Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Návštevník   /   KALENDÁR PODUJATÍ

KRÍDLA IVANA LAUČÍKA - LITERÁRNA SÚŤAŽ ZAČÍNAJÚCICH AUTOROV - 41. ROčNíK

13 Január 2023
30 Apríl 2023

KRÍDLA IVANA LAUČÍKA - LITERÁRNA SÚŤAŽ ZAČÍNAJÚCICH AUTOROV - 41. ROčNíK

Liptovská knižnica G. F. Belopotockého     ()

Liptovská knižnica G.F.Belopotockého, Štúrova 56     9:00 - 18:00     PRIDAŤ DO KALENDÁRA


Vyhlásenie literárnej súťaže začínajúcich autorov

Žilinský samosprávny kraj, Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši, Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasujú 41. ročník literárnej súťaže začínajúcich autorov.
 Súťaží sa v dvoch kategóriách: poézia, próza.
  • Súťažné príspevky musia byť pôvodné a dosiaľ verejne nepublikované. Súťažné práce by nemali byť do termínu uzávierky ocenené v inej literárnej súťaži.
  • Poslaním súťaže je odovzdať začínajúcim autorom spätnú väzbu na ich literárnu tvorbu. KIL nemajú zámer potvrdzovať literárne ambície predchádzajúcich laureátov Krídel Ivana Laučíka. Do súťaže by sa preto nemali zapojiť autori, ktorí už dva a viackrát v uplynulých 5 rokoch získali niektoré z ocenení.
  • V jednotlivých kategóriách je potrebné zaslať 3-5 básní a 1-3 kratšie prozaické útvary alebo úryvky z dlhších próz (spolu maximálne 5 normostrán, t. j. 9000 znakov). Súťažné príspevky zašlite vo formáte .doc, .docx (nie PDF a i.). Názov dokumentu bude vyzerať nasledovne kategória_priezvisko_meno. Na text použite font písma Times New Roman, veľkosť 12 a riadkovanie 1,5.
  • Súťažné práce pošlite e-mailom na adresu súťaže kridla.i.laucika@gmail.com najneskôr do 30. apríla 2023. V hlavičke uveďte svoje meno a priezvisko, vek, presnú adresu, e-mailový a telefonický kontakt. Účastník súťaže musí dovŕšiť 15 rokov, horná veková hranica nie je obmedzená. Za začínajúceho považujeme autora, ktorý ešte nevydal samostatné literárne dielo.
  • Odbornú porotu menuje vyhlasovateľ súťaže. Počet cien a čestných uznaní určí porota, ktorá si zároveň vyhradzuje právo niektorú z cien neudeliť. Výsledky súťaže a mená ocenených autorov zverejníme na webovej stránke knižnice a facebookovom profile Krídla Ivana Laučíka. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v Liptovskej knižnici GFB na prelome júna a júla 2023.
  • Zaslaním súťažných prác nám dávate súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zároveň súhlasíte s publikovaním ukážok najlepších prác v almanachu Výhonky, na facebookovej stránke Krídla Ivana Laučíka, prípadne v iných dokumentoch.

Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, Štúrova 56, 031 80 Liptovský Mikuláš
t.č. 044/552 62 16 (kontaktná osoba N. Kubányová)
e-mail: kridla.i.laucika@gmail.com    FB@kridlaivanalaucika  

Ďaľšie informácie: http://www.kniznicagfb.sk

Vstupné: Bezplatné

Naspäť na podujatia