Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Návštevník   /   KALENDÁR PODUJATÍ

MESTSKá šPORTOVá OLYMPIáDA ZŠ

12 Október 2018

MESTSKá šPORTOVá OLYMPIáDA ZŠ

Mesto Liptovský Mikuláš     Športové podujatia (Tradičné podujatia)

areál ZŠ M.R.Martákovej, ZŠ s MŠ Okoličianska a ZŠ J. Kráľa    


Mestská športová olympiáda pre základné školy mesta LM a partnerského mesta Opava.

08.00  ZŠ s MŠ Okoličianska
08.30  ZŠ Janka Kráľa
09.00  ZŠ M. R. Martákovej

Vstupné: Bezplatné

Naspäť na podujatia