Anketa bola ukončená

Každému, kto sa zapojil, ďakujeme.
1. Bývate v Liptovskom Mikuláši?

áno, bývam tu

nie, nebývam tu

nie, ale býval som tu

2. Máte tu trvalý pobyt?

áno

nie

3. Čo robíte v Liptovskom Mikuláši?

som tu zamestnaný/á

podnikám tu

som tu na pracovnej ceste

som tu na návšteve / dovolenke

iné

Ste zamestnaný/á na mestskom úrade alebo v niektorej z mestských organizácií?

áno

nie

Pokračovať ďalej
4. Čo si predstavíte, keď sa povie mesto Liptovský Mikuláš? Uveďte min. 2, max. 5 postrehov

1.

2.

3.

4.

5.

5. V čom vyniká Liptovský Mikuláš v porovnaní s podobnými mestami, ako sú Ružomberok, Poprad či Martin? Zaškrtnite min. 2, max. 3 odpovede

športové vyžitie

bezpečnosť

kvalita škôl

blízkosť prírody

výborné služby mesta

komunita ľudí

rodinné prostredie

dostupnosť bývania

možnosti zamestnania

nákupné možnosti

blízkosť turistických atrakcií

zeleň a parky

iné

neviem

Pokračovať ďalej
6. Akým dojmom na vás pôsobí Liptovský Mikuláš? Uveďte, ako veľmi sa stotožňujete s nasledovnými výrokmi:
Liptovský Mikuláš je:
áno
skôr áno
skôr nie
nie
1. aktívny
2. moderný
3. kultúrne živý
4. atraktívny
5. inovatívny
6. turistický
7. podnikavý
8. rodinný
9. komunitný
10. priateľský
7. Nechajte si chvíľku na rozmyslenie a povedzte, čo by ste v Liptovskom Mikuláši zmenili, aby sa tu žilo a pracovalo lepšie? Uveďte min. 2, max. 3 postrehy

1.

2.

3.

7.Nechajte si chvíľku na rozmyslenie a povedzte, čo by ste v Liptovskom Mikuláši zmenili, aby bol viac atraktívny pre návštevníkov? Uveďte min. 2, max. 3 postrehy

1.

2.

3.

Pokračovať ďalej
8. Na čo by mal byť Liptovský Mikuláš a jeho obyvatelia najviac hrdí? Uveďte min. 2, max. 3 postrehy

1.

2.

3.

9. Ktoré atrakcie, pamiatky alebo miesta v Liptovskom Mikuláši by ste určite odporučili zažiť, navštíviť, vidieť? Uveďte 3 najkľúčovejšie odporúčania

1.

2.

3.

Pokračovať ďalej
10. Aké farby by ste priradili mestu Liptovský Mikuláš? Uveďte min. 2, max. 3 farby

1.

2.

3.

Pokračovať ďalej
11. Tu sú logá troch iných miest:
Každé z nich má svoje charakteristické prvky. Bratislava má svoj hrad, Dubnica má písmeno D a dubový list, Košice majú v logu tvar svojho historického centra.
Uveďte, z akých prvkov sa skladá logo mesta Liptovský Mikuláš:
Uveďte min. 1, max. 3 postrehy

1.

2.

3.

Pokračovať ďalej
12. Čo vám tento obrázok pripomína?
Uveďte min. 1, max. 3 postrehy

1.

2.

3.

Pokračovať ďalej
13. Ktorý z erbov je erb mesta Liptovský Mikuláš? Kliknite na erb
a.
b.
c.
d.
Pokračovať ďalej
14. Aké komunikačné kanály najviac využívate, aby ste sa dozvedeli informácie o Liptovskom Mikuláši? Uveďte min. 1, max. 5 najpoužívanejších kanálov

facebook mesta

facebook iný

instagram mesta

instagram iný

tiktok

youtube

newsletter

mesačník Mikuláš

propagačné materiály

TV LIPTOV

webstránka mesta

webstránka iná

mobilná aplikácia (SOM Liptovský Mikuláš)

iné

Pokračovať ďalej
15. Aké máte najvyššie dosiahnuté vzdelanie? Označte jednu možnosť

základné / výučný list

stredoškolské s maturitou

vysokoškolské

16. V akej vekovej kategórii sa nachádzate?

14 - 17

18 - 24

25 - 34

35 - 44

45 - 54

55 - 64

65 +

Dokončiť

Ďakujeme.
Práve ste prispeli k neustálemu zlepšovaniu
života v našom meste.
Vaše mesto Liptovský Mikuláš

Zapojte sa do súťaže o permanentku do mestskej plavárne (10 vstupov pre 1 dospelého + 1 dieťa). Nechajte nám na vás email a budete zaradení do súťaže. V prípade výhry vás budeme kontaktovať. Pokiaľ nebudete súhlasiť s uložením emailovej adresy za účelom zasielania informácií, vaša emailová adresa bude po vyhodnotení dotazníka vymazaná z našej databázy. Viac o súhlase.

Váš email je: @
Súhlasím so zasielaním newslettra mesta Liptovský Mikuláš. Viac o súhlase. Zapojiť ma   Nie ďakujem
Ďakujeme,
boli ste zapojený do súťaže o permanentku
do mestskej plavárne.Táto stránka bude zakrátko presmerovaná na novú anketu (10).
Vyplnením a odoslaním dotazníka udeľujem mestu Liptovský Mikuláš súhlas na spracovanie a uchovanie poskytnutých osobných údajov. Osobné údaje budú použité pre potreby vyhodnotenia dotazníka a kontaktovania výhercu. Prístup k osobným údajom budú mať len zamestnanci mesta, ktorí sa budú podieľať na vyhodnotení dotazníka. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane, ani do tretej krajiny. Osobné údaje budú uchovávané maximálne po dobu 6 mesiacov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný na mailovej adrese osobneudaje@mikulas.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Kontakt na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov: zodpovednaosoba@somi.sk. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na našej webovej stránke www.mikulas.sk.
Pokiaľ chcete dostávať informácie o dianí v meste formou newslettera, vašu emailovú adresu uložíme do našej databázy. Svoj súhlas zo zasielaním môžete kedykoľvek odvolať na emailovej adrese osobneudaje@mikulas.sk. Kontakt na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov: zodpovednaosoba@somi.sk. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na našej webovej stránke www.mikulas.sk.