Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Návštevník   /   KALENDÁR PODUJATÍ

POCTA BELOPOTOCKéMU

15 Jún 2020
30 November 2020

POCTA BELOPOTOCKéMU

Múzeum Janka Kráľa     MIKULÁŠSKY DIVADELNÝ FENOMÉN (Kultúrne podujatia)

Ulica 1. mája    


Exteriérová výstava - portrét osobnosti G.F. Belopotockého v celej šírke jeho pôsobnosti.

Múzeum Janka Kráľa v spolupráci s Liptovským kultúrnym strediskom v Liptovskom Mikuláši pripravilo exteriérovú výstavu pri príležitosti Roku slovenského divadla a 190. výročia vzniku ochotníckeho divadla na Slovensku s príznačným názvom Pocta Belopotockému. Výstava bude nainštalovaná na pouličnom osvetlení pozdĺž Ulice 1. mája, ktorá vedie od múzea k budove bývalého vrbického hostinca, kde Belopotocký po prvýkrát uviedol divadlo Kocúrkovo v reči zrozumiteľnej ľudu - slovakizovanej češtine (akou sa v tom čase kázalo v evanjelických kostoloch).
Osem výstavných bannerov pútavou grafikou vytvára portrét osobnosti Belopotockého v celej šírke jeho pôsobnosti, nielen ako zakladateľa ochotníckeho divadla, ale aj  zakladateľa prvej verejnej ľudovej knižnice, knihára a kníhkupca, osvetára či kultúrneho pracovníka, národného buditeľa a osvietenca. Na banneroch okrem faktografických údajov o živote a diele Belopotockého je možnosť začítať sa aj do ukážok z jeho vlastného životopisu a vytvoriť si tak autentickú predstavu o dobe, v ktorej žil a pracoval. Autorom ilustračnej grafiky je Michael Beyer. Autorkou výstavy je metodička pre divadlo Eva Štofčíková. Cieľom výstavy je popularizovať osobnosť Belopotockého inovatívnym spôsobom. Vytvoriť zaujímavý a interaktívny priestor nielen pre náhodných návštevníkov ale hlavne pre študujúcu mládež. Súčasťou výstavy bude komentovaná prehliadka pre organizované skupiny z radov školopovinnej mládeže. Výstava potrvá do konca kalendárneho roka. Pevne veríme, že zámer organizátorov podujatia bude v novom školskom roku naplnený a žiaci škôl na Liptove sa stretnú s osobnosťou, na ktorú môžu byť právom hrdí.


Vstupné: Bezplatné

Naspäť na podujatia