Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Návštevník   /   KALENDÁR PODUJATÍ

VíKEND OTVORENýCH DVERí A PARKOV

01 Jún 2019
02 Jún 2019

VíKEND OTVORENýCH DVERí A PARKOV

Sl.múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva     Kultúrne podujatia (Tradičné podujatia)

Záhrada Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, Liptovský Mikuláš     11:00-17:00


Lektorovaná prehliadka záhrady múzea a zábavné aktivity pre deti.

Pozývame Vás na Víkend otvorených parkov a záhrad, ktorý sa bude v tomto roku konať aj v záhrade Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši pri historickej budove múzea na Ul. Školská 4, v termíne 1. – 2. júna 2019, v čase od 11.00 do 17.00 hod.         
V rámci programu podujatia bude pripravená lektorovaná prehliadka záhrady múzea vrátane informácií o histórii záhrady a budovy múzea, koncepcii tvorby záhrady, zásadách starostlivosti, ošetrovania a údržby porastov a tiež o technických prvkoch záhrady. A keďže 1. jún patrí deťom, pripravili sme pre nich stanovištia, na ktorých sa budú môcť hravou formou zoznámiť s liečivými bylinami, spevavcami v našej záhrade i horninami Slovenska.   
Podstatným prvkom prezentácie záhrady sú ukážky vybraných biotopov európskeho významu, na ktorých ochranu slúžia územia európskeho významu ako súčasť sústavy NATURA 2000. Vybrané boli biotopy a druhy, ktoré možno trvalo prezentovať v špecifických ekologických podmienkach tohto stanovišťa a to aj s ohľadom na priestorové možnosti nášho areálu. Súčasťou areálu je aj geopark s ukážkami najvýznamnejších hornín Slovenska a terasová záhrada prezentujúca rôzne druhy horskej a vysokohorskej flóry.
Tešíme sa na Vašu návštevu.
      
 


Ďaľšie informácie: http://www.smopaj.sk

Naspäť na podujatia