Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Návštevník   /   KALENDÁR PODUJATÍ

CINEAMA

15 Jún 2024

CINEAMA

Liptovské kultúrne stredisko     Súťaž (Kultúrne podujatia)

Klubovňa LKS v NKP Čierny orol     PRIDAŤ DO KALENDÁRA


Krajské kolo 32. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby.

Krajská postupová súťaž amatérskej filmovej tvorby je určená deťom, mládeži a dospelým v troch vekových kategóriách. Okrem vekovej kategórie má súťaž aj žánrové kategórie - dokument, reportáž, hraný film, animovaný film, experiment, videoklip. Súťaž je vyhlasovaná každoročne Národným osvetovým centrom, nie je tematicky zameraná. Ocenené diela postupujú na celoštátnu súťaž CINEAMA. Súťaž napomáha rozvíjať záujmy, umeleckú kreativitu, nadanie a technické schopnosti v oblasti amatérskej filmovej tvorby. Vytvára priestor na umelecké stvárnenie skutočnosti, na vyjadrenie názorov, postojov, skúseností tvorcov filmových diel. Súčasťou súťaže je vzdelávacia časť - odborný seminár, ktorý prispieva k ďalšiemu rozvíjaniu vedomostí a odovzdávaniu skúseností v oblasti umeleckej tvorby i v oblasti procesu technického spracovania jednotlivých filmových diel.

Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR.


Ďaľšie informácie: https://www.lks.sk/

Vstupné: Bezplatné

Naspäť na podujatia