Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Návštevník   /   KALENDÁR PODUJATÍ

REINšTALáCIA STáLEJ EXPOZíCIE OSOBNOSTI 20. STOR.

17 December 2019
30 December 2020

REINšTALáCIA STáLEJ EXPOZíCIE OSOBNOSTI 20. STOR.

Liptovská galéria P.M.Bohúňa     Výstava (Kultúrne podujatia)

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa     10:00-17:00


Rozšírenie stálej expozície Osobnosti 2. pol. 20. storočia o ďalšie diela a autorov.

Stálu expozíciu - Osobnosti 2. pol. 20. storočia, v ktorej je venovaný priestor umelcom, ktorí svoj život a dielo zviazali s Liptovom, doplňujeme o ďalších autorov, ktorých život a tvorba sa spája s týmto regiónom. Ich význam prekračuje hranice regiónu i Slovenska. Doteraz tu mali zastúpenie štyria umelci - maliarka Ester Martinčeková – Šimerová, fotograf Martin Martinček, ktorý sa venoval najmä fotografovaniu prírody a ľudí Liptova, sochár a maliar Miroslav Ksandr uplatňujúci vo svojej tvorbe tradičné a Jánošíkovské námety a konceptuálny umelec Michal Kern.

Expozícia bude od decembra 2019 obohatená o ďalšie diela Michala Kerna, ktoré pochádzajú z jeho pozostalosti. Stálu expozíciu doplníme tvorbou ďalších štyroch autorov, ktorí sa viažu k Liptovu. Pribudnú diela Milana Adamčiaka, konceptuálneho umelca, autora vizuálnej poézie ako aj troch mladých súčasných autorov: Jána Ďurinu, Kataríny Hládekovej a Mareka Jarottu.
Autormi koncepcie stálej expozície sú Zuzana Gažíková a Richard Gregor


Ďaľšie informácie: http://www.galerialm.sk

Naspäť na podujatia