného času. 
Všetky aktivity sú zastrešené pod spoločným logom s ústrednou postavou sv. Mikuláša, ktorá sprevádza deti, s podtitulom Dobrodružstvá s  Mikulášom.  K dispozícii je aj  mapa a hravý turistický sprievodca. Spoločný produktový balík za mesto  obsahuje: možnosť nechať sa zlapať zbojníkmi, odhaliť tajomstvá prírody v najmodernejšom múzeu Slovenska, urobiť si piknik v galerijnej záhrade uprostred historického centra, z najlepšej vyhliadky v meste vidieť kus Liptova aj vrchol Kriváň. Dopriať si kontaktnú ZOO, otestovať cyklochodník vedúci prostredím rieky Váh, zdolať trať, na ktorej trénujú olympijskí víťazi vo vodnom slalome, zažiť pocity parašutistu, kopec zábavy v aquaparku, laser aj fun aréne alebo rozlúštiť hádanky v zábavnom centre Paradox. 

Mikulášska čiapka (maľovanka) k Dobrodružstvám s Mikulášom  Maskot Mikuláš v Hurricane Factory Maskot Mikuláš v ZOOKONTAKT
Hravý turistický sprievodca

 

12 NAJ HISTORICKÉHO CENTRA

Historické centrum patrí k top turistickým lokalitám mesta a je navštevované mnohými cieľovými skupinami. Od samého začiatku sme informovali o jeho múzeách, galériách, či architektonických pamiatkach. Postupne sme vybrali jeho najväčšie a najžiadanejšie turistické atraktivity a zostavili samostatný produkt 12 NAJ historického centra. Ponuka obsahuje jediné múzeum svojho druhu na Slovensku – Slovenské múzeum ochrany a jaskyniarstva,  najstaršiu stavebnú pamiatku mesta – Kostol sv. Mikuláša a ďalšie sakrálne pamiatky, modernú Fontánu Metamorfózy s menami mikulášskych rodákov, tretiu najstaršiu galériu na Slovensku – Liptovskú galériu P. M. Bohúňa či Sochu Naša matka, ktorá je v parížskom Louvri zapísaná do zoznamu najdokonalejších sôch sveta. K tomuto produktu sme vytvorili propagačný leták s prezentáciou jednotlivých atraktivít, ktoré sú označené v kreslenej mape historického centra.

Fontána Metamorfózy Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Socha Naša matka

LESOPARK HÁJ-NICOVÔ

V roku 2018 sme spolupracovali s Mestom Liptovský Mikuláš, OOCR Región Liptov a odbornými garantmi na tvorbe ucelenej ponuky kultúrno-prírodnej zóny Lesoparku Háj-Nicovô. Situovaná je na vrchu Háj, ktorý je jedným z najkrajších vyhliadkových bodov Liptova. Vyhľadávaná je pre krásu prírody, široké možnosti športovania, aj vojenskú históriu. Bol vytvorený náučný chodník Príroda a krajina okolo nás, náučný chodník Vojenská história a bežecké trasy Mikulášskych olympionikov. Náučný chodník Príroda a krajina okolo nás predstavuje funkciu a ochranu lesov, zástupcov fauny a flóry lokality Háj-Nicovô zaradenej od roku 1996 do zoznamu chránených areálov.  Na trase náučného chodníka sa nachádza storočný topoľ čierny, hmyzí domček, piknikové sedenie, vyhliadkové lavičky, detské ihrisko či schody času s ukážkou stavby geologického podložia Liptovskej kotliny, ktorého najstaršie horniny dnes tvoria najvyššie štíty okolitých pohorí. Náučný chodník Vojenská história dokumentuje jedny z najťažších bojov počas 2. svetovej vojny na Slovensku, keď sa o Liptovský Mikuláš bojovalo 62 dní. Vedie k Pietnemu areálu s pamätníkom a najväčším vojnovým cintorínom československých vojakov na území bývalého Československa.  Bežecké trasy mikulášskych olympionikov - trasy zjazdovej lyžiarky Petry Vlhovej a vodného slalomára Michala Martikána sú ideálne nielen pre beh, ale aj nordic walking či pešiu turistiku. Vedú čistou tatranskou prírodou, ponúkajú nádherné výhľady a sú doplnené o cvičiace zostavy a tipy pre športovcov. Informačné centrum v tomto projekte participovalo na príprave informačných tabúľ osadených v lesoparku, na tvorbe internetovej prezentácie vrátane audiosprievodcov a vydaním informačného letáka.

 Lesopark Háj-Nicovô Bežecké trasy Mikulášskych olympionikov Informačné tabule v Lesoparku Háj-Nicovô


HISTORICKÝ KOMPAS

V roku 2022 sme sa podieľali na tvorbe produktu Historický kompas, kedy Mesto L. Mikuláš prišlo s myšlienkou  označenia významných historických budov v centre jednotnými tabuľami  so základným popisom  budovy a QR kódom presmerovaným na rozšírenú informáciu  o objekte, prípadne významnej osobnosti na web stránke.
Úlohou ICM v tomto projekte bolo z 29 takto označených budov vytvoriť „tematickú trasu“ Historický kompas, naplnenú textami, fotografiami z histórie a súčasnosti a google mapami, a u vybraných budov aj s audionahrávkami podfarbenými dobovými zvukmi.

Snímanie qr kódu z tabuľky na historickej budove Liptovský Mikuláš na dobovej fotografii; v pozadí Kostol sv. Mikuláša Liptovský Mikuláš dnes; v pozadí Kostol sv. Mikuláša

5. PARTNERI INFORMAČNÉHO CENTRA mesta

Hlavným partnerom INFORMAČNÉHO CENTRA  je Mesto Liptovský Mikuláš, ako jeho zriaďovateľ, bez ktorého trvalej podpory by činnosť organizácie nebola možná. Ďalej sú to oblastné a krajské organizácie cestovného ruchu, hlavne Región Liptov a Žilinský turistický kraj, profesijné združenie Asociácia informačných centier Slovenska, zástupcovia verejného aj súkromného sektora, predovšetkým miestnych subjektov pôsobiacich vo sfére CR, kultúry a športu. Všetky partnerstvá sú pre nás nesmierne dôležité, sme za ne vďační a otvorení každej novej spolupráci. 
 

6. VEDĽAJŠIA ČINNOSŤ INFORMAČNÉHO CENTRA mesta

PREDAJNÝ SORTIMENT 

Mapy, suveníry – až po produkt Liptova 
Spočiatku bolo turistického sortimentu na trhu poskromne – pár máp (najčastejšie automáp jednotlivých štátov), knihy, nejaký ten suvenír. No pohľadnice sa nakupovali po desiatkach a dnes po útlme spôsobenom sms a mms, opäť turisti po nich siahajú, veď skutočná pohľadnica v skutočnej poštovej schránke vždy poteší 😊.  Postupne sme ponuku poriadne rozšírili – príďte sa k nám pozrieť. Okrem tradičných máp, bedekrov a kníh, máme kľúčenky, zvončeky, srdiečka, hrnčeky, plecháčiky, tričká, cyklodresy, plátenné tašky, ... Veľký boom bol s magnetkami, turistickými vizitkami a neskôr s 0 € bankovkami, na ktoré boli zberatelia ochotní vystáť dlhý rad. V roku 2021 sme spustili vlastný e-shop a novinkou tohto roku je predaj výrobkov s označením Produkt Liptova - mydlá a tuhé šampóny Krmešáky, med zo Včelieho kráľovstva, tkané koberce a prestierania či bylinkové čaje Biotatry z Východnej.  
Bedeker Liptov 0 € bankovky Hrnček s erbom mesta
Produkt Liptova - Med zo Včelieho kráľovstva Produkt Liptova - Mydlo Krmešák Produkty Liptova v Informačnom centre
 

PREDAJ SLUŽIEB

Ďalší servis pre návštevníkov
Ako predaj tovaru tak aj predaj doplnkových služieb predstavuje ďalší servis pre návštevníkov a zároveň zabezpečuje časť finančných výnosov organizácie. Hneď od otvorenia sme mali k dispozícii zmenáreň a sprostredkovanie ubytovania. Vtedy dve absolútne nevyhnutné služby. Dnes medzi ne patrí Poistenie záchrany v horách, Predaj vstupeniek na kultúrne a športové podujatia nielen v meste, ale aj na Slovensku a okolitých štátoch, Predaj cestovných lístkov na Slovensku a do zahraničia, Predaj štátnych rybárskych povoleniek, Propagačné služby a inzercia a kancelárske služby ako kopírovanie a scanovanie.

7. OCENENIA 

Za kvalitu nami poskytovaných služieb sme sa stali hrdým držiteľom osvedčenia o členstve a splnení Profesijného štandardu Asociácie informačných centier Slovenska (AiCES). Pri príležitosti 20. výročia založenia AiCES sme získali ocenenie za prínos pre rozvoj Asociácie. Uznaním našej práce v oblasti tvorby propagačných materiálov bolo ich výborné umiestnenie vo viacerých ročníkoch celoslovenskej súťaže Najkrajšie knihy a propagačné materiály Slovenska organizovanej Klubom fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov. Taktiež prvé miesto za propagačné materiály 12 NAJ historického centra a Mikulášska synagóga v súťažnej prehliadke TURIST PROPAG 2018 v kategórii Propagační leták, ktorá sa uskutočnila na veľtrhu Regiony České republiky. Ocenenia sú pre nás veľkou motiváciou.
Ocenenie za prínos pre rozvoj  AICES Ocenenie za prínos pre rozvoj  AICES 1. miesto letákov 12 NAJ a synagóga na súťaži Turist Propag 2018

8. VÍZIE DO BUDÚCNOSTI

Medzi naše ciele aj naďalej patrí  koordinácia mestského cestovného ruchu a podpora regionálneho cestovného ruchu na princípe partnerstva. Spoločné vytváranie produktov, ktoré zvyšujú atraktivitu mesta ako celoročnej destinácie. Tvorba ucelenej ponuky mesta v oblasti cestovného ruchu a jej komunikácia nielen v INFORMAČNOM CENTRE, ale všetkými dostupnými prostriedkami, aby bola ľahko prístupná všetkým skupinám obyvateľov a návštevníkov. Rozvíjanie našich služieb v súlade s najvyššími platnými štandardami a garancia pravdivých, objektívnych a aktuálnych informácií. 
Maximálne úsilie budeme vynakladať na podporu miestnych podnikateľov, lokálnych výrobkov, tradícií a miestneho potenciálu s dôrazom na udržateľný rozvoj a ochranu prírody a krajiny. 
Sami si pri svojej práci uvedomujeme  zodpovednosť za ochranu životného prostredia. Riadime sa zelenými princípmi v každodennej činnosti a svoje aktivity už roky rozvíjame s maximálnou environmentálnou zodpovednosťou.