Liptovský Mikuáš

Evanjelický kostol-prehliadka interiéru

Evanjelický kostol-prehliadka interiéru

Evanjelický kostol v Liptovskom Mikuláši patrí k najväčším evanjelickým kostolom Slovenska. Postavenie evanjelického kostola v Liptovskom Mikuláši umožnil Tolerančný patent Jozefa II. z roku 1781, na základe ktorého si už aj protestanti smeli stavať murované kostoly, aj keď mimo námestia, bez veže a zvonov. Na jeho vybudovaní sa v rokoch 1783-85 podieľali evanjelici z 13 liptovských obcí. čítať viac
Jednoduchá klasicistická stavba bez veže slúžila veriacim už takmer sto rokov, keď mesto zasiahol ničivý požiar a poškodil faru aj podkrovie chrámu. Počas obnovy steny kostola nadmurovali a k jeho južnej stene pristavali mohutnú vežu s dôstojným vstupom do chrámu. Trojloďový zaklenutý priestor má nad bočnými loďami rozsiahle empory – chóry, vďaka ktorým patrí mikulášsky kostol s 1700 miestami na sedenie k najväčším evanjelickým kostolom na Slovensku. Interiéru s klasicistickou kazateľnicou dominuje veľký neskorobarokový stĺpový oltár s nadstavcom a bočnými úponkovými „ušami“, ktoré uzatvárajú spodný diel do tvaru kruhu. Vzácny organ na západnej empore pochádza z roku 1892. Vypočujte si audiosprievodcu.
 

 
❶ Kazateľnicu daroval do kostola v roku 1806 liptovský župan Emerich Pongrácz s manželkou. Ich rodové erby zdobia striešku kazateľnice. Vypočujte si audiosprievodcu.
❷ Neskorobarokový oltár (v. 6,5 m) bohato zdobený drevorezbou so zlátenými prvkami. Po stranách obrazu Ukrižovaného Krista sú sochy evanjelistov Matúša a Jána, nad erbom donátora je postava archanjela Michala s diablom pod nohami a symbol Božieho oka. Vypočujte si audiosprievodcu.
❸ Mramorová krstiteľnica z roku 1935 s medeným poklopom. Vypočujte si audiosprievodcu.
❹ Pamätné tabule venované Jurajovi Janoškovi, M. M. Hodžovi, Jurajovi Tranovskému, Vladimírovi Kunovi a 500. výročiu reformácie. Vypočujte si audiosprievodcu.
❺ Pôvodné krištáľové lustre s masívnou mosadznou konštrukciou príliš zaťažujúce klenbu nahradili nové zo slovenského krištáľu. Vypočujte si audiosprievodcu.
❻ Empory nad bočnými loďami a na západnej strane (chór). Vypočujte si audiosprievodcu.
❼ Pristavaná veža s tromi zvonmi a vstupným portálom. Vypočujte si audiosprievodcu.
❽ Pieskovcové sochy Juraja Tranovského a M. M. Hodžu. Vypočujte si audiosprievodcu.
❾ Stará fara s expozíciou Tatrín a Žiadosti slovenského národa. Vypočujte si audiosprievodcu.
 
Základom novoinštalovanej historickej knižnice v starej evanjelickej fare je Tranovského knižnica s cennými exemplármi Cithary sanctorum. Knižnica pozostáva z viac ako 2200 cenných kníh, výtlačkov a rukopisov. Najstaršia kniha pochádza z roku 1592. Knižnica patrí Tranosciu, jednému z najstarších slovenských vydavateľstiev, ktoré v roku 1898 založili mikulášski evanjelici. Je prístupná aj pre bádateľov. Archív evanjelického zboru ukrýva také unikáty, ako sú krásne vyšívané historické ručníky, vzácne obrazy či viaceré výtlačky Cithary sanctorum. Prvé vydanie z roku 1636 obsahovalo 412 duchovných piesní; ich počet neskôr stúpol na 1300. Časť archívu je sprístupnená v starej evanjelickej fare.

Reformačné myšlienky Martina Luthera sa na začiatku 16. storočia rozšírili aj na územie Liptova. Mikulášske obyvateľstvo oslovili natoľko, že takmer celé prešlo k evanjelickému vierovyznaniu. Dokonca v Kostole sv. Mikuláša, patriacom katolíckej cirkvi, od polovice 16. storočia pôsobili len evanjelickí kazatelia; medzi nimi aj Juraj Tranovský, autor prvého evanjelického spevníka Cithara sanctorum. Keď sa kostol v roku 1680 navrátil katolíckej cirkvi, ďalších sto rokov dochádzali evanjelici na bohoslužby do 8 km vzdialeného kostola v Paludzi. Od roku 1785 má evanjelická obec vlastný kostol, ktorý si postavili veriaci v dnes už historickej časti mesta. Obnovili si svoj Vrbickosvätomikulášsky zbor a venovali sa činorodej duchovnej práci, charite, školstvu aj kultúre. Ku kostolu postupne pribudla fara, evanjelická škola (dnes sídlo galérie), vydavateľstvo Tranoscius a cirkevný dom. Sformovala sa tu evanjelická štvrť, ktorá sa za pôsobenia M. M. Hodžu stala miestom dejinných udalostí, ako bolo založenie prvého celonárodného kultúrneho spolku Tatrín a zostavenie Žiadostí slovenského národa – prvého politického programu Slovákov. Keď tu r. 1922 vysvätili Juraja Janošku za prvého generálneho biskupa evanjelickej cirkvi, stal sa
Mikuláš biskupským sídlom.  Vypočujte si audiosprievodcu.

KONTAKT
Evanjelický kostol patrí pod správu Evanjelického a.v. farského úradu, Tranovského 6, Liptovský Mikuláš

1.7. - 31.8. Turistické prehliadky kostola: Po-Pi: 10.00-12.00, 13.00-17.00, každý utorok sa konajú Organové polhodinky o 16.00
Celoročne prístupný počas Služieb Božích každú nedeľu o 9.00 
Vstupné: dobrovoľné, príspevkom podporíte obnovu sakrálnej pamiatky.  
PROPAGAČNÝ MATERIÁL k turistickým prehliadkam kostola na stiahnutie, v tlačenej verzii k dispozícii v INFORMAČNOM CENTRE mesta.
Región Liptov 
Aktivita je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.

čítať menej
Prevádzková doba
1.7.-31.8: Po-Pi: 10.00-12.00, 13.00-17.00 Celoročne prístupný počas Služieb Božích: každú nedeľu o 9.00
 Bezbariérový prístup
+421 44 552 21 46
info@ecavlm.sk  
WWW   Facebook  
Ďalšia
zastávka

Pokračujte v prehliadke:
Bohatstvo duchovných pamiatok