Liptovský Mikuáš

Socha Naša matka


Socha Naša Matka (1896) je evidovaná v parížskom Louvri ako výtvor patriaci medzi najdokonalejšie sochy sveta.

Fotografiu s jej podobou dlhé roky predávali v USA najmä ku Dňu matiek. Autorom je Alojz Štróbl, rodák z Liptova a popredná osobnosť uhorského sochárstva. Socha zobrazuje Štróblovu matku tak, ako si ju umelec zapamätal, keď v kresle s bibliou v lone sedávala pri dome v neďalekej Kráľovej Lehote. Mramorový originál sochy je vystavený v stálej expozícii Maďarskej národnej galérie v Budapešti, pred galériou je vystavený jej bronzový odliatok.

Sochu nájdete pri vstupe do Liptovskej galérie P. M. Bohúňa.

Socha Naša matka
Tranovského 3
031 01 Liptovský Mikuláš 
http://www.mikulas.sk/filesII/informacne_centrum/ikony/mapa.png http://www.mikulas.sk/filesII/informacne_centrum/ikony/bezbarierovy_pristup.png

ATRAKTÍVNY SUVENÍR 
PRVÁ EUROBANKOVKA Liptovského Mikuláša v INFORMAČNOM CENTRE mesta!
Zobrazuje Kostol sv. Mikuláša ako najstaršiu stavebnú pamiatku mesta. V popredí je socha Naša Matka od Alojza Štróbla, ktorá je v parížskom Louvri evidovaná ako výtvor patriaci medzi najdokonalejšie sochy sveta. Jej bronzový odliatok sa nachádza pri vstupe do Liptovskej galérie P. M. Bohúňa.
Cena: 3 €