Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Návštevník   /   KALENDÁR PODUJATÍ

NA POčIATKU BOLO SLOVO

09 November 2018
11 November 2018

NA POčIATKU BOLO SLOVO

Liptovské kultúrne stredisko     Ostatné podujatia (Kultúrne podujatia)

Klubovňa LKS v NKP Čierny orol    


Vzdelávacie podujatie v oblasti umeleckého slova.

Odborné vzdelávanie v oblasti umeleckého prednesu a rétoriky, formou tvorivej dielne pre učiteľov slovenského jazyka, pedagógov LDO a recitátorov (zároveň mladých rétorov) pod vedením štyroch odborných lektorov.
Lektori: Mgr. art. Barbora Špániková
Mgr. Petra Fridrichová, PhD.
Mgr. Eliška Sadíleková
Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD.

Tvorivá dielňa je koncipovaná v troch rovinách vzdelávania:
1. teoretický seminár o výbere vhodného textu, analýze a dramaturgickej úprave pôvodného literárneho textu
2. praktický seminár s ukážkami a precvičovaním interpretačných zručností – hlas, výslovnosť, mimojazykové prostriedky,
3. nácvik umeleckej interpretácie konkrétneho textu recitátorom pod vedením odborného lektora.
Odborné lektorky

Mgr. Eliška Sadíleková
V roku 1983 ukončila štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor teória kultúry. Počas štúdií sa aktívne venovala umeleckému prednesu – zúčastňovala sa na súťažiach Hviezdoslavov Kubín i Akademický Prešov.
V rokoch 1986 – 1996 pracovala v Národnom osvetovom centre (predtým Osvetový ústav) ako odborná pracovníčka pre divadlo hrané v maďarskom jazyku a ukrajinskom jazyku, neskôr prešla na úsek umeleckého prednesu a alternatívneho divadla. Organizovala celoštátne prehliadky Hviezdoslavov Kubín v Dolnom Kubíne a FeDiM v Senici.
Od roku 1999 je riaditeľkou kultúrneho domu v bratislavskom Prievoze.

Mgr. Petra Fridrichová, PhD. pôsobí ako výskumníčka v Centre edukačného výskumu Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pôsobila ako riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu.
V rokoch 2011 – 2015 bola vedúcou Inštitútu vedy a výskumu Pedagogickej fakulty UMB.
Vysokoškolské a doktorandské vzdelanie získala na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Vyučuje didaktiku etickej výchovy.

Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD.
Absolventka akadémie umení v Banskej Bystrici - odbor audiovizuálne a činoherné herectvo
- v roku 2013 úspešne ukončila doktorandské štúdium
- od roku 2008 členka umeleckého súboru Divadla J.G. Tajovského vo Zvolene
- aktívne sa venuje téme umeleckého prednesu a hlasovej výchovy, moderovanie a rétorika.

Mgr. art. Katarína Mišíková Hitzingerová, ArtD.
Študovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici divadelnú vedu, filmovú dramaturgiu a scénaristiku, filmovú dokumentárnu tvorbu. Po štúdiu odcestovala na rok do Ameriky.
Keď sa vrátila, začala vyučovať a pracovať ako prodekanka na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Zároveň pracovala na svojom doktoráte v Ústave divadla a filmu a na VŠMU v Bratislave. Počas štúdia sa venovala detskému divadlu.
- Od septembra 2015 vystriedala zamestnanie a začala učiť na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici, v ZUŠ Hriňovej a pracuje aj ako asistentka riaditeľky v Galérii Jána Kulicha vo Zvolenskej Slatine.
- V roku 2016 pôsobila ako odborná garantka pre divadelné dielne počas Letnej školy bábkového divadla pre Slovákov žijúcich v zahraničí organizovanej MC UMB.

V prípade akýchkoľvek otázok a požiadaviek obráťte sa na metodičku LKS

PhDr. Evu Štofčíkovú, mobil: 0903 811 712, e-mail: eva.stofcikova@gmail.com

Hlavný partner: Fond na podporu umenia
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a je spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.Ďaľšie informácie: http://www.lks.sk/

Vstupné: Dospelí: 10€

Naspäť na podujatia