Liptovský Mikuáš

Župný dom


V najrozľahlejšej budove uprostred námestia sídlila župná správa, kedysi aj stoličný súd a väzenie. Priečelie zdobí reliéf erbu Liptovskej stolice, schodisko presvetľujú vitrážové okná podľa návrhu Ester Šimerovej-Martinčekovej. 
 
Budova bola postavená v rokoch 1778 - 1793 ako nové sídlo Liptovskej stolice. Jej výstavbu realizoval banskobystrický staviteľ Peter Grossmann. Dnešnú podobu získala prestavbou v roku 1907, keď bola nadstavaná o ďalšie poschodie. V druhej polovici 20. storočia tu sídlil okresný národný výbor, v súčasnosti je sídlom okresného úradu.

Spracované: INFORMAČNÉ CENTRUM mesta Liptovský Mikuláš 

Župný dom
Námestie osloboditeľov 1
031 01 Liptovský Mikuláš
http://www.mikulas.sk/filesII/informacne_centrum/ikony/mapa.png